Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie za 2010 rok

Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

W tym roku przeżywaliśmy ROK MISJI ŚWIĘTYCH. To było

 

najważniejsze wydarzenie.

 

To był absolutny priorytet duszpasterski.

 

Oto listy na początek i zakończenie MISJI PARAFIALNYCH:

 

POCZĄTEK MISJI:

                                                              Zalesie Górne, 20 kwietnia 2010

List ten adresowany jest do osób nie praktykujących.

Trafia do wszystkich ze względu na trudności w dystrybucji indywidualnej.

 

Drodzy Państwo,

Nie znamy się zapewne, a być może bardzo mało. Jestem od prawie trzech lat Proboszczem w  Zalesiu Górnym. Nie mieliśmy do tej pory szansy poznać się bliżej. Mimo to jednak pozwalam sobie na tę bezpośrednią korespondencję, gdyż bardzo leży mi na sercu los wszystkich Rodzin mieszkających w Zalesiu.

Ośmielam się pisać ten list, bo racja jest wielkiej wagi... Otóż w tym roku przeżywamy w naszej Parafii Misje święte,  które są wydarzeniem organizowanym co 10 lat w każdej parafii dla pogłębienia, przemyślenia i ożywienia więzi z Chrystusem.

Państwa wybory sprawiły, że jesteście dziś poza Kościołem, albo w bardzo luźnej z nim więzi. Różne są zapewne tego przyczyny. Czasami na pewno bardzo osobiste i bolesne... Może  dla niektórych pragmatyczne, moralne, duchowe czy ideologiczne...  Dla innych troski doczesne, a może niezrozumienie, zagubienie, przyzwyczajenie, obojętność czy zwyczajne lenistwo, a być może jakaś osobista niechęć czy urazy. Czasem to po prostu świadoma kolizja z nauką Chrystusa. To wszystko subiektywnie ważne...

Każdy z nas musi jednak pamiętać, że życie jest krótkie. Przemija szybko. Nie jesteśmy jego właścicielami, a w historii świata wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa wydarzyło się coś niezwykłego.

Przyjmijcie Państwo proszę moje zaproszenie do powrotu do wspólnoty wiary. Wiem, że niektórzy za tym tęsknią…

Wielokrotnie słyszałem od ludzi obojętnych: "księdzu to łatwiej żyć, bo ma ksiądz w co wierzyć".  To prawda. Słyszałem też: "te zasady są za trudne...” Szukajmy więc razem… Pamiętajmy, że nasze wybory jaskrawo odbijają się w naszych dzieciach. Może warto, ze względu na nie i na miłość do nich, zatrzymać się i na nowo przemyśleć pewne nasze decyzje czy ich brak...

W tym roku odbędzie się w Zalesiu wiele wydarzeń, które mogą pomóc Państwu w życiu,  w nowych wyborach, a może i w prostowaniu ścieżek zawikłanych. Nawet jeśli Pan lub Pani jesteście w jawnej kolizji z nauką Jezusa, to On zawsze pozostaje miłosierny i może ocalić to, co się da, może uspokoić sumienie, może wnieść światło... On zawsze uleczy!

Wokół nas morze obojętności na los innych. Niektórzy obojętnieją na los najbliższych. Na los swoich dzieci, czy rodziców. Są cyniczni. Niektórzy są wręcz spętani przez pesymizm, materializm, zmysłowość, krytykanctwo. Dlaczego dajemy się zasmucać, zaśmiecając głowę i serce złem? Pamiętajmy: życie przecież jest piękne. Nie warto wybrzydzać, krytykować, opluwać czy obśmiewać innych. W ten sposób niszczymy przede wszystkim samych siebie i wyrządzamy krzywdę najbliższym!

A Jezus i sumienie wzywają nas do budowania, do odpowiedzialności, do szczęścia.

            Zapraszam Panią, Pana, Ciebie, raz jeszcze, wróć do naszej wspólnoty wiary

Czy wiesz, że i u nas podnosi się wskaźnik złamanych serc przez pękające małżeństwa, że w Zalesiu połowa pogrzebów w tym roku to pożegnania osób, które odeszły bez pojednania z Bogiem, a wiemy przecież, co to oznacza ostatecznie... Często niestety nasze wybory mogą być nieodwracalne...

Przynieśmy nasze życie na nowo Jemu z taką prostą wiarą, że On prawdziwie jest Bogiem i może ponaprawiać, posklejać....

