Nabożeństwo przy relikwiach św. Jana Pawła II - grudzień 2014