Sprawozdanie za rok 2011

 

Sprawozdanie za 2011 rok

Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

 

W tym roku przeżywaliśmy ROK BIBLII. To była kontynuacja Roku Misji Świętych.

Oto listy na początek i zakończenie Roku BIBLII:

 

 

ROK BIBLII    

 

Minął ROK MISJI ŚWIĘTYCH

 

Kontynuujemy drogę misyjną, gdyż wciąż warto pogłębiać  naszą relację z Jezusem.

 

Obecny ROK jest w naszej Parafii ROKIEM BIBLII.  W każdą niedzielę przed mszami świętymi pojawia się na ekranie zdanie św. Hieronima - "Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa". To zdanie ma być dla nas wezwaniem do umiłowania tej niezwykłej Księgi, której autorem jest sam Bóg.

 

Roman Brandstaetter uczył nas " Kochaj Biblię bardziej nim mnie, bardziej niż rodziców, bardziej niż kogokolwiek..." Biblia tymczasem jest Księgą często nieznaną.

 

A przecież wiara rodzi się właśnie ze słuchania Bożych Słów. To poprzez ten tekst Bóg może w sposób pewny rozmawiać z nami. To właśnie w Nim modlitwa nabiera wagi i pewności. I to właśnie dzięki tej Księdze wiara staje się racjonalna i pomaga budować dojrzałą relację z poznanym Ojcem.

- Czy juz przyjąłeś/aś Jego zaproszenie do   czytania Jego Księgi, tego Listu do Ciebie?

- Czy już bliżej poznałaś/eś Jego samego tak jak On sam o sobie mówi?

- Czy już umiesz z innymi rozmawiać argumentami wiary, czyli Biblii?

 

Te Rekolekcje są zaproszeniem do pokochania Słów Bożych, aby Nimi żyć i by te Słowa rzeczywiście modelowały nasze życie.

Nie można kogoś kochać nie znając Go.

                       ZAPRASZAM

 

Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz                              Zalesie Górne 27.03.2011

 

NA ZAKOŃCZENIE:

 

 

Mija właśnie ROK BIBLII.

 

"Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa" - pisał św. Hieronim, wielki mędrzec oczarowany Biblią.

To zdanie inspirowało nas przez cały rok we wprowadzeniu do każdej niedzielnej Eucharystii.

 

Autorem tej niezwykłej Księgi jest sam Bóg.

 

Roman Brandstaetter uczył nas " Kochaj Biblię bardziej nim mnie, bardziej niż rodziców, bardziej niż kogokolwiek..."

Ufam, że przez ten ROK, BIBLIA stała się Księgą bardziej znaną, rozumianą i kochaną.

 

Na początku ROKU BIBLII pisałem, że.... "przecież wiara rodzi się właśnie ze słuchania Bożych Słów. To poprzez ten tekst Bóg może w sposób pewny rozmawiać z nami. To właśnie w Nim modlitwa nabiera wagi i pewności. I to właśnie dzięki tej Księdze wiara staje się racjonalna i pomaga budować dojrzałą relację z poznanym Ojcem".

 

Jeśli udało Ci się odkurzyć swoją czy rodzinną Biblię, nie zatrzymuj się, czytaj dalej, wytrwale, cierpliwie. Przedzieraj się przez to co jeszcze mgliste, wszak to Księga Boga, a więc Księga tajemnic - ludzkich i boskich..

Proś DUCHA ŚWIĘTEGO o natchnienie i mądrość w czytaniu. Idź do przodu, aż odkryjesz radość czytania od środka, sercem.

Te REKOLEKCJE będą pomocą, aby te Słowa rzeczywiście modelowały nasze życie.

Bóg mówi z miłością. Słuchajmy Go.....

                                                       ZAPRASZAM

 

Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz                                           Zalesie Górne 11.12.2011                        

 

OCEŃ SAM JAKIE SĄ OWOCE.....