Nie będę ukrywał, że piszę te słowa także z ludzkiej odpowiedzialności i wierności temu kim jestem i w co święcie wierzę, bo chodzi przecież o nasze zbawienie.

Proszę, zapraszam, nalegam, wróćcie do Jezusa

Znajdziemy drogę na pewno

Dołączam do tego listu folder ze szczegółowym programem na cały rok. Będę szczęśliwy, jeśli uda się Państwu w ciągu tego roku spotkać się z Panem Bogiem w naszym kościele. Zapewniam także o mojej codziennej modlitwie za Państwa.                                                                                                                                      

 

                                                              ks. Krzysztof Grzejszczyk

 

Ps. Podczas święconki w Wielką Sobotę mówiłem bardzo poważnie także o tajemnicy śmierci, o ostatecznych wyborach. Historia pokazała, jakie to ważne i prawdziwe.

NA ZAKOŃCZENIE:

    "Różne są zadania, misje, posłania....Żyjemy nie dla błahych spraw, ale dla wielkich, poruszających serca. Możemy pomnażać dobro, być jego autorami i to w życiu innych. Możemy też zatrzymać zło, ocalać innych. I to nie fikcja" - tak pisałem na początku naszego Roku Misji świętych.

    Misje są co 10 lat.

Pogłębialiśmy naszą wiarę w żywego Jezusa.

Była:   Niedziela Życia Osób Konsekrowanych

            Niedziela OAZY Dzieci Bożych 
            Niedziela Intronizacji Biblii
            Niedziela Młodych

            Niedziela Ewangelizacyjna
            Niedziela Katechizmu K-ła Kat (KKK)
            Niedziela Liturgiczna
            Niedziela Rodziny
            Niedziela Misyjna
Wieczory słowno-muzyczne
            Kurs o wychowaniu
Kursy w Domu rekolekcyjnym
            Katechezy REO, itp.

Pomnażajmy to ziarno zasiane w serca i pamięć.

Jakim jesteś dziś ? Jaki jesteś Kościele zalesiański - po tym ROKU MISJI ŚWIĘTYCH ?

Jakie jest Twoje serce?

Jak Chrystus Cię kształtował? Co On sprawił w tym czasie?

    Przychodzi teraz czas pomnażania. To najpiękniejszy czas! To prawdziwe owoce!

Wierzę, że wydamy wszyscy owoc, ten najpiękniejszy, przekazując innym a zwłaszcza młodym tę pewność wiary i entuzjazm życia dla Jezusa! A On nas wesprze, bo to Jego Kościół!!!

   Święty Hubercie prowadź nas !

Droga Siostro, Drogi Bracie, bardzo zapraszam Cię na te szczególne Rekolekcje Adwentowe. Proszę, przyjdź.    

   Maryjo, naucz nas ADOROWAĆ Jezusa.

Ks.Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz                                                              Zalesie Górne 05.12.2010                                 

Nadto był List do Rodziców - od młodzieży zalesiańskiej, załączony na koniec sprawozdania, oraz zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne, także załączone na koniec.

 

 

 

OCEŃ SAM JAKIE SA OWOCE W TOBIE, A PRZEZ CIEBIE W INNYCH, KTÓRZY NA CIEBIE PATRZĄ ???

 

 

·          W tym roku, zaistniała w naszej parafii nowa formacja, tak umiłowana przez Jana Pawła II - RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE dla dzieci i młodzieży.

 

·          Ten rok, to oddana w całości ZALESIAŃSKA DROGA KRZYŻOWA. Dziękuję wielu Darczyńcom za te ofiary serca dla nas modlącym się, w tym przepięknym kościele.

 

·          Nie do docenienia jest także wielkie poruszenie naszych mieszkańców i zaangażowanie w pomoc jakiej udzielili powodzianom w 3-krotnych transportach sprzętu, mebli, odzieży i innych potrzebnych rzeczy.

                        12 rodzin na stałe zobowiązało się pomagać konkretnym rodzinom        na terenach parafii Trześń i gminy Gorzyce.

                        Bardzo dziekuję koordynatorom tego ogromnego dzieła serca - PP.          Trojanowskim i Kwiecińskim.

 

·          Ten ROK to także wielki i uroczysty JUBILEUSZ 80-lecia ZALESIA GÓRNEGO, naszej cudnej miejscowości.

 

Dziękuję ks. Czesławowi Wujkowskiemu, który od ponad roku pomaga nam w Parafii, zwłaszcza w posłudze konfesjonału.

