WPROWADZENIE - 02.06.2019

  Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego wymyka się wszelkiej wyobraźni, która widzi obrazek z Jezusem, podnoszącym się do góry. Wymyka się wszelkim ludzkim obliczeniom, stylistykom i malowniczym opowiadaniom.

  Tajemnica Jezusa, który – będąc Człowiekiem, nie tylko Bogiem – całkowicie ufając Bogu, udźwignął trud istnienia, przeżył ludzką biedę, samotność, śmierć. Zmartwychwstał, pojawiał się i nagle przestał się pojawiać, a ostatnie pojawienie się i zniknięcie Jezusa było właśnie Wniebowstąpieniem. Nagle znikł. Został pochłonięty przez morze chwały Bożej.

  Święto człowieka, godności ludzkiej. Nie tylko anioł, ale i człowiek jest mieszkańcem nieba.

  Godność ludzka, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – powołanie człowieka do nieba. Człowiek może przebywać z Bogiem w niebie.  

ks. Jan Twardowski