III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)   (bit.ly/swHubertZG).

 1. Trwa straszna Wojna !!! Błagajmy wciąż o pokój !!!.
 2. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.15, 9.00 i 18.00. O g. 17.00 włączmy się w zawierzenie przez Ojca Świętego Rosji. To część obietnic fatimskich (list). Jest to Dzień świętości Życia.
 3. Z racji Uroczystości św. Józefa – dziś ok. 12.00 przedstawienie dzieci o św. Józefie. Zapraszamy.
 4. Dziękuję Mężczyznom św. Józefa (MsJ) za prowadzoną Nowennę do św. Józefa.
 5. Dziś III-ie Gorzkie Żale o 17.00. W piątek ok g. 18.45 kolejna Droga Krzyżowa ULICAMI ZALESIA. Poprowadzą młodzi z Zostaw Ślad. Dziękujemy Odnowie w Duchu Świętym.
 6. Na ołtarzu Matki Bożej leży - Księga abstynencjina czas Wielkiego Postu.
 7. We wtorek wieczór - NABOŻEŃSTWO DO ŚW. RITYPatronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).
 8. Od wtorku - trwają 5.tygodniowe - Rekolekcje -„ABC Chrześcijaństwa”. (Są goście M. Zieliński, J. Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski) Nie ma możliwości dołączania w trakcie trwania. Dziękuję przybyłym (a szczególnie młodzieży).
 9. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 10. W czwartek odprawa OAZY o 19.40, oraz w sobotę OAZA przeżywa Wielkopostny Dzień Skupienia. Początek w kościele o g. 15.00.
 11. W sobotę o g.16.00 kolejne spotkanie dla małżeństw – „ Jak zarządzać pieniędzmi w Boży sposób?” Prowadzą – E. i M. Wrotek – chrześcijańscy doradcy finansowi. Jest opieka dla dzieci. Zapraszamy nawet połówki czy osoby solo.
 12. Za tydzień czas na DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka poczętego, a zagrożonego w istnieniu.
 13. Za tydzień – o g. 19.00 ADORACJA KRZYŻA prowadzona przez młodzież. Bardzo zapraszamy. Oraz wręczenie dyplomów Szkolnym Różom Różańcowym (180 osób), a także Święto Szczepu ZHR.
 14. Za tydzień z racji ostatniej Niedzieli miesiąca – omadlamy naszą Ojczyznę.
 15. Dziś o 10.10 Spotkanie Grupy TOTUS TUUS.
 16. Dziś po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Młodzieżowej Grupy Zostaw Ślad nt. relacji męsko-damskich.
 17. WSPOMNIENIA: wtorek – św. Rita, w środę – św. Rafka.
 18. Pomagali: E. Firewicz, G. Niemiec, J. Tokarski, I. Wawro, E. Zygmunt, E. Klimek, K. Dziurdziak, Al. Dylewska, rodz. Brinken i Andziak, A. Korneluk, L. Mieloch, P. Fryszczyn, G. Stolarskiej.
 19. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (18-12.03), SPMW (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 20. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować na paczki świąteczne dla naszych parafian najuboższych oraz będzie rozprowadzać świece Caritas wg starych zasad..

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na kwiecień. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne.                          

Zespół Pomocy Ukrainie (ZPU) przy naszej Parafii.
- Dziś po Mszach świętych zbiórka materialna na pomoc Uciekinierom (Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy).
- Zbiórka darów higieniczno – żywnościowych od jutra – do środy 8-9.00 lub 17-18.00.
- Rada Rodziców zachęca do zbiórki makulatury do kontenera.
- Nadal poszukiwane są miejsca dla uciekinierów.
- Budujemy bank propozycji pracy dla tych osób (wg możliwości i prawa).   

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - II NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 13.03.2022

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej.   

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)  

link: https://bit.ly/swHubertZG

 1. Trwa Wojna !!! Nie ustawajmy w błaganiach i czynach roztropnej i hojnej miłości i wiary.
 2. W sobotę uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.Panny. Msze św. o 7.15, 9.00 i 18.00. Oddajmy św. Józefowi nasze rodziny, Kościół i świat.
 3. Dziękuję wszystkim obecnym na Rekolekcjach Wielkopostnych (w stanie wojny).
 4. Dziś II-gie Gorzkie Żale o 17.00. W piątek o g. 18.30 kolejna Droga Krzyżowa (o g. 16.00 - dla dzieci). W piątek – Drogę Krzyżową poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym.
 5. Na ołtarzu Matki Bożej leży - Księga abstynencjina czas Wielkiego Postu.
 6. Jutro Spotkanie Odpowiedzialnych Grup Młodzieżowych o 19.30.
 7. Od wtorku od 19.30 zaczynamy Rekolekcje -„ABC Chrześcijaństwa”. (Będą goście Marcin Zieliński, Jan Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski) Nie przewidujemy dołączania w trakcie trwania).Bardzo zapraszam ludzi młodych i samą młodzież.
 8. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 9. W czwartek Msza św. z MODLITWĄ o UZDROWIENIE za przyczyna św. HUBERTA.
 10. Od czwartku Mężczyźni św. Józefa (MsJ) prowadzą NOWENNĘ - aż do Uroczystości św. Józefa - 19. marca (a 20.03 o 12.15 dzieci dadzą przedstawienie o św. Józefie).
 11. Dziśspotkanie KOMUNIJNE. Rodzice – razem „W PARACH”. Dzieci - w kościele.
 12. Dziś po Mszy wieczornej spotkanie z RODZICAMI kandydatów do Bierzmowania.
 13. Za tydzień podejmiemy jak co roku DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka Poczętego, a zagrożonego w istnieniu.
 14. Za tydzień o 10.10 Spotkanie Grupy TOTUS TUUS.
 15. Za tydzień Grupa Zostaw Ślad ma swoje spotkanie po Mszy św. wieczornej, o relacjach damsko-męskich.
 16. WSPOMNIENIA: wtorek – św. Klemens Hofbauer.
 17. Pomagali: J. Kossakowska, A. Zamoyska, K. Milanowska, I. Wawro, M i M. Chmielewskiw, A. Poruszek, E. Kawęcka i A. Malinowska, Z. Piasko, I. Cichońska, Ag. Szostak, A. Troszak, J. Solecki, L. Waligóra, E