SPRAWOZDANIE za 2014 rok

Sprawozdanie

z działalności Parafii Św. Hubertaw Zalesiu Górnym

w roku 2014

I.   GŁÓWNE WYDARZENIA

 

 1. W tym roku w sierpniu nastąpiła zmiana Wikariuszy naszej Parafii. Odszedł do pracy w Caritas Archidiecezji ks. SŁAWOMIR OPALIŃSKI. Jego miejsce wypełnił neoprezbiter ks. KAMIL KIEŁPIKOWSKI. Ks. Sławkowi bardzo dziękujemy za Jego wielki wkład w pracę i zaangażowanie, żałując Jego odejścia. Ks. Kamila witamy z wielkimi nadziejami, że swoja młodością porwie wielu i będzie kontynuował sprawdzone wydarzenia duszpasterskie i podejmie inne wyzwania duszpasterskie.
 2. Przeżywaliśmy ROK CISZY, ucząc się jej wartości, wymowy i wewnętrznej mocy. Za Matką Teresą modliliśmy się o owoce ciszy: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara.Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.”
 3. Duchowe przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II i uroczyste jej przezywanie
 4. Nawiedzenie Maryi w cudownej kopii Obrazu Jasnogórskiego, z odnowieniem Ślubów (15-16 października 2014), poprzedzone duchowymprzygotowaniemrekolekcje maryjne, prezentacja filmu „Tajemnica Tajemnic” i spotkanie z mariologiem dr Wincentym Łaszewskim
 5. Po 5 latach nastał czas"WIZYTACJI KANONICZNEJ" KS. Bpa RAFAŁA MARKOWSKIEGO. Odbyła się ona w dniach 15-16 grudnia 2014.
 6. Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: św. Katarzyny Laboure, św. Charbela, św. Dominika Savio, św. Filipa Neri, św. Wincentego a Paulo, św. Jadwigi (pielgrzymka parafialna do Krakowa po uroczysty odbiór relikwii). Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń.
 7. Nabożeństwa przy relikwiach świętych(Jan Paweł II – pierwszy poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego.   
 8. Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom książeczki o Mszy świętej "O Mszy św. najprościej"omawiające przebieg i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej.
 9. W Wielkim poście odbyły się 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE - REO, w których wzięło udział ok 150 osób z Parafii.
 10. W roku 2014 kolejnych 4 mężczyzn z parafii podjęło kurs dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. i po rocznym przygotowywaniu rozpoczęło służbę w parafii.
 11. Wieczór Wszystkich Świętychw Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii.
 12. Atrakcyjna, nowoczesna i bardzo głęboka formacja kandydatów do Bierzmowania.
 13. Wyjazd młodzieżywraz z duszpasterzem na coroczne spotkanie na Lednicy.
 14. Niedziela poświęcona tematyce GENDERz udziałem specjalistów (na czym polega, jak się przed  nią bronić)
 15. Wprowadzono na stałe modlitwę Nieszporów w niedzielne popołudnia
 16. Dzień Osób Konsekrowanych
 17. Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia – Adopcja Duchowa
 18. Omówienie znaczenia postawy ciała, wymowy gestów i odpowiedniego stroju uczestników liturgii.
 19. Ufundowane zostały nowe ławki w naszym kościele.
 20. Uporządkowano zieleń wokół kościoła.
 21. Zasadzono nowe rośliny na cmentarzu.
 22. Powstały obrazy Św. Józefa i rodziców Maryi – świętych Joachima i Anny

 

II.                   GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE

A/ DUSZPASTERSKIE

1.        Prowadzone jest najlepsze z dotychczasowych przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich);

2.        Powstał 2-gi Krąg "Domowego Kościoła";

3.        Powiększyła się grupa Odnowy w Duchu Świętym "Talitha Kum”;

4.        Ukształtował się RCS;

5.        Prężnie rozwija się Schola młodzieżowa;

6.        Przybył 1 lektor (odbył specjalny kurs); 

7.        Coraz dojrzalsza i głębsza jakość świętowania Patrona Parafii św. Huberta (Odpust, msze święte o uzdrowienie za przyczyna św. Huberta w każdy III czwartek miesiąca)

8.        Kolejne 4 osoby były na Kursie Paweł, służącym w dziele ewangelizacji; 

9.        Coraz większa grupa osób żyje naprawdę ewangelicznie ewangelizując, tzn. nadążając za wezwaniami Ducha Świętego;

10.     Rada Parafialnapodejmuje bardzo konstruktywne działania i jest rzeczywistym ciałem doradczym;

11.     Krzepnie Oaza i krystalizują się jej struktury;

12.     Została na nowo podjęta praca z małżeństwami, tym razem nie nad tematem wychowania (jak 2 lata temu), ale samego małżeństwa;

13.     150 osobowa grupa przeżyła 10 tygodniowe rekolekcje REO;

