WPROWADZENIE - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2023

  Skoro cierpienie nie jest tylko karą, czym więc jest? Jest Bożą sprawą, której nie rozumiemy.

  Czasem w życiu pojawia się miłość. Też całkiem niezrozumiała. Jak ją przeprowadzisz? Czy będzie cię prowadziła do Boga?

  Bóg także sprawdza człowieka przez daną przyjaźń. Nagle ją zabiera i wystawia rachunek.

  Czasem daje cierpienie, które zawsze jest Jego znakiem. Jak wtedy zdasz egzamin wiary? Czy będziesz ufał Jezusowi wtedy, kiedy niczego nie rozumiesz? Czy uwierzysz Temu, który powiedział, że jest „światłością świata”?

  Mówimy: człowiek umarł, zamknął oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka oczy z chwilą śmierci – otwiera je człowiekowi na inny świat. Chwila zrozumienia, jak wiele było Bożych spraw w naszym życiu, jak wiele naszego, mylnego nieraz, rozumowania. 

Ks. Jan Twardowski

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2023

 1. Za tydzień gościem naszym będzie J. Eksc. Ks. Biskup Michał JANOCHA. Będzie z nami w niedzielę oraz w poniedziałek. Przypominam, Ks. Biskup skieruje do nas Słowo Boże, a potem będzie posługiwał w konfesjonale. Po ogłoszeniach przyjmie sprawozdania wszystkich grup parafialnych, oraz spotka się z Radą Parafialną, przedstawicielami Grup, i pracownikami kościelnymi oraz katechetami. Odwiedzi wszystkie Wspólnoty Zakonne i miejsca ważne. Przy grobie ks. Prałata będziemy się modlić w poniedziałek za spoczywających na naszym Cmentarzu. Pragnieniem Ks. Biskupa jest, by celebrować Mszę św. w poniedziałek o g. 12.00 za Budowniczych, Dobrodziejów, wszystkich Zmarłych z naszej Parafii oraz wszystkich szczerze zaangażowanych w życie duszpasterskie i naszych rodzin. Młode małżeństwa i rodzicówmałymi dziećmi zapraszamy na Mszę św. o g. 12.30 na błogosławieństwo Boże na ich drogę owocnego życia. SZCZEGÓŁOWY PLAN NA STRONIE oraz na TABLICY OGŁOSZEŃ.
 2. Dziś przyjmujemy w Relikwiach bł. Marię KARŁOWSKĄ – mistyczkę, dziewica i założycielska SS. Pasterek. Są z nami SS. Pasterki.
 3. Jutro Uroczystość św. JÓZEFA – Oblubieńca, a w sobotę (25.03) Uroczystość ZWIASTOWANIA Pańskiego. Będzie i jutro i w sobotę dodatkowa Msza św. o g. 9.00.
 4. Dziś przyjmiemy 11 raz - Dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI. Od 2011 r. uratowaliśmy 1508 dzieci.
 5. Dziś czwarte Nabożeństwo GORZKICH ŻALI o g. 17.00.
 6. W piątek DROGI KRZYŻOWE: o godz. 16.00 dla DZIECI (z pomocami), a po Mszy św. wieczornej dla WSZYSTKICH wg porządku: 24.03 (ulicami)-Mężczyźni, 31.03.-schola.
 7. Dziś spotkanie Grupy uwielbienia tańcem.
 8. Dziś spotkanieTOTUS TUUS o 10.05.
 9. Dziś na Sumie Mężczyźni św. Józefa oddadzą się św. Józefowi. Święto św. Józefa w następny poniedziałek.
 10. Dziś po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Zostaw Ślad na temat: „Jak lepiej kochać?”.
 11. Dziś w kancelarii możliwość wsparcia Funduszu Budowy Kościoła. Bóg zapłać za każdy dar.
 12. Za tydzień wrócimy do wykładów z bioetyki(4): 1. Co K-ł naucza o terapii genowej? 2. sztucznym łożysku? 3. Chimerach ludzko-zwierzęcych? 4. Ochronie ludzkiego genomu? Czas - 10.10-10-55.
 13. Za tydzień ADORACJA KRZYŻA po wieczornej Mszy św.
 14. W środę, jak każdego 22-go dnia miesiąca NAB. DO ŚW. RITY. (Róże i intencje).
 15. KANCELARIA w Wielkim Poście czynna normalnie (w piątki nieczynna - z racji Nabożeństw).
 16. WSPOMNIENIA: czwartek – św. Rafki.
 17. Dziękuję: A. Kulicie, P. Fryszczynowi, J. Tokarskiemu, .
 18. W najbliższym czasie osoby z dokumentem z Parafii wyruszą, by zbierać na KWIATY do Grobu Bożego.
 19. W kruchcie k-ła i w Top-Markecie znajduje się KOSZ na dary dla naszych Ubogich (jałmużna).
 20. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński(14-16.04), Seminarium Posługi Modlitwą Wstaw. (21-23.04),
 21. Za tydzień nasza Caritas będzie kwestować na pomoc naszym chorym, bezradnym i ubogim.
 22. KIOSKTYGODNIKI, „OREMUS”,  „Trwajcie w miłości”, obrazy i mądre książki. Książeczki i książki z Drogami Krzyżowymi i innymi Nabożeństwami Pasyjnymi i stosowne książki.                                                                                                                                           

