WPROWADZENIE - 30.07.2017 r.

  Kiedy odnalazł skarb ukryty w roli – z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał, byle ów skarb pozyskać. Wystarczyło, że tylko go znalazł, jeszcze nie posiadł, a przecież z radością wyzbywał się swoich owiec, baranów, osłów, sukien, pieniędzy.

  Zwykle wydaje się, że wyrzekać się czegoś, pozbywać się – to cierpieć. Tymczasem jaka to radość wyrzec się wszystkiego dla Boga.

  Jeżeli zaczynamy się męczyć wyrzeczeniem się czegokolwiek dla Boga, to znak, że gubimy odnaleziony skarb.

  To Bóg jest tym niewidzialnym, ukrytym skarbem.

  Ci, co odnaleźli Boga, porzucają to, co jest doczesnym, widzialnym bogactwem.

  Poznają radość nawrócenia, powołania, poświęcenia.

Ks. Jan Twardowski