WPROWADZENIE - I NIEDZIELA ADWENTU - 27.11.2022

  Pierwsi chrześcijanie czekali po zmartwychwstaniu Jezusa na Jego powtórne przyjście. Żyli na co dzień tą nadzieją.

  Mamy przygotować się na spotkanie Jezusa. Torujmy w swoim życiu drogi, którymi mógłby do nas przyjść.

  Programujemy sobie życie, studia, karierę, wyjazd za granicę.

  Bądźmy przygotowani na to, że Bóg może zmienić wszystko nieoczekiwanie.

  Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć, koniec świata, ale jeszcze na inne niespodzianki w życiu. 

Ks. Jan Twardowski