Zalesiańska Chwalebna Droga Krzyżowa

14 listopada 2010 roku o godz. 19.00 w naszej Parafii odbyło się niezwykłe wydarzenie, oddanie nowej Drogi Krzyżowej namalowanej przez Zalesianina - Leszka Zadrąga.

15 obrazów już teraz stanowi Drogę Krzyżową w naszym kościele pw. św. Huberta. Zalesiański artysta, Leszek Zadrąg posiada korzenie wschodnie, dzięki czemu ubogacił on swoje obrazy o elementy kultury wschodu, w tym także o elementy kultury prawosławnej. W Kościele prawosławnym Męka Pańska postrzegana jest jako chwalebne wydarzenie niosące i zapewniające Zbawienie, dlatego też nasza Droga Krzyżowa jest niezwykle unikalna.
 
Inauguracji towarzyszyło prawykonanie kompozycji oratoryjnej autorstwa Stanisława Szczycińskiego, także Zalesianina. Była ona muzycznym komentarzem, zainspirowanym obrazami stacji Drogi Krzyżowej. Utwory były wykonywane przez Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze, a także przez specjalnie zaproszonych profesjonalnych muzyków. Wspaniałe dzieło muzyczne zawierało elementy:
  • chorału gregoriańskiego,
  • muzyki greckiej,
  • muzyki prawosławnej cerkwi,
  • driewnieruskiego raspiewu,
  • polskiej i rosyjskiej muzyki ludowej,
  • polifonii renesansowej,
  • muzyki flamenco,
  • medytacyjnych śpiewów z Taizé,
  • a nawet muzyki afrykańskiej.
Była to nadzwyczajna uroczystość. Zalesianie stanęli na wysokości zadania i zapełnili całą świątynię. Po zakończeniu tego misterium rozbrzmiały gromkie brawa, które wydawałoby się, że nie ucichną. To wydarzenie było przy okazji pierwszym odprawieniem naszej nowej, pięknej, zalesiańskiej Drogi Krzyżowej.
 

Ta Droga Krzyżowa miała niesamowicie chwalebny wymiar, ponieważ Chrystus nie przeżywa jej sam, ale wraz z Ojcem. 

Image

 
 
 
 
 
 
 

Image                                

Image                                
 
 
 
 

 

                                Image
 

ImageImage

 

                                
 
Image                                
 
                                Image