WPROWADZENIE - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22.11.2020

  „Królestwo moje nie jest z tego świata” - powiedział Jezus, ale powiedział także: „Teraz królestwo moje nie jest stąd”. Królestwo Jego nie posługuje się przemocą, nienawiścią, złością - tym, na czym opierają swoją potęgę władcy ziemscy. Jednak Jezus jest królem tego świata i kiedyś ogarnie nas zdumienie, gdy się dowiemy, przez jakich ludzi, wiernych Ewangelii, a nie zauważonych - królował na tym świecie.
     Ciekawe, że właśnie dwaj poganie, Piłat i żołnierz, który przebił włócznią bok Jezusa - świadczą o Jego nieprzemijającej potędze. Jezus mówił, że jest królem, wtedy kiedy był najmniej podobny do króla. Dzisiaj mówi się o Piłacie tylko dlatego, że urodził się w czasach Jezusa.

ks. Jan Twardowski