XXX Niedz. Zwykła - 26.10.2014 r.

1.       Wspominamy dziś Rocznicę POŚWIęCENIA naszego KOŚCIOŁA. Zapraszam jeszcze raz dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni. Zapraszam także mężczyzn i kobiety do żywego ubogacania naszej liturgii czytaniem lekcji, śpiewem psalmu oraz prowadzeniem Modlitwy Powszechnej. Bardzo zapraszam do GRUP PARAFIALNYCH. DZIęKUJę TYM, KTÓRZY JUŻ TO CZYNI¡.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

2.       W sobotę - Ur. WSZYSTKICH ŚWIęTYCH -patrzymy w NIEBO przez żyjących Tam Świętych  - Wszystkich zbawionych. MSZE ŚW. w k-le: 9.00, 11.00 i 18.00. SUMA na CMENTARZU o g. 13.00 z wypominkami jednorazowymi.

3.       DZIEń ZADUSZNY wypada w niedzielę. Naboż. z wypominkami jedn. o godz. 17.15.

4.       "Noc WSZYSTKICH ŚWIęTYCH (zalesiańskich)" w piątek (wigilia) o godz. 19.00.

5.       ODPUST PARAFIALNY obchodzimy za tydzień w niedziele 9. XI. SUMA odpustowa o godz. 12.30. Przybędą inni kapłani. Pomyślmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię. Wizytację Ks. Biskup przesunął na 14 grudnia.

6.       Dziś NABOŻEńSTWO RÓŻAńCOWE o godz. 17.15. W piątek ostatni RÓŻANIEC, a dziś o godz. 17.15. DLA DZIECI we wtorek o 16.00 (plansze).

7.       Dziś nasza młodzież ma SPOTKANIE dla kandydatów do BIERZMOWANIA.

8.       Zapraszamy dziś dziewczynki z klas IV i V Szk. Podst. na spotkania OAZOWE.

9.       Dziś spotkanie Panów z "Totus Tuus" przygotowujące do Odpustu parafialnego.

10.    Jutro spotkanie RADY PARAFIALNEJ po Mszy św. wieczornej.

11.    DUCHOWOŚć MARYJNA: GODZINKI, RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny. Jest pomysł, aby raz na miesiąc spotykać się na nocnej adoracji. Czekam na opinie.

12.    We wtorek święto Ap. Szymona i Judy Tadeusza.

13.    Dziś CARITAS zbiera dar dla rodzin wielodzietnych, a za tydzień Taca Inwestycyjna.

14.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 3 tyg. - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 4 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI). Zapraszam.

15.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 8 tys. To ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Oremus", "Miłujcie się", "Tak Rodzinie", "Mój Anioł" (z CD), książki o odnowie Parafii. Polecam film o istocie zawierzenia Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua"- prof. Łaszewskiego. Są już kalendarze na Nowy rok.         

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/