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 12.03.2023

  Ile jest nieporozumień między Bogiem a człowiekiem.

  Samarytanka, gdy usłyszała o wodzie żywej, myślała o wodzie źródlanej, bo ta nie wydaje się umarła, skoro się pieni, tryska, szumi, ucieka jak życie. Tymczasem Jezus mówił o źródle łaski Bożej.

  Uczniowie mówili o chlebie, który piecze się z mąki, układa w koszyku, łamie, a przecież Jezus mówił o pokarmie, który posila duszę.

  Trudno jest tłumaczyć z greckiego na polski, ale trudniej jest przetłumaczyć język Boga na język ludzki.

  Cała Ewangelia uczy nas myśleć po Bożemu. Można by ułożyć słownik i tłumaczyć z języka ludzkiego na język Boży.

  Śmierć – to spotkanie z Bogiem.

  Nie ma nieszczęścia. Jest tylko cierpienie.

  Cierpienie – to doświadczenie, które ma nam pomóc w dojrzewaniu.

Ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 12.03.2023

Dla chorych transmisja LITURGII - pod loginem - bit.ly/swHubertZG.

 1. W tym roku nasza Parafia i cały dekanat piaseczyński przeżywa tzw. kanoniczną WIZYTACJĘ BISKUPIĄ. Za 2 tygodnie będziemy gościć J. Em. Ks. Biskupa Michała JANOCHĘ. Będzie z nami w niedzielę oraz w poniedziałek. Podczas Mszy św. Ks. Biskup skieruje do nas Słowo Boże i będzie posługiwał w konfesjonale, a po ogłoszeniach przyjmie sprawozdaniawszystkich grup parafialnych, oraz spotka się z Radą Parafialną, przedstawicielami Grup, i pracowników kościelnych, jak i katechetów oraz odwiedzi wszystkie Domy Zakonne i miejsca ważne. Przy grobie ks. Prałata będziemy się modlić w poniedziałek za spoczywających na naszym Cmentarzu. Pragnieniem Ks. Biskupa jest, by celebrować Mszę św. w poniedziałek o g. 12.00 za Budowniczych, Dobrodziejów, wszystkich Zmarłych z naszej Parafii oraz wszystkich szczerze zaangażowanych w życie duszpasterskie i ich rodzin. Młode małżeństwa i rodzicówmałymi dziećmi zapraszamy na Mszę św. o g. 11.00 na błogosławieństwo Boże na ich drogę owocnego życia. SZCZEGÓŁY PODAM ZA TYDZIEŃ.
 2. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach bł. Marię Karłowską. Będą z nami SS. Pasterki.
 3. Za tydzień przyjmiemy 11 raz - Dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI. Od 2021 r. uratowaliśmy 1508 dzieci.
 4. Dziś trzecie Nabożeństwo GORZKICH ŻALI o g. 17.00.
 5. W piątek DROGI KRZYŻOWE: o godz. 16.00 dla DZIECI (z pomocami), a po Mszy św. wieczornej dla WSZYSTKICH wg porządku: 17.03.-Bierzmowani, 24.03 (ulicami)-Mężczyźni, 31.03.-schola.
 6. Dziś Spotkanie KOMUNIJNE – (pełne małżeństwa).
 7. Dziś spotkanie KANDYDATÓW do Bierzmowania oraz RODZICÓW po wiecz. Mszy św..
 8. Za tydzień spotkanieTOTUS TUUS o 10.05.
 9. Za tydzień na Sumie MsJ oddadzą się św. Józefowi. Święto św. Józefa w następny poniedziałek.
 10. Za 2 tyg.wrócimy do wykładów z bioetyki- 4 wykłady: 1. Co Kościół naucza o terapii genowej? 2. sztucznym łożysku? 3. Chimerach ludzko-zwierzęcych? 4. Ochronie ludzkiego genomu? Czas - 10.10-10-55.
 11. Za 2 tygodnie ADORACJA KRZYŻA po wieczornej Mszy św.
 12. JutroSpotkanie RADY PARAFIALNEJ.
 13. Wczoraj było kolejne spotkanie dla małżeństw - W jaki sposób mężowie i żony wyrażają miłość?.
 14. Świece Caritas są już przy szklanych drzwiach. Dziękuję Ks. Sławkowi za nieocenioną pomoc.
 15. KANCELARIA w Wielkim Poście czynna normalnie (ale z racji Nabożeństw – w piątki nieczynna).
 16. WSPOMNIENIA: dziś – św. Alojzego Orine, środę – św. Kl. Hofbauera, piątek – św. Patryka.
 17. Rekolekcje Szkolne. Wielkie podziękowanie Ks. Marcinowi Uhlikowi za przygotowanie całości, za pomoc M. i M. Koźlakowskim, K.i J. Borowieckim, J. Skurczyńskiej, Ani Kusoskiej, L. Wolskiej, U. i T. Pisarek, W. Rumniak, P. Mycielskiemu, J. Chomicz, A. Wojciechowskiemu, M. Kwiecińskiemu, M. Kamińskiej, oraz naszym Katechetom, a także S. Katarzynie, J. Soleckiemu,P. Czublunowi, M. Koźlakowskiemu. Serdeczne podziękowania obecnym z uczniami NAUCZYCIELOM za piękną pomoc opiekuńczą dzieci.
 18. Dziękuję: P. Fryszczynowi, Z. Lubryczyńskiej, T. Bartoszewskiejh M. Skomskiej, B. Luty, A. Cendrowskiej, Al. Kamińskiej, A. Szostak, Z. Piasko i K. Bącik oraz A. i M. Jaroszewicz, G. Bodasińskiej, W. i S. Gizowskim, R. i A. Molenda oraz M. Czerwińskiemu, M. D. M. Stola, B. Kowalczyk.
 19. W najbliższym czasie osoby z dokumentem z Parafii wyruszą, by zbierać na KWIATY do Grobu Bożego.
 20. W kruchcie k-ła i w Top-Markecie znajduje się KOSZ na dary dla naszych Ubogich (jałmużna).
 21. Dziś z woli naszego Biskupa TACA na SEMINARIUM DUCHOWNE. Dziękuję serdecznie.
 22. Dom Rekolekcyjny: Kurs Filip dla Małżeństw (17-19.03), SPMW(21-23.04), Kurs Przedmałż.(14-16.04)
 23. KIOSKTYGODNIKI, „OREMUS”,  „Trwajcie w miłości”, obrazy i mądre książki. Książeczki i książki z Drogami Krzyżowymi i innymi Nabożeństwami Pasyjnymi i stosowne książki.

Oświadczenie Episkopatu Polski nt. ataku na Osobę Jana Pawła 2.                                        

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 05.03.2023

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej.   

Ks. Jan Twardowski