 

 

·        Ten rok, to dodanie do oddanej w całości ZALESIAŃSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ brakujących numerów stacji oraz cherubinów i opisów nazw tradycyjnych a także sponsorów. Uroczyste poświęcenie DROGI KRZYŻOWEJ nastąpiło podczas BIERZMOWANIA, przez ks. Kard. Kazimierza NYCZA

 

Dziękuję ks. Czesławowi Wujkowskiemu, który od ponad 2 lat pomaga nam w Parafii, zwłaszcza w posłudze konfesjonału.

 

Podziękowania:

 

Ø Dziękuję Parafianom za świadectwo wiary;

Ø Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;

Ø Dziękuję Katechetom za trud apostolski;

Ø Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Młodzieżowej Grupie Biblijnej, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;

Ø Dziękuję Szafarzom;

Ø Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;

Ø Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;

Ø Dziękuję Sołectwu za owocną współpracę;

Ø Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;

Ø Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);

Ø Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów (składki na Parafialny Fundusz Charytatywny wyniosły ok. 13 tys.);

Ø Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;

Ø Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia;

Ø Dziękuję wszystkim niewymienionym powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

I. Radości:

 

Duszpasterskie:

 

Ø Zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 100 dzieci) uczestniczyli w Roratach;

Ø Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne);

Ø Udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym odpuście;

Ø Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;

Ø Coraz większa świadomość czytelnicza wśród parafian (obecnie rozprowadzamy już trzeci tygodnik „Idziemy”);

Ø Gorliwy Zespół Charytatywny;

Ø Oddana działalność Towarzystw:

- Przyjaciół KUL,

- Przyjaciół Seminarium Duchownego,

Ø Wieczory słowno-muzyczne: Biblii 1 i 2, Aniołów;

Ø Koncerty naszego Chóru Parafialnego;

Ø Wyjazd wakacyjny (tygodniowy) z dziećmi (Zakopane);

Ø Wyjazd zimowy z młodzieżą (Krościenko);

BIBLIOTEKA:

Ø  Są stałe dyżury dzięki zaangażowaniu 4 wolontariuszek;

Ø  Otrzymujemy wciąż nowe bardzo ciekawe książki;

Ø  STAN: 3553 woluminów, 116 czytelników, wypożyczono 926 książek;

Ø  Katalog rzeczowy i alfabetyczny;

Ø  Możliwość rozmowy i doradzenia lektury;

 

Materialne:

 

Ø Otrzymałem w darze od małżeństwa pomagającego w formacji narzeczonych, dachówkę na starą plebanię o wartości ponad 30 tys. PLN;

Ø Aleja główna na Cmentarzu parafialnym;

Ø Zamknięty został remont pomieszczenia dla jednej z Grup parafialnych;

Ø Zaawansowane są prace nad wygospodarowaną salą dla OAZY;

Ø Nowa kostka przy kościele;

Ø Nowe drzwi wejściowe do domu i boczne w kościele;

Ø Przykryte studzienki przyokienne;

Ø Monitoring wewnętrzny (I etap);

Ø Remont refektarza;

Ø Malowanie korytarzy (korytarz dolny, kancelaria, klatka);

Ø Nowe oświetlenie wewnątrz kościoła (sufitu oraz stacjo Drogi Krzyżowej i ołtarza Matki Bożej;

Ø Krzesła do refektarza;

Ø Nowe meble kuchenne dla Wikariusza;

Ø Komplet nowych ornatów;

Ø Nowa odśnieżarka;

Ø Podniesiona nawierzchnia przy kościele;

Ø 20 wywrotek 12 tonowych wywrotek ziemi na Cmentarz celem wyrównania poziomów;

Ø Prace ogrodzenia całego Cmentarza (betonowanie słupów, spawanie przęseł i zakup i montaż płyt betonowych;

Ø Doprowadzona energia elektryczna na Cmentarz;

Ø Nagłośnienie całego terenu przykościelnego na procesje;

Ø Prace po powodzi i zalaniu dolnego kościoła.

 

 

II. Zadania:

 

Ø Konieczność remontu generalnego starej plebani;

Ø Kontynuacja prac w kościele:

- wykończenie filarów,

- wymiana dużych okien w kościele,

- wykonanie/zakup prawdziwych ławek do kościoła.

