Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

Pytania na spotkanie 23 lutego 2022

FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI - synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.

  1. Jakie możliwości daje twoja wspólnota kościelna ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
  2. Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
  3. Czy w twojej wspólnocie/parafii jest formacja dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (np. dla liderów, animatorów, katechetów)?
  4. Czy w twojej wspólnocie/parafii są podejmowane tematy dotyczące wpływu zmian kulturowych i wynikających z tego zagrożeń dla twojej wspólnoty?