Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

Wprowadzenie - 17.11.2013

Proroctwo o zburzeniu świątyni razem z miastem kojarzyło się Żydom z proroctwem o końcu świata.

Świątynia w Jerozolimie była dla nich najpewniejszym zabezpieczeniem, gwarantującym, że dopóki istnieje, Bóg jest Panem Izraela i nigdy go nie opuści.

Kiedy pisano Ewangelię, świątynia była już zburzona – a jednak świat się nie zawalił.

Jakże często Pan Bóg burzy nasze własne drogi do Niego i wymyślone przez nas sposoby służenia Mu – podobnie jak burzy świątynie.

Zaufajmy Bogu. On wyznacza nam takie drogi, jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób mamy Mu służyć.

Ks. Jan Twardowski