 

 

 

Podziękowania:

 

Ø  Dziękuję Parafianom za świadectwo wiary;

Ø  Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;

Ø  Dziękuję Katechetom za trud apostolski;

Ø  Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Młodzieżowej Grupie Biblijnej, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;

Ø  Dziękuję Szafarzom;

Ø  Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;

Ø  Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;

Ø  Dziękuję Sołectwu za owocną współpracę;

Ø  Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;

Ø  Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);

Ø  Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów (składki na Parafialny Fundusz Charytatywny wyniosły ok. 13 tys.);

Ø  Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;

Ø  Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia;

Ø  Dziękuję wszystkim niewymienionym powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

I. Radości:

 

Duszpasterskie:

 

Ø  Wg. statystyk opracowywanych przez Kościół w Polsce ponad 100 osób więcej uczęszcza na niedzielne Msze święte;

Ø  Przeżyliśmy 9 Niedziel misyjnych z zaproszonymi Gośćmi;

Ø  Powstała OAZA;

Ø  Duża grupa dzieci po I Komunii św. zasiliła szeregi Ministrantów, Bielanek i Scholi dziecięcej;

Ø  Czterech mężczyzn uczęszcza na kurs przygotowujący Szafarzy Nadzwyczajnych Eucharystii;

Ø  Koncerty - 2Tm2,3; Handla, Mocnych w Duchu;

Ø  Większa liczba wiernych gromadzi się na MSZY  ŚW. o UZDROWIENIE, przez wstawiennictwo św. Huberta i na stałe posługę współprowadzenia modlitwy podjęła nasz Grupa modlitewna "Talitha kum";

Ø  Zagościły warsztaty bębniarskie;

Ø  Rozwój scholi dziecięcej;

Ø  Zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 75 dzieci) uczestniczyli w Roratach;

Ø  Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne);

Ø  Udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym odpuście;

Ø  Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;

Ø  Coraz większa świadomość czytelnicza wśród parafian (obecnie rozprowadzamy już trzeci tygodnik „Idziemy”);

Ø  Gorliwy Zespół Charytatywny;

Ø  Oddana działalność Towarzystw:

- Przyjaciół KUL,

- Przyjaciół Seminarium Duchownego,

Ø  Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; niemalże wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;

Ø  Zorganizowane Spotkanie z Dyrekcjami, Nauczycielami i Pracownikami Szkół zalesiańskich na Dzień Edukacji;

Ø  Jasełka Gimnazjum;

Ø  KONCERT ORATORYJNY na inaugurację Drogi Krzyzowej, współfinansowany przez Parafię;

Ø  Wieczory słowno-muzyczne: Poezji x. J.Pasierba, T.Mertona, Psalmów, Jana Pawła II;

Ø  Koncerty naszego Chóru Parafialnego;

Ø  Wyjazd wakacyjny (tygodniowy) z dziećmi (Zakopane);

Ø  Wyjazd wakacyjny z młodzieżą (Wetlina);

BIBLIOTEKA:

Ø  Są stałe dyżury dzięki zaangażowaniu 3 wolontariuszek;

Ø  Bardzo cieszy stały choć powolny rozwój czytelnictwa;

Ø  Otrzymujemy wciąż nowe bardzo ciekawe książki;

Ø  STAN: 3553 woluminów, 116 czytelników, wypożyczono 926 książek;

Ø  Katalog rzeczowy i alfabetyczny;

Ø  Możliwość rozmowy i doradzenia lektury;

Ø  Być może poszerzymy Bibliotekę o filmy;

 

 

Materialne:

 

Ø  Zakończona Zalesiańska Droga Krzyżowa;

Ø  Znaleźli sie Sponsorzy, Drodzy Darczyńcy (i to aż 11 stacji), którzy tę dużą sumę przeznaczyli na ten Boży cel;

Ø  Otrzymałem w darze od małżeństwa pomagającego w formacji narzeczonych, dachówkę na starą plebanię o wartości ponad 30 tys. PLN;

Ø  Wydana książeczka z legendą, stacjami i rozważaniami (staraniem i pracą Agnieszki Wędrychowskiej);

Ø  Zakupione figury Maryi i Jana (dziękuję anonimowym Sponsorom);

Ø  Otrzymałem w darze wsparcie finansowe na inwestycje w Domu Rekolekcyjnym od zaprzyjaźnionych małżeństw;

Ø  Aleja główna na Cmentarzu parafialnym;

