WPROWADZENIE - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.06.2021

  „Nie bój się, wierz tylko” (Mk 5,36).

  Najczęściej wierzymy w cud dopóty, dopóki nam się wydaje, że jest jeszcze możliwy. Kiedy córka Jaira umarła, domownicy i przyjaciele stracili nadzieję, mówili, że jest za późno, po co trudzić Jezusa.

  Tymczasem wierzyć naprawdę – to wierzyć w cud, który wydaje się nam zupełnie niemożliwy.

ks. Jan Twardowski