WPROWADZENIE - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.11.2021

   „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.” (Mk 13, 28-29)

  Jakie to liście? Co to za drzewo? Zauważmy, że w każdym pokoleniu żyją święci, niby niepozorne figi. Pojawiają się jak nowe, piękne, zielone liście. Radosny znak, że jest Pan Jezus, bo każdy święty jest dowodem na istnienie Pana Boga. Inaczej nie byłby świętym.

  Naszym zadaniem jest chyba być taką niepozorną, ale zakwitającą figą, duszą, która świadczy o tym, że Pan Jezus jest blisko, przy nas.

ks. Jan Twardowski