Ø  Projektor i ekran z komputerami (stacjonarny i lap top);

Ø  Ogłoszenia w wersji elektronicznej z prezentacjami multimedialnymi

Ø  Zakupiono dwufunkcyjny nowoczesny piec gazowy na starą plebanię;

Ø  Założono instalację wodną odpływową odprowadzającą wodę z wirydarza między kościołem a domem parafialnym (gdyż podciekała woda), dzięki wielkiej pomocy firmy ELMAR;

Ø  Wyremontowane zostały 5 segmentów pokojowych wraz z remontem generalnym w zakrystii;

Ø  Zamknięty został remont pomieszczenia dla jednej z Grup parafialnych;

Ø  Zaawansowane są prace nad wygospodarowaną salą dla OAZY;

 

II. Niepokoje:

Ø  Zdarzają się wolne intencje mszalne w dni powszednie, co może znaczyć, że mało pamiętamy o swoich zmarłych w rocznice czy imieniny, oraz mało pamiętamy o wypraszaniu łaski u Boga dla żyjących czy chorych;

Ø  Nie wymodliliśmy nowych powołań z parafii;

Ø  Dziwi przyzwolenie rodziców na łatwe spotkania, wyjazdy a potem związki dorastających dzieci;

Ø  Rodzice letni w wierze, akceptują związki na próbę, czy to nie obojętność wobec losu dzieci;

Ø  Niedojrzałość do wierności Bogu i ludziom -  zjawisko rozwodów i alkoholizmu;

Ø  Mało liczny udział młodzieży w niedzielnej Mszy św.;

Ø  Niektórzy rodzice mało poważnie traktują lekcje religii swoich dzieci;

 

 

III. Zadania:

 

Ø  Konieczność remontu generalnego starej plebani;

Ø  Kontynuacja prac w kościele:

- wykończenie filarów,

- oświetlenie nawy bocznej,

- wymiana dużych okien w kościele,

- wykonanie/zakup prawdziwych ławek do kościoła.

Ø  Uporządkowanie zieleni wokół kościoła;

Ø  Wykonanie alejek i parkingu na cmentarzu;

Ø  Wymiana nawierzchni przed kościołem;

 

Statystyka:

 

        Chrzty – 54 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009)

        I Komunia święta – 71 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009)

        Bierzmowanie – 41 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009)

        Śluby – 25 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009)

        Odwiedzaliśmy – 107 Chorych

        Pogrzeby – 38 (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009); 29 u nas, pozostałe w                          Jazgarzewie

        Zapowiedzi - 36

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 2

        Cmentarz - przybyło 26 grobów

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

 

Rozdzielono - 61.500 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009)

 

W niedziele:

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1.450 osób (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek) (w 2009 - 1330),

- a przyjmujących Komunię św. - 735 (w 2008 - 652, 701 - 2009) (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

 

Objętych katechezą jest:

 

- 174 przedszkolaków;

- 467 dzieci w Szkole Podstawowej (2009- 430);

- 186 młodzieży w Gimnazjum (2009-185).

 

W Parafii działa 22 Grupy Parafialne:

            1. Rada Parafialna                                         

            2. Ministranci                                      13. Młodzieżowa Grupa Muzyczna

            3. Bielanki                                                      14. Młodzieżowa Grupa Biblijna

            4. Żywy Różaniec                                           15. "Duc in altum"

            5. Totus Tuus                                                 16. Grupa Gimnazjalno - licealna       

            6. Chór parafialny                                          17. Oaza dziecięca i młodzieżowa

            7. Par. Zespół Charytatywny               18. Schola dziecięca

            8. Matanoia                                                    19. Kiosk

            9. Talitha kum                                    20. T.P.KUL

            10. Szafarze                                                   21. T.P. Seminarium

           11. Biblioteka                                                 22. Fundusz Remontowy Kościoła

            12.  Wspólnota - Święta Rodzina

                                   oraz Konfraternia Leśników św. Huberta

 

Towarzystow Przyjaciół Seminarium Warszawskiego (13 członków). Skałdki roczne 496 , składki do puszek w kruchcie k-ła 1764 (razem 2260). Rektor Seminarium wyraża podziękowanie za stypendia.

 

Towarzystow Przyjaciół KUL (19 osób) zgromadziło 1566 zł ze skałdek i zbieranych ofiar jednorazowych w kruchcie kościoła 2091 (razem 3.657). Koło to samo przekazuje pieniadze na KUL, za co otrzymujemy zawsze podziękowania.

