WPROWADZENIE - 29.07.2018

     Kiedy myślimy tylko o sprawach doczesnych, przyziemnych – znika nam Pan Jezus. Braknie słów do modlitwy.

  Żeby Go odnaleźć, musimy zadać sobie trud.

  Ewangelia mówi, że wstąpił na górę – chyba po to, aby nas skłonić do szukania Go, abyśmy pragnęli zwyciężyć przeszkody i wznieść się ponad to, co tylko doczesne.

***

  Widzimy tylko chleb - nie widzimy Jezusa w Komunii Świętej. Widzimy ciało - nie widzimy ducha. Widzimy ludzkie działanie - ale nie widzimy Bożej łaski.
Ile tracimy, upraszczając.

ks. Jan Twardowski