Rok kapłański

Rok Kapłański związany jest ze 150. rocznicą urodzin św. Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya. Trwa do 19 czerwca 2010.