 

 

VI.  WYDATKI STAŁE:

 

Ø  33.325 rocznie do Kurii;

Ø  Kolęda do Kurii (odpowiedni procent z ofiar złożonych nam po Kolędzie);

Ø  Pomoc charytatywna biednym (6 rodzin - 1.800 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);

Ø  Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;

Ø  Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - ponad 30.000 PLN;

Ø  Pensje pracownikom kościelnym i emerytura ks. Prałatowi - (5.200 miesięcznie);

Ø  ZUS;

Ø  Urząd Skarbowy;

Ø  Woda i ścieki;

Ø  Gaz (15 tys.);

Ø  Energia elektryczna (20 tys.);

Ø  Telekomunikacja;

Ø  Podatek od nieruchomości;

Ø  Monitoring;

Ø  Opłaty do Kurii za druki;

Ø  Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;

Ø  Opłaty dekanalne;

Ø  Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;

Ø  Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza (5 tys.);

Ø  Środki czystości;

Ø  Remonty bieżące;

Ø  Nakłady inwestycyjne;

Ø  Prezenty dla dzieci;

Ø  Nagrody dla ministrantów;

Ø  Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;

Ø  Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;

Ø  Konserwacja budynku;

Ø  Kwiaty do kościoła;

Ø  Hostie, komunikanty, wino mszalne;

Ø  Elementy dekoracyjne do kościoła;

Ø  Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;

Ø  Opłaty za sprzątanie;

 

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 

Ø  Projekt alejek na Cmentarzu;

Ø  Projekt remontu I piętra Domu Parafialnego;

Ø  Projekt instalacji CO;

Ø  Projekt P-Poż.;

Ø  Nowe komże, pelerynki i "sutanny" dla ministrantów (po 20);

Ø  Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;

Ø  Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;

Ø  Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;

Ø  Pamiątki dla Nauczycieli na spotkanie na Dzień Nauczyciela;

Ø  Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);

Ø  Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.

 

                                   Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2011

 

                             Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz

ANEKS:

 

1. List do Rodziców - od młodzieży                                       

           Zalesie Górne 10 października 2010 r.

Drodzy Rodzice,

Jesteśmy grupą młodzieży, która odkrywa swoją drogę zafascynowana Jezusem. Poprzez ten list chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami i niepokojami.

 

Gdy byliśmy mali nasza wiara była prosta - wiedzieliśmy tylko, że w grudniu rodzi się mały Jezus, a na wiosnę szło się z palmą, a później ze święconką do kościoła. Obowiązek niedzielnej mszy świętej był niezrozumiały, a uczestnictwo w niej – często bez większego zaangażowania. W domu wisiało trochę obrazków religijnych, ale modliła się zasadniczo tylko babcia. Ona też jedynie tak naprawdę interesowała się naszym rozwojem religijnym pytając, co działo się na katechezach i prowadzając nas na Różaniec czy Drogę Krzyżową. Choć w każdym z naszych domów wyglądało to trochę inaczej, to schemat był podobny – katolickie domy bez Boga żywego, autentycznego, konkretnego…

Widzimy na przykładzie naszych rodzin, że życie rodzinne nieoparte na Jezusie, może się rozsypać. Gdy dorastamy często buntujemy się wobec otaczającej nas rzeczywistości, rodzą się różne konflikty, wzrasta w nas cynizm i bezmyślne naśladownictwo. W czasie dorastania wszystkie uczucia kumulują się, mnożą się trudne pytania, szukamy zaufania i różne rzeczy nam imponują. Łatwo wpaść wtedy w nałogi i odrzucić wszystkie wartości, które postrzegamy jako narzucone, a nie z miłością przekazane. Wiedzcie, że nie jest prawdą, że chcemy tylko niszczyć, rujnować czy ranić. Tak naprawdę szukamy szczęścia, prawdziwych przyjaźni, autorytetów i mądrego sposobu na życie.

Dzieci, które nie są wychowywane w duchu wiary żywej i autentycznej często w czasie dojrzewania i w dorosłym życiu mają problem z wyborem swojej drogi, z jasnym odróżnianiem dobra od zła, z budowaniem czystych i głębokich relacji z przyjaciółmi czy ze swoimi chłopakami czy dziewczynami. Kompletnie pogubieni raczej konsumują życie, a nie świadomie je tworzą.