14.     W Liturgię zaangażowana jest jeszcze szersza grupaświeckich (zwłaszcza czytających ze zrozumieniem Słowo Boże);

15.     Podjęliśmy nauczania katechizmowe o Eucharystii oraz wg dokumentu papieża Benedykta o Eucharystii. Ufamy, że owoce          objawią się;

16.     Duże zaangażowanie wielu w dzielenie się wiarą na zalesiańskim Hubertusie (poprzez różne posługi);

17.     Przybyli nowi Świadkowie Nieba w swoich Relikwiach. Każdemu wprowadzeniu Relikwii danego Świętego towarzyszy obecność właściwych zakonów, czy osób, oraz prezentacja multimedialna ukazująca życie Świętego;

18.     Nadal nasza Parafia liczebnie rośnie (więcej uczęszcza na niedzielne Msze święte);

19.     Duża grupa dzieci po I Komunii św. zasiliła szeregi Ministrantów, Bielanek i Scholi dziecięcej;

20.     Prawie dwunastu mężczyzn(niczym grono Apostołów) włączyło się w uczestnictwo Liturgii niedzielnych służbą i czytaniami dając piękne świadectwo dojrzałości wiary;

21.     Na stałe w ostatni poniedziałek miesiąca zagościła Nowenna do Jana Pawła II, obecnego w Relikwiach;

22.     Większa liczba wiernych gromadzi się na MSZY  ŚW. o UZDROWIENIE, przez wstawiennictwo św. Huberta i na stałe posługę współprowadzenia modlitwy podjęła nasz Grupa modlitewna "Talitha kum";

23.     Piękne zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach;

24.     Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - dzienne ok 50 osób jest na Mszy św.);

25.     Jeszcze liczniejszy udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym Odpuście;

26.     Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;

27.     Gorliwy Zespół Charytatywny;

28.     Oddana działalność Towarzystw:

-Przyjaciół KUL,

- Przyjaciół Seminarium Duchownego,

29.     Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;

30.     Bal karnawałowyz wodzirejem dla seniorów;

31.     Wieczory słowno-muzyczne;

32.     Koncerty naszego Chóru Parafialnego;

33.     Koncerty Chóru Pollonia i Epifania;

34.     Wakacyjne wyjazdyna rekolekcje OAZOWE ponad 15 osób;

 

35.     BIBLIOTEKA:

Są stałe dyżury dzięki zaangażowaniu 4 wolontariuszek;

Nieco zmniejszył się stan wypożyczających książki z Biblioteki;

Otrzymujemy wciąż nowe bardzo ciekawe książki;

STAN: dużo ponad 4000 woluminów, ponad 130 czytelników, wypożyczono ok 500 książek;

Katalog rzeczowy i alfabetyczny;

Możliwość rozmowy i doradzenia lektury;

 

B/ MATERIALNE:

 

1.        Wykonanoławki do naszego kościoła;

2.        Wykonany został parking w kostce przed samym wjazdem na Cmentarz przez Gminę;

3.        Wyrównany teren ogromnego klombu na Cmentarzu oraz w najniższej części Cmentarza;

4.        Oświetlenie na całym Cmentarzu;

5.        Wymiana wszystkich tablic elektrycznych w całym domu;

6.        Wymienione wszystkie okna w kościele ( 4 duże, i 6 mniejszych, oraz okno witrażowe za chórem. Zamontowano 3 okna otwierane, oraz uproszczono kształty kilku z nich);

7.        Obraz św. Józefa oraz św. Joachima i Anny;

8.        Zamontowano 2 relikwiarze duże w ołtarzu Matki Bożej na relikwiarze świętych;

9.        Pogłębiono studnie przykościelne;

10.     Otrzymałem w darze wsparcie finansowe na inwestycje w Domu Rekolekcyjnym od zaprzyjaźnionych małżeństw;

 

II.PODZIĘKOWANIA:

 

1.        Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;

2.        Dziękuję Radzie Parafialnej za konstruktywną i ofiarną pracę na rzecz Parafii;

3.        Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;

4.        DziękujęPracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;

5.        Dziękuję Katechetom za trud apostolski;

6.        Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;

7.        Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;

8.        Dziękuję Szafarzom za ich oddana służbę;

9.        Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;

10.     Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wierność prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych";

11.     Paniomdzielnie służącym w naszej Bibliotece;

12.     Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;

13.     Dziękuję Dyrektorkom naszych Szkół i Przedszkola za owocną i harmonijną współpracę;

14.     Dziękuję P. Sołtys i Sołectwu za współpracę;

15.     Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;

16.     Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);

17.     Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;

18.     Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;

19.     Dziękuję wszystkim niewymienionym, powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

III. NIEPOKOJE:

1.        Nie wymodliliśmy nowych powołań z parafii;

2.        Ponad 1/4 pogrzebów to osoby nie pojednane z Bogiem przed śmiercią;

3.        Nadal zbyt duży procent (do 5 %) spóźniających się na celebracje Eucharystyczne, zwłaszcza o godz. 11.00, 12.30 i 18.00;

