Niedz. CHRZTU PAŃSKIEGO - 12.01.2014

1.       Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

2.       Dziś JASEŁKA - po Mszy św. dla dzieci w dolnym kościele.

3.       W czwartek Msza św. z MODL. O UZDROWIENIE za przyczyną naszego Patrona św. HUBERTA.

4.       Jutro o 18.45 pierwsze po feriach spotkanie Ruchu Czystych Serc (RCS). Zapraszamy.

5.       BAL KARNAWAŁOWY dla SENIORÓW z wodzirejem za tydzień o godz. 15.00. Poszukujemy sponsora na dopłatę 400 zł. Zapraszam naszych kochanych Seniorów.

6.       Za tydzień Siostry Sercanki kwestują na remont bursy - w Krakowie.

7.       Za tydzień o godz. 10.00 KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

8.       Bierzmowani - spotkanie za tydzień.

9.       W Domu Rekolekcyjnym: za 2 tyg. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

10.    Dziękuję licznie przybyłym na nasze kolędowanie Grup Parafialnych tydzień temu.

11.    TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN od 18 - 25 stycznia br.

12.    Siostry Orionistki zapraszają na weekend pt. "Kobiety szalone dla Jezusa" dla dziewcząt od 15 r. życia z bł. Chiarą Luce Bodano. 7-9 lutego.

13.    Poszukujemy sponsora lub kilku dla figury Jezusa Miłosiernego, która stanęłaby na wprost wejścia na Cmentarzu. Koszt figury 4000, wysokość 175 cm.

14.    Bardzo dziękuję za okazana nam pomoc: A. Krawczyk, T. Fukowskiej, Zdz. Król oraz  J. Callowi, M. Piotrowskiemu, Zb. Szotowi, T. Kornackiemu i G. Życkiemu - za okazana pomoc.


KIOSK:  TYGODNIKI, Miłujcie się, KALENDARZE - dziś zamykamy sprzedaż), książki i ikony. Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH oraz nową adhortację Papieża Evangelium Gaudium (radość Ewangelii).

 

KOLĘDA:

13-18.01.2014

- 13.I. (poniedz.) - Nowinek (za torami), Leszczynowa, Al. Wzgórz, Zacz. Róży, Balladyny i Calineczki

                               - Przebudzenia Wiosny (od Pionierów do końca)

- 14.I. (wtorek) - Jałowcowa

                              - Promienna

                              - Cisowa

- 15.I (środa) - Leśnych Boginek

                           - Świetlana

- 16.I (czwartek) - Wiekowej Sosny (od Pionierów)

                               - Tęczowa

- 17. (piątek) - Sosnowa, Modrzewiowa, Borowików

                        - Jasna, Akacjowa, Kwiat Paproci, Księżycowa

                        - Wiecz. Zmierzchu, Grających Świerszczy, Zielonych Żabek, Słonecznego Lata, Wiosenna i Słowików

                        - Jagodowa

- 18.I (sobota)- Długa (od godz. 10.00)

                        - Mł. Wilcząt i Jelonka

                        - Słoneczna i Leśna

                        - Wierzbowa, Szarotki, Za siedmioma Górami, Sinych Mgieł (od 10.00).

 20 -25. 01.2014

- 20. I (poniedz) - Poranku (od godz. 16.00)

                                   - Zagajników i Przeb. Wiosny (od pocz. do Pionierów)

- 21.I. (wtorek) - Środkowa i Malinowa

                            - Krótka i Chabrowa

                            - Sarenki i Lisie Jary

- 22.I (środa) - NIE MA KOLĘDY - wywiadówki

- 23.I (czwartek) - Leśniczówki

                               - Leśnych Kwiatów i Niedźwiedzia

- 24. (piątek) - Łosia i Żbika

                          - Sobola, Borsuka i Rysia

                          - Zajęczy Trop i Czterech Wiatrów

                          - Wrzosów, Echa Leśne i Szumiącej Jodły

- 25.I (sobota) - Piaseczyńska( od godz. 10.00)

                           - Jelenich Rogów i Promiennego Słońca(od 10.00)

                           - Złotej Jesieni(od godz. 12.00).

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.