WPROWADZENIE - 22.09.2019

  Tak wiele mówi się o tym, jacy jesteśmy zapobiegliwi, pomysłowi, zaradni – kiedy chodzi o nasze sprawy materialne. Zupełnie jak włodarz z przypowieści.

  Nie jesteśmy jednak równie przezorni, kiedy chodzi o naszą duszę. Nie umiemy znaleźć czasu na krótką modlitwę, spowiedź, Komunię Świętą. Tyle mamy zajęć.

  Zapobiegliwy włodarz zamiast stu beczek oliwy dawał pięćdziesiąt, zamiast stu korców pszenicy – osiemdziesiąt.

  Jednakże wartości duchowe są niepodzielne.

  Czy można oddać Bogu pół serca, czwartą część duszy, jedną setną swojego czasu?

Ks. Jan Twardowski