              Żyjemy w normalnym środowisku młodych ludzi i wiemy, co ich pociąga, co robią po szkole, czym się chwalą, a co potępiają. Mamy wielu kolegów i koleżanek z tzw. „porządnych domów”, którzy głównie imprezują, piją alkohol i powoli zamykają się w sobie niszcząc możliwość rozwoju. Wciąż w Internecie, on-line przez 24 godziny na dobę, mają wrażenie, że żyją naprawdę. Wirtualna rzeczywistość, gdzie dominuje zmysłowość, egoistyczna przyjemność i brak odpowiedzialności za innych, staje się ich głównym wzorcem i drogowskazem.

            A jednak większość młodych ludzi ma, choć często głęboko ukryte, wielkie pragnienie  rozwoju. Niestety często szukamy po omacku i potrzebujemy jakiegoś znaku i wsparcia w poszukiwaniu. Rodzice czasem rzucają nas na głęboką wodę, myślą, że skoro mamy 14, 15, 16 czy 17 lat i umiemy dotrzeć sami do szkoły czy kina to znaczy, że z resztą też sobie poradzimy. A tymczasem my potrzebujemy stałej opieki, troski, zainteresowania, niezależnie od wieku, nawet jeśli żyjemy już na własną rękę. Z wiekiem stajemy się coraz bardziej samodzielni, ale wtedy wciąż na Was liczymy i cieszymy się gdy przy nas czuwacie, spędzacie z nami czas, interesują Was nasze myśli, cele, marzenia, smutki i problemy, że po prostu odczuwalnie jesteście.

Prosimy więc Was – kochajcie nas bardzo mocno i dajcie nam szansę poznania miłości Boga. Pokazujcie nam prawdziwe piękno życia. Nie ograniczajcie naszego rozwoju do horyzontów tylko materialnych czy naukowych, a pokazujcie nam pełne życie, którego jedynym sensem jest Bóg. Nie bójcie się drogi wiary.  Pomóżcie nam odkrywać Jezusa. Gdzieś w głębi wiemy, że warto Go poznać, zaufać Mu i dać się prowadzić. On uczy nas przecież także większej miłości do Was.

                                                                              Młodzi

 

 

            2. Zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne

 

ROK MISJI – Zaproszenie

    Różne są zadania, misje, posłania. Społeczne, pokojowe, naukowe, i są te najświętsze - Boże.

Jakim było Zalesie 10 lat temu? Pamiętasz? Jak bardzo zmieniło się Zalesie przez te 10 lat?          Ale jedno się nie zmieniło - mamy nadal niezmienną misję, wezwanie. Żyjemy nie dla błahych spraw, ale dla wielkich, poruszających serca. Możemy pomnażać dobro, być jego autorami i to w życiu innych. Możemy też zatrzymać zło, ocalać innych. I to nie fikcja, wiemy o tym.

    Misje są co 10 lat.

Kto pamięta tamten czas.

Ileż cichego dobra wydarzyło się.

Były też i są cienie.

Po 10 latach spójrz ile otrzymałeś/aś od innych. Ile pięknych długów wdzięczności. Ileż wezwań do kontynuacji.

Patrząc w przyszłość zobaczmy zadania. Chrońmy siebie i innych przed pustką. Pokus i pokonanych za wiele. My mamy na szczęście moc wiary!!!

Bądźmy kontynuatorami tych dobrych dzieł, pomnażajmy je swoim zaangażowaniem.

    Jakim jesteś Ty sam/a, jaki jesteś Kościele zalesiański, Parafio Huberta, po tych 10 latach ?

Jakie jest Twoje serce, czy raduje się, czy wzrasta do dnia wieczności, czy może potrzebuje nowego impulsu wiary? Jak Chrystus nas kształtuje? Czy jest Kimś ważnym i drogim dla nas?

    Każdy z nas ma czas, gdy tylko czerpie. Ale przychodzi czas dawania innym, ubogacania ich.

To my teraz mamy przejąć tę pałeczkę sztafety pokoleń i zwycięsko przebiec swój dystans, przekazując ją młodszym.

Obyśmy tych po nas nie zawiedli.

   Święty Hubercie prowadź nas !

Droga Siostro, Drogi Bracie, zapraszam Cię bardzo na te szczególne Rekolekcje. Proszę, przyjdź. Niech wiara zwycięży.   

   Maryjo, naucz nas ADOROWAĆ Jezusa tak jak Ty, aż po samą wieczność.

 

Ks.Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz

Zalesie Górne 02.02.2010