WPROWADZENIE - NIEDZIELA PALMOWA - 10.04.2022

  Wiemy o tym, że po rozmnożeniu chleba chciano Jezusa ogłosić królem.

  Dlaczego dopiero w Niedzielę Palmową pozwala na to, by szedł za Nim zachwycony tłum? Rzucają Mu palmy pod nogi. Widzą w Nim tryumfującego. Dlaczego teraz pozwolił?

  Po prostu z całą godnością, z poczuciem majestatu, z podniesioną głową idzie na krzyż.

***

  Kiedy czytamy opis męki Pana Jezusa, zwykle przypomina się nam Jego cierpienie fizyczne, konanie i większa od pięciu ran – Jego udręka moralna.

  Jezus pojmany, sądzony, sponiewierany, przybity do krzyża uczy nas największej miłości do Boga.

  Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa – to wynagrodzenie Bogu za naszą nieudaną miłość do Niego, zawsze za małą, zbyt skąpą, niecierpliwą, taką, która nie umie być do końca.

ks. Jan Twardowski

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 03.04.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)   (bit.ly/swHubertZG).

 1. Trwa straszna Wojna!!! Błagajmy wciąż o pokój!!!

Za tydzień już Niedziela PALMOWA, którą zaczynamy WIELKI TYDZIEŃ.
NIEDZIELA PALMOWA to Liturgia Męki Pańskiej – bo aż tak – do śmierci - nas Chrystus umiłował. Zachęcam by palmy były „żywe”. Ofiary z palm parafialnych będą na pomoc Ukrainie, zaś palmy Oazy na wakacyjne rekolekcje.

 1. Dziękuję – ks. Marcinowi i młodzieży za budującą ADORACJA KRZYŻA tydzień temu.
 2. Dziś V-te Gorzkie Żale o 17.00. W piątek ok g. 18.35 kolejna Droga Krzyżowa. (Poprowadzą grupy męskie. Dziękujemy Kandydatom do S. Bierzmowania).
 3. Dziś o g. 10.05 KATECHEZA CHRZCIELNA dla planujących Chrzty na Wielkanoc.
 4. Dziś z racji I. Niedzieli miesiąca – omadlamy naszą młodzież.
 5. Dziś wieczorem spotkanie Młodzieżowej Grupy Zostaw Ślad na temat Modlitwy. Po Mszach Św. będą młodzi rozdawać darmowa gazetę ewangelizacyjną „Dobre Nowiny”.
 6. We wtorekkolejne spotkanie - Rekolekcji -„ABC Chrześcijaństwa” (z Gośćmi- M. Zieliński, J. Świderek, K. Koprukowiak, Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski).
 7. W czwartekI. CZWARTEK miesiąca (Różaniec i adoracja od g. 17.00)
 8. W czwartek o g. 19.00 Spotkanie Odpowiedzialnych ODNOWY.
 9. W piątek o 17.20 WYPOMINKI i Msza św. za polecanych w nich.
 10. Za tydzień o 10.05 SPOTKANIE KOMUNIJNE dzieci i rodziców.
 11. Za tydzień o g. 19.00 Spotkanie z RODZICAMI Kandydatów do BIERZMOWANIA.
 12. W zakrystii mężczyźni mogą się zapisać na dyżur straży przy GROBIE BOŻYM w Wielką Sobotę.
 13. Pomagali: Z. Lubryczyńska, K. Malicka, T. Wawro, E. Firewicz, J. Tokarski, I. Wawro, D. Pastuszak, Z. Piasko, G. Stolarska, U. Górska, A. Poruszek, E. Kawecka, i A. Malinowska, Wspólnota Przymierza - Św. Rodzina oraz Lidia, Iryna, Wiktoria, Nikita, Daniel i Arten.
 14. Dom Rekolekcyjny: Szkoła Animatora (1-3.04), SPMW (8-10.04), Kurs Przedmałżeński (22-24.04) i Kurs – Gdybyśmy zaczynali od nowa (29.04-1.05).
 15. Osoby z dokumentem z Parafii będą zbierać na Kwiaty do GROBU BOŻEGO.
 16. Dziś nasza CARITAS rozprowadza ostatnie świece Caritas wg starych zasad.
 17. Dziś TACA INWESTYCYJNA: na ogrzewanie kościoła oraz rachunki i remonty.

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na IV, nowy -„Mały Gość Niedzielny”, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne, oraz książka ks. Fr. Blachnickiego ”Sympatycy czy chrześcijanie” oraz „ Gdybyśmy zaczynali od nowa”.                          

Zespół Pomocy Ukrainie (ZPU) przy naszej Parafii.
- Dziękujemy za dar 5 tys.- konto Caritas naszej Parafii - z dopiskiem „Ukraina”.

- Wydana żywność (42 osoby – 17 dorosłych i 25 dzieci)
- Dziękuję: J. Dmochowskiej, A. i A. Kusoskim, A. Olszak, Z. Piasko, E. Brinken, A. Kwiecińskiej, B. Meissner i Harcerzom.
- praca- udało się znaleźć dla kilku osób, czekamy na oferty pracy dorywczej w celu pomocy uchodźcom – telefon na stronie parafii - w zakładce ZPU.  

Dziękuję osobom, które podjęły DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka poczętego (114).

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 03.04.2022

  Pan Jezus nie rzucił kamienia na grzesznicę, ale nie był dla niej pobłażliwy. Nakazał jej odejść i nie grzeszyć.

