III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.01.2014 r.

1.      Dziś Witamy w RELIKWIACH parę wielkich Świętych Kościoła: Joannę de CHANTAL i Franciszka SALEZEGO -doktora K-ła.

2.      Za tydzień w niedzielę - Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO ( Matki Bożej GROMNICZNEJ). Przynosimy nasze świece na liturgię. Będą one poświęcone. To ostatni dzień śpiewania kolęd.

3.      Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

4.      Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy Relikwiach Krwi JANA PAWŁA II. Zapraszam po Mszy św. wieczornej.

5.      W piątek wspomnienie św. Jana BOSKO. Przy Jego relikwiach będziemy prosić zwłaszcza o łaski dla wychowawców - rodziców i nauczycieli.

6.      W I SOBOTĘ MIESIĄCA zapraszamy na Różaniec o godz. 17.15.

7.      Obowiązkowa Konferencja Przedchrzcielna dla planujących Chrzest do czasu Wielkiego Postu za tydzień o godz. 10.15.

8.      Dziękujemy za przepiękny KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

9.      Dziękujemy seniorom za przeuroczą zabawę na BALU KARNAWAŁOWYM.

10.    Dziś z racji ostatniej niedz. mies. nasz CARITAS zbiera pieniądze na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

11.    W Domu Rekolekcyjnym: w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

12.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA - przede wszystkim na konieczny zakup drewna do ogrzewania kościoła i inne konieczne bieżące prace w parafii.

13.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, nowy mies. " Różaniec", nowy "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

 

 

KOLĘDA:

27.01-1.02. 2014

 

- 27.I. (poniedz.) - Białej Brzozy i Wisłockiego

                               - Łowiecka, Myśliwska i Stary Sad

- 28.I. (wtorek) - Wiekowej Sosny

                              - Droga Dzików (od Granicznej do końca)

                              - Leśnej Polany i Konwaliowa

- 29.I (środa) - Droga Dzików (do Granicznej)

                           - Pionierów (do Koralowych Dębów)

- 30.I (czwartek) - Pionierów (od Kor. Dębów do końca)

                               - Droga Żubrów

- 31. (piątek) - Żytnia i Owsiana

                        - Koralowych Dębów

                        - Koralowych Dębów ( od końca do Pionierów)

                        - Piżmaka i Jeża

- 1.II (sobota)- Graniczna (od godz. 10.00)

                        - Kuny i Lisia, Rydzów,

                        - Spacerowa, Sinych Mgieł, Jastrzębi Lot

                        - NA ZAPROSZENIE.

 

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.

Wprowadzenie - 19.01.2014 r.

Kiedy św. Jan Chrzciciel nazwał nieznanego jeszcze Jezusa Barankiem Bożym, poszli za Nim uczniowie.

Ze słowami „Baranek Boży” spotykamy się często: w modlitwie przed Komunią świętą, w zakończeniu każdej litanii.

Zauważmy, że w Piśmie świętym w kontekście Pana Jezusa mowa jest o dwóch barankach. W Starym Testamencie prorok Izajasz pisał o baranku ofiarnym: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). W księdze Apokalipsy spotykamy się już nie z barankiem ofiarnym, ale ze zmartwychwstałym. Tylko On jeden może wytłumaczyć tajemnice zamkniętej na wszystkie klucze księgi i otworzyć jej pieczęcie. Jeden z mędrców proponuje, by zrobił to lew, ale lew, symbol Judy, jest bezsilny.

Baranek Nowego Testamentu jest jedynym sensem baranka Starego Testamentu.

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.01.2014 r.

1.      Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

2.      Za tydzień przyjmiemy RELIKWIE pary wielkich Świętych Kościoła: Joanny de Chantal i Franciszka Salezego -doktora K-ła (Jego wspomnienie wypada w piątek).

3.      Jutro o 18.45 spotkanie Ruchu Czystych Serc (RCS). Zapraszamy.

4.      W środę  wieczorem, po Mszy św. nowennowej, kolejne NAB. do św. RITY, Patronki spraw beznadziejnych, zapraszamy z różami.

5.      We wtorek - Dzień Babci, w środę - Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwie.

6.      Dziś KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

7.      Dziś BAL KARNAWAŁOWY dla SENIORÓW z wodzirejem o godz. 15.00. Zapraszamy.

8.      Bierzmowani - dziś mają swoje spotkanie.

9.      Dziękujemy  za piękne JASEŁKA naszych dzieci.

10.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

11.    W czwartek I. rocznica śmierci Ks. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

12.    Za tydzień z racji ostatniej niedz. mies. nasz CARITAS zbiera pieniądze na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

13.    Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA. Bardzo dziękuję za każdą ofiarę, także przez internet.

