Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

Pytania na spotkanie 12 stycznia 2022

PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

  1. Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie Twojej wspólnoty/parafii?
  2. W jaki sposób są rozwiązywane konflikty i trudności w Twojej wspólnocie/parafii?
  3. W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na naszym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
  4. Jakie doświadczenie dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej?

Afiliacja (zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych kontaktów oraz współpracy przez jednostkę, grupę lub organizację z innymi grupami i organizacjami). 

  1. W jaki sposób Twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?
  2. Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę?