WPROWADZENIE - 15.09.2019

  Aby nie zgubić się Jezusowi, trzeba pamiętać o jednej prawdzie: Łaska Boża jest każdemu potrzebna do zbawienia.

  Zagubiona owca mogła zdobywać się na wysiłek, by się uwolnić i trafić do najbliższych. Mogła wyszarpywać się z krzaków, ale sama nie zdołałaby się oswobodzić. Musiały jej pomóc ręce pasterza. I to jest jedna z prawd chrześcijan: nikt nie może sam zbawić siebie własnym wysiłkiem. Zbawienie przychodzi spoza nas. Naszym zbawicielem jest Jezus i ci, którymi On się posługuje.

  Radosna przypowieść, bo uświadamia nam, jak jesteśmy ważni dla Boga, choć nieraz wydaje się, że już jesteśmy zgubieni „na amen”.

Ks. Jan Twardowski