14.    W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

15.    Trwa Tydzień Modlitw o JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN, który kończy się w sobotę świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, Miłujcie się, nowy " Mały Gość Niedzielny". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH oraz nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii).

 

Dziś towarzyszy nam w relikwiach św. Józef Sebastian Pelczar biskup, założyciel Sióstr Sercanek. Z tej racji także zaproszone są S. Sercanki z Krakowa, które kwestują na remont bursy w mieście królewskim.

 

 

KOLĘDA:

 

 20 -25. 01. 2014

 

- 20.01 (poniedz.) - Poranku (od godz. 16.00)

 

                            - Zagajników i Przeb. Wiosny (od pocz. do Pionierów)

 

- 21.01 (wtorek) - Środkowa i Malinowa

 

                            - Krótka i Chabrowa

 

                            - Sarenki i Lisie Jary

 

- 22.01 (środa) - NIE MA KOLĘDY - wywiadówki

 

- 23.01 (czwartek) - Leśniczówki

 

                               - Leśnych Kwiatów i Niedźwiedzia

 

- 24.01 (piątek) - Łosia i Żbika

 

                          - Sobola, Borsuka i Rysia

 

                          - Zajęczy Trop i Czterech Wiatrów

 

                          - Wrzosów, Echa Leśne i Szumiącej Jodły

 

- 25.01 (sobota) - Piaseczyńska (od godz. 10.00)

 

                           - Jelenich Rogów i Promiennego Słońca(od 10.00)

 

                           - Złotej Jesieni(od godz. 12.00).

 

27.01-1.02. 2014

 

 

 

- 27.01 (poniedz.) - Białej Brzozy i Wisłockiego

 

                               - Łowiecka, Myśliwska i Stary Sad

 

- 28.01 (wtorek) - Wiekowej Sosny

 

                              - Droga Dzików (od Granicznej do końca)

 

                              - Leśnej Polany i Konwaliowa

 

- 29.01 (środa) - Droga Dzików (do Granicznej)

 

                           - Pionierów (do Koralowych Dębów)

 

- 30.01 (czwartek) - Pionierów (od Kor. Dębów do końca)

 

                               - Droga Żubrów

 

- 31.01 (piątek) - Żytnia i Owsiana

 

                        - Koralowych Dębów

 

                        - Koralowych Dębów ( od końca do Pionierów)

 

                        - Piżmaka i Jeża

 

- 1.02 (sobota)- Graniczna (od godz. 10.00)

 

                        - Kuny i Lisia

 

                        - NA ZAPROSZENIE.

 

 

 

 

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

 

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

 

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

 

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.

 

Niedz. CHRZTU PAŃSKIEGO - 12.01.2014

1.       Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

2.       Dziś JASEŁKA - po Mszy św. dla dzieci w dolnym kościele.

3.       W czwartek Msza św. z MODL. O UZDROWIENIE za przyczyną naszego Patrona św. HUBERTA.

4.       Jutro o 18.45 pierwsze po feriach spotkanie Ruchu Czystych Serc (RCS). Zapraszamy.

5.       BAL KARNAWAŁOWY dla SENIORÓW z wodzirejem za tydzień o godz. 15.00. Poszukujemy sponsora na dopłatę 400 zł. Zapraszam naszych kochanych Seniorów.

6.       Za tydzień Siostry Sercanki kwestują na remont bursy - w Krakowie.

7.       Za tydzień o godz. 10.00 KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

8.       Bierzmowani - spotkanie za tydzień.

9.       W Domu Rekolekcyjnym: za 2 tyg. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

10.    Dziękuję licznie przybyłym na nasze kolędowanie Grup Parafialnych tydzień temu.

11.    TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN od 18 - 25 stycznia br.

12.    Siostry Orionistki zapraszają na weekend pt. "Kobiety szalone dla Jezusa" dla dziewcząt od 15 r. życia z bł. Chiarą Luce Bodano. 7-9 lutego.

13.    Poszukujemy sponsora lub kilku dla figury Jezusa Miłosiernego, która stanęłaby na wprost wejścia na Cmentarzu. Koszt figury 4000, wysokość 175 cm.

