WPROWADZENIE - 23.07.2017 r.

  „[…] byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy” – ostrzeżenie przed niemądrymi gorliwcami. Można być gorliwym i niemądrym, z góry potępiać człowieka złego, który może przecież stać się dobrym. Gdyby człowiek sądził po swojemu, ukamienowałby Magdalenę i urządziłby zamach na Szawła.

  Jezus ostrzega ludzi, aby sami nie wyrywali zła, dlatego że po pierwsze będą to robili ze złością, nienawiścią, co już jest grzechem, a po drugie mogą zniszczyć niechcący wiele dobra.

  Bóg wyrwie i wyrzuci cały chwast. On jeden może osądzić, co jest dobre, a co złe. Jeden wie, jak długo dojrzewa dobro.

Ks. Jan Twardowski