II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 16.03.2014 r.

1.      Dziś GORZKIE ŻALE o godz. 17.00.

2.      Dziś rozpoczynamy krótkie REKOLEKCJE PARAFIALNE z egzystencjalnymi zagadnieniami życia i wiary. Jutro o zagrożeniach wiary. Jutro SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA (będzie 5 księży z zewnątrz). Przy wyjściu są kartki o gender.

3.      Od wtorku młodzież naszego Gimnazjum rozpoczyna swoje rekolekcje do czwartku.

4.      W ostatni wtorek rozpoczęliśmy REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Bardzo dziękuje tak licznie przybyłym. Jedynie w ten wtorek można jeszcze dołączyć i zamykamy listę uczestników. Proszę nadal o modlitwę czy post za tych, którzy przybyli.

5.      Trwajmy nadal w gorącej modlitwie w intencji pokoju na Ukrainie.

6.      W piątek Nab. DROGI KRZYŻOWEJ: A) o 16.00 dla DZIECI ; B) o 18.30 dla wszystkich - poprowadzi OAZA. Dziękujemy młodzieży za ostatnią Drogę Krzyżową.

7.      Dziękuję Tym, którzy podjęli na WIELKI POST - ABSTYNENCJĘ.

8.      Za tydzień wprowadzimy Relikwie św. Edmunda Bojanowskiego patrona wielu inicjatyw wychowawczych.

9.    DUCHOWA ADOPCJA - W przyszłą niedzielę 23 marca,będziemy podejmowali Duchową Adopcję dziecka poczętego, składając uroczyste przyrzeczenia. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca 9 miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dodatkowo, dobrowolnie podjęte praktyki religijne. Duchowa Adopcja jest: modlitwą w obronie poczętego dziecka. Przy wyjściu dostępne informacje.

10.    W środę, ur. św. Józefa. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną zwłaszcza mężczyzn. Jest pomysł powstania "Bractwo św. Józefa" i zaproszenie, aby mężczyźni modlili się po Mszach św. o 11.00 przed figurą św. Józefa (a kiedyś obrazem).

11.    W CZWARTEK - jako III czwartek w miesiącu, zapraszamy do naszego Patrona na wieczorną MSZĘ SWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE.

12.    Zbiórka do puszek - pomoc Kościołowi w świecie.

13.    Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna: M.Piotrowskiemu, J. Draczowi, A. Kossakowskiemu, J. Skrzyneckiemu, M. Milnikielowi i A. Pisarkowi.

14.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piatku Kurs Przedmałżeński a za 2 tygodnie Kurs Filip dla młodych.

15.    Sołtys - 19 marca/(środa) odbędzie się odbiór gabarytów sprzed posesji tj meble domowe i ogrodowe oraz sprzęt elektroniczny (do 7.00 muszą być wystawione).

KIOSK:  

TYGODNIKI i nowy " Mały Gość Niedzielny"oraz "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH, a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńkie książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł.

                                                                                                          Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                      /proboszcz/