14.    Bardzo dziękuję za okazana nam pomoc: A. Krawczyk, T. Fukowskiej, Zdz. Król oraz  J. Callowi, M. Piotrowskiemu, Zb. Szotowi, T. Kornackiemu i G. Życkiemu - za okazana pomoc.


KIOSK:  TYGODNIKI, Miłujcie się, KALENDARZE - dziś zamykamy sprzedaż), książki i ikony. Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH oraz nową adhortację Papieża Evangelium Gaudium (radość Ewangelii).

 

KOLĘDA:

13-18.01.2014

- 13.I. (poniedz.) - Nowinek (za torami), Leszczynowa, Al. Wzgórz, Zacz. Róży, Balladyny i Calineczki

                               - Przebudzenia Wiosny (od Pionierów do końca)

- 14.I. (wtorek) - Jałowcowa

                              - Promienna

                              - Cisowa

- 15.I (środa) - Leśnych Boginek

                           - Świetlana

- 16.I (czwartek) - Wiekowej Sosny (od Pionierów)

                               - Tęczowa

- 17. (piątek) - Sosnowa, Modrzewiowa, Borowików

                        - Jasna, Akacjowa, Kwiat Paproci, Księżycowa

                        - Wiecz. Zmierzchu, Grających Świerszczy, Zielonych Żabek, Słonecznego Lata, Wiosenna i Słowików

                        - Jagodowa

- 18.I (sobota)- Długa (od godz. 10.00)

                        - Mł. Wilcząt i Jelonka

                        - Słoneczna i Leśna

                        - Wierzbowa, Szarotki, Za siedmioma Górami, Sinych Mgieł (od 10.00).

 20 -25. 01.2014

- 20. I (poniedz) - Poranku (od godz. 16.00)

                                   - Zagajników i Przeb. Wiosny (od pocz. do Pionierów)

- 21.I. (wtorek) - Środkowa i Malinowa

                            - Krótka i Chabrowa

                            - Sarenki i Lisie Jary

- 22.I (środa) - NIE MA KOLĘDY - wywiadówki

- 23.I (czwartek) - Leśniczówki

                               - Leśnych Kwiatów i Niedźwiedzia

- 24. (piątek) - Łosia i Żbika

                          - Sobola, Borsuka i Rysia

                          - Zajęczy Trop i Czterech Wiatrów

                          - Wrzosów, Echa Leśne i Szumiącej Jodły

- 25.I (sobota) - Piaseczyńska( od godz. 10.00)

                           - Jelenich Rogów i Promiennego Słońca(od 10.00)

                           - Złotej Jesieni(od godz. 12.00).

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2014

KOLĘDA:

- 7.I. (wtorek) - Słowicza

                            - Złocistych Łanów

                            - Świerkowa i Jodłowa (od godz. 16.00).

- 8.I (środa) - Podleśna i Cedrowa

                         - Widna, Nowinek ( z tej strony) i Poprzeczna

- 9.I (czwartek) - Szeroka, Fijołow, Leśny Zaułek, Przeskok i Południowa

                               - Piękna i Polna

- 10. (piątek) - Jesionowa

                          - Parkowa i Głowna

                          - Kaczeńców

                          - Rusałek

- 11.I (sobota)- Biedronki i Kolejowa ( od godz. 10.00)

                           - Szmaragdowych Żuków, Urocza i Leśna Dróżka (od 10.00)

                           - Bukowa, Grabowa, Klonowa  (od godz. 12.00).

13-18.01.2014

- 13.I. (poniedz.) - Nowinek (za torami), Leszczynowa, Al. Wzgórz, Zacz. Róży, Balladyny i Calineczki

                               - Przebudzenia Wiosny (od Pionierów do końca)

- 13.I. (wtorek) - Jałowcowa

                              - Promienna

                              - Cisowa

- 14.I (środa) - Leśnych Boginek

                           - Świetlana

- 15.I (czwartek) - Wiekowej Sosny (od Pionierów)

                               - Tęczowa

- 16. (piątek) - Sosnowa, Modrzewiowa, Borowików

                        - Jasna, Akacjowa, Kwiat Paproci, Księżycowa

                        - Wiecz. Zmierzchu, Grających Świerszczy, Zielonych Żabek, Słonecznego Lata, Wiosenna i Słowików

                        - Jagodowa

- 17.I (sobota)- Długa (od godz. 10.00)

                        - Mł. Wilcząt i Jelonka

                        - Słoneczna i Leśna

                        - Wierzbowa, Szarotki, Za siedmioma Górami, Sinych Mgieł (od godz. 10.00).

 

KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach świętych. Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

 

Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.