4.        Nieco mniej osób przyjmuje zaproszenie Jezusa na ADORACJĘ w piątki;

5.        Zdarzają się wolne intencje mszalne w dni powszednie, co może znaczyć, że mało pamiętamy o swoich zmarłych w rocznice czy imieniny, oraz mało pamiętamy o wypraszaniu łaski u Boga dla żyjących czy chorych;

6.        Dziwi przyzwolenie rodziców na łatwe spotkania, wyjazdy a potem związki dorastających dzieci;

7.        Rodzice letni w wierze, akceptują związki na próbę, czy to nie obojętność wobec losu dzieci;

8.        Niedojrzałość do wierności Bogu i ludziom -  zjawisko rozwodów i alkoholizmu;

9.        Niektórzy rodzice (ale to maleńka grupa) mało poważnie traktują lekcje religii swoich dzieci;

IV. ZADANIA

1. Kontynuacja prac w kościele:

- zakup części drewna na nowe ławki w kościele,

- zamontowanie 12 tzw. "zacheuszek" na filarach,

- wstępny remont dolnego kościoła po powodzi,

2. Uporządkowanie zieleni wokół kościoła;

3. Wykonanie parkingu na cmentarzu (i alejek); 

 

V. STATYSTYKA ZA 2014 ROK:

        Chrzty – 41 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011, 45 -                                    2012, 42 - 2013)

        I Komunia święta – 0 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011, 78 -                                                     2012, 84 - 2013)

        Bierzmowanie – 36 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011, 36 -                                                       2012, 43 - 2013)

        Śluby – 12 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011,  10 -                    2012, 10 - 2013 )

        Odwiedzaliśmy – 84 Chorych(78-2011,  107 - 2012, 96 - 2013)

        Pogrzeby –  (36 ale ) 24 na naszym Cmentarzu (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34 - 2011, 38 -2012, 36 -2013)

        Zapowiedzi -  18 (36 - 2010, 31 - 2011, 18 - 2012)

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

Rozdzielono- 104.000 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011, 100.000   - 2012, 104.000 - 2013 )

W niedziele:

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1472  osób (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek) (w 2009 - 1330, 1.450 - 2010),

- a przyjmujących Komunię św. - 930 (w 2008 - 652, 701 - 2009, 735) (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

Objętych katechezą jest:  

-  125 przedszkolaków (2011 - 172 ), (3 przedszkolaków nie chodzi);

-  548 dzieci w Szkole Podstawowej (2009- 430, 2010-467, 2011 - 373. 2013 - 492 ), (90 dzieci nie chodzi);

-  148 młodzieży w Gimnazjum (2009-185, 2010-186, 2011 - 169, 2013 - 146), (19 uczniów nie uczęszcza).

W Parafii działają 23 Grupy Parafialne:

 

 1. Rada Parafialna                                     

 2. Ministranci                                              

 3. Bielanki                                                    

  4. Żywy Różaniec                                        

  5. Totus Tuus                                               

  6. Chór parafialny                                      

   7. Par. Zespół Charytatywny                      

   8. Metanoia                                                  

  9. Talitha kum 

10.     Szafarze                                                 

11.      Biblioteka                                               

 12.  Wspólnota - Święta Rodzina              

13. Młodzież. Grupa Muzyczna

14. "Duc in altum"

15. Grupa Gimnazjalno – licealna (a teraz RCS -patrz  pkt 23)

16. Oaza dziecięca i młodzieżowa  

17. Schola dziecięca

18. Kościół domowy

19. Kiosk

20. T.P.KUL

21. T.P. Seminarium

22. Fundusz Budowy Kościoła

23. Ruch Czystych Serc

 

Opus DEI - grupa dziecięca (piątki)

Klub AA  (środy)    

 

VI.  WYDATKI STAŁE:

1.        Podatek kurialny (roczny) -31.880;

2.        Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);

3.        Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);

4.        Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;

5.        Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;

6.        Pensje pracownikom kościelnym - (5.200 miesięcznie);

7.        ZUS;

8.        Urząd Skarbowy;

9.        Woda;

10.     Ścieki;

11.     Gaz (20 tys.);

12.     Energia elektryczna (22 tys.);

13.     Telekomunikacja;

14.     Podatek od nieruchomości;

15.     Monitoring;

16.     Opłaty do Kurii za druki;

17.     Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;

18.     Opłaty dekanalne;

19.     Ofiary dla kapłanów czy Sióstr prowadzących rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;

20.     Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;

21.     Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;

22.     Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;

23.     Środki czystości;

24.     Remonty bieżące;

25.     Nakłady inwestycyjne;

26.     Prezenty dla dzieci;

27.     Nagrody dla ministrantów;

28.     Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;

29.     Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;

30.     Konserwacja budynku;

31.     Kwiaty do kościoła;

32.     Hostie, komunikanty, wino mszalne;

33.     Elementy dekoracyjne do kościoła;

34.     Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;

35.     Opłaty za sprzątanie;

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

1.        Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;

2.        Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;

3.        Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;

4.        Pamiątki dla Nauczycieli;

5.        Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);

6.        Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;

7.         Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2015

            Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz