WPROWADZENIE - 07.07.2019

Pan Jezus, wysyłając uczniów, polecił im to co najważniejsze.
Powiedział: módlcie się.
Nie powiedział: uczcie, przekonujcie, nawracajcie.
Módlcie się, to znaczy, pozostawajcie stale z tym, który was posłał, z Nim rozmawiajcie, Jemu powierzajcie się.
On sam dokona wszystkiego.

ks. Jan Twardowski