Ø Uporządkowanie zieleni wokół kościoła;

Ø Wykonanie alejek i parkingu na cmentarzu;

Ø Wymiana nawierzchni przed kościołem;

 

Statystyka:

 

        Chrzty – 62 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010)

        I Komunia święta – 70 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010)

        Bierzmowanie – 52 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010)

        Śluby – 17 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010)

        Odwiedzaliśmy – 78 Chorych

        Pogrzeby – 34 (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010); 29 u nas, pozostałe w Jazgarzewie

        Zapowiedzi - 31

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

 

Rozdzielono - 70.500 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010 )

 

W niedziele:

 

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1517   osób (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek) (w 2009 - 1330, 1.450 - 2010),

- a przyjmujących Komunię św. - 749    (w 2008 - 652, 701 - 2009, 735) (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

 

Objętych katechezą jest:

 

- 172 przedszkolaków;

- 373 dzieci w Szkole Podstawowej (2009- 430, 2010-467);

- 169 młodzieży w Gimnazjum (2009-185, 186- 2010).

 

W Parafii działa 21 Grupy Parafialne:

 

            1. Rada Parafialna                                     

            2. Ministranci                                               13. Młodzieżowa Grupa Muzyczna

            3. Bielanki                                                     14. "Duc in altum"

            4. Żywy Różaniec                                         15. Grupa Gimnazjalno - licealna 

            5. Totus Tuus                                                           16. Oaza dziecięca i młodzieżowa

            6. Chór parafialny                                       17. Schola dziecięca

            7. Par. Zespół Charytatywny                      18. Kiosk

            8. Metanoia                                                   19. T.P.KUL

            9. Talitha kum                                              20. T.P. Seminarium

            10. Szafarze                                                  21. Fundusz Budowy Kościoła

           11. Biblioteka                                                           22. Konfraternia Leśników św. Huberta

            12.  Wspólnota - Święta Rodzina

               

 

Towarzystow Przyjaciół Seminarium Warszawskiego (13 członków). Skałdki roczne 496 , składki do puszek w kruchcie k-ła 1764 (razem 2260). Rektor Seminarium wyraża podziękowanie za stypendia.

 

Towarzystow Przyjaciół KUL (19 osób) zgromadziło 1566 zł ze skałdek i zbieranych ofiar jednorazowych w kruchcie kościoła 2091 (razem 3.657). Koło to samo przekazuje pieniadze na KUL, za co otrzymujemy zawsze podziękowania.

 

 

VI.  WYDATKI STAŁE:

 

Ø 33.325 rocznie do Kurii;

Ø Kolęda do Kurii (odpowiedni procent z ofiar złożonych nam po Kolędzie);

Ø Pomoc charytatywna potrzebującym (7 rodzin - 2.110 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);

Ø Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;

Ø Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - ponad 45.000 PLN;

Ø Pensje pracownikom kościelnym i emerytura ks. Prałatowi - (5.200 miesięcznie);

Ø ZUS;

Ø Urząd Skarbowy;

Ø Woda i ścieki;

Ø Gaz;

Ø Energia elektryczna;

Ø Telekomunikacja;

Ø Podatek od nieruchomości;

Ø Monitoring;

Ø Opłaty do Kurii za druki;

Ø Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;

Ø Opłaty dekanalne;

Ø Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;

Ø Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;

Ø Środki czystości;

Ø Remonty bieżące;

Ø Nakłady inwestycyjne;

Ø Prezenty dla dzieci;

Ø Nagrody dla ministrantów;

Ø Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;

Ø Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;

Ø Konserwacja budynku;

Ø Kwiaty do kościoła;

Ø Hostie, komunikanty, wino mszalne;

Ø Elementy dekoracyjne do kościoła;

Ø Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;

Ø Opłaty za sprzątanie;

 

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 

Ø Projekt remontu starej plebanii;

Ø Nowe komże, pelerynki i "sutanny" dla ministrantów (po 20);

Ø Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;

Ø Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;

Ø Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;

Ø Pamiątki dla Nauczycieli na spotkanie na Dzień Nauczyciela;

Ø Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);

Ø Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.

 

                                   Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2012

 

                                                           Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz