WPROWADZENIE - 25.08.2019

  „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi!”; „Wchodźcie przez ciasną bramę!" – powiedział Jezus (Łk 13, 24; Mt 7, 13).

  Przez ciasną bramę nie przejdzie wielbłąd, słoń, pyszny Goliat ani żaden nadęty olbrzym.

  Żeby przejść przez taką bramę trzeba zrzucić pychę z serca, trzeba poczuć się małym, zależnym od Boga.

  Nie sobie zaufać, tylko łasce.

ks. Jan Twardowski