WPROWADZENIE - 26.08.2018

  Mówią, że są dwie drogi ratowania Polski: normalna i nadzwyczajna.

  Normalna to taka, że Matka Boska nas wyprowadzi z nieszczęścia, a nadzwyczajna, że my pogodzimy się z sobą, że damy sobie radę.

  Módlmy się do Matki Bożej, bo jedna i druga droga możliwa jest dzięki Jej wstawiennictwu.

  Matka Boże może najwięcej dać, bo najwięcej otrzymała.

  Największa dłużniczka Pana Boga.

ks. Jan Twardowski