WPROWADZENIE - 28.05.2018

  Tajemnica Boga chrześcijańskiego – to odpowiedź na nasze pytanie, czym jest prawdziwa miłość.

  Chrystus pomaga nam zbliżyć się do tej tajemnicy.

  Trzeba tylko iść za Nim – Jego drogą.

  Jezus wszystko od Ojca przyjmował, nawet cierpienie i wszystko Bogu oddawał. Łączy Ich Duch wzajemnej miłości.

  Umieć przyjmować i umieć dawać jest tajemnicą prawdziwej miłości, Boga chrześcijańskiego. Boga, który jest jeden jedyny i nigdy samotny.

***

  Tajemnica Boga niewymyślonego przez człowieka.

  Czy dziękujemy Boga za to, że jest Bogiem?

ks. Jan Twardowski