  Bóg nikogo nie potępia. Nie stworzył diabła, ale anioła. Dał mu wolną wolę i anioł wybrał. Zaczął czcić samego siebie i stał się paskudnym diabelcem.

  Bóg nie stworzył potępieńca, ale człowieka, który miał dążyć do świętości. Człowiek odwrócił się plecami od Boga, od miłości i wybrał nienawiść. Sam sobie ufundował w piekle dobrze podgrzewany pokoik.

  Paradoks leży w tym, że Bóg wszechmogący jednej rzeczy nie może: zbawić człowieka bez jego dobrego wysiłku. Człowiek sam musi wybrać miłość.

ks. Jan Twardowski

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 27.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)   (bit.ly/swHubertZG).

 1. Trwa straszna Wojna !!! Błagajmy wciąż o pokój !!!.
 2. Dziękuję obecnym na Nabożeństwie Poświęcenia Rosji Maryi w Zwiastowanie, a także na Drodze Krzyżowej ulicami
 3. B dziękuję A. Skurczyńskiej, wszystkim pomagającym oraz młodym aktorom, za przedstawienie o św. Józefie.
 4. Dziś – o g. 19.00 ADORACJA KRZYŻA (młodzi). zapraszamy.
 5. I dar dyplomów Szkolnym Różom Różańcowym (200 osób) i Święto Szczepu ZHR.
 6. Dziś IV-te Gorzkie Żale o 17.00. W piątek ok g. 18.35 kolejna Droga Krzyżowa. (Poprowadzą grupy męskie. Dziękujemy Grupie Zostaw Ślad).
 7. Dziś z racji ostatniej Niedzieli miesiąca – omadlamy naszą MŁODZIEŻ.
 8. Jutro po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo przy Relikwiach Krwi św. Jana Pawła II. Zapraszamy.
 9. Jutro spotkanie RADY PARAFIALNEJ o 19.30.
 10. We wtorek – kolejne spotkanie - Rekolekcji -„ABC Chrześcijaństwa”. (Są goście M. Zieliński, J. Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski).
 11. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 12. W piątek I. Piątek (Spowiedź rano oraz od 15.30. Dodatkowa Msza św. o g. 16.00. Odwiedzamy Chorych) i I. Sobota miesiąca (Nabożeństwo Fatimskie o g. 17.00 i Msza św. za Żywy Różaniec i Ojczyznę).
 13. W sobotę przeżywać będziemy 17-tą rocznicę odejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II.
 14. Wczoraj OAZA przeżywała Wielkopostny Dzień Skupienia.
 15. Wczoraj było spotkanie dla małżeństw – „ Jak zarządzać pieniędzmi w Boży sposób?”
 16. Za tydzień – Spotkanie Młodzieżowej Grupy Zostaw Ślad nt. modlitwy. Młodzi będą rozdawać darmową gazetę ewangelizacyjną „Dobre Nowiny.
 17. Pomagali: E. Firewicz, J. Tokarski, I. Wawro, L. Mieloch, G. Stolarska, B. Sapierzyńska, G. Wolska.
 18. Dom Rekolekcyjny: Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 19. Osoby z dokumentem z Parafii będą zbierać na Kwiaty do GROBU BOŻEGO.
 20. Dziś nasza CARITAS kwestuje na paczki świąteczne dla naszych parafian najuboższych oraz rozprowadza świece Caritas starych zasad.
 21. Za tydzień TACA INWESTYCYJNA.

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na IV, nowy -„Mały Gość Niedzielny”. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne, oraz książka ks. Fr. Blachnickiego ”Być sympatykiem czy chrześcijaninem” .                          

Zespół Pomocy Ukrainie (ZPU) przy naszej Parafii.
- Dziękujemy za dar 6 tys.- zbiórki na pomoc Uciekinierom (można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy) z dopiskiem „Ukraina”.

- za dary higieniczno – żywnościowe.
- Rada Rodziców zachęca do zbiórki makulatury do kontenera.
- Budujemy bank propozycji pracy dla tych osób (wg możliwości i prawa).

Dziś podejmujemy DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka poczętego, a zagrożonego w istnieniu.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - IV NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 27.03.2022

  Od zawsze nazywamy tę przypowieść przypowieścią o marnotrawnym synu. Jego postać jest nam bliska, gdyż daje nadzieję w naszym żalu.

  Jeżeli człowiek ma i Boga i wszystko, a przez głupotę odchodzi, zobaczy, że niczego nie ma.

  Dlaczego nie nazywamy jej przypowieścią o miłosiernym ojcu? Bo nie dowierzamy, że Bóg tak bardzo się o nas troszczy i nas kocha. Kiedy przeżywamy cierpienia, troski, kłopoty, On czeka na nas i wyciąga ręce jak do syna marnotrwanego. A my chcemy sami tylko na siebie czekać, sami sobie ufać.

  Dlaczego nie nazywamy jej przypowieścią o starszym synu? Taki niby był wierny ojcu, siedział przy nim, nie pakował bagażu. Boimy się, że jesteśmy podobni do niego: nie uciekamy od Boga, przychodzimy do kościoła, a jednocześnie mamy pretensje, że niewierzący ma łatwiejsze życie. Jesteśmy przy Bogu, a nie umiemy się Nim cieszyć.

  Ojciec wyszedł po jednego i drugiego syna. Miłość nigdy nie jest za coś, ale pomimo wszystko.

ks. Jan Twardowski