Księża

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proboszcz
Parafii,
ksiądz 

Krzysztof
Grzejszczyk

xproboszcz5
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ksiądz Marcin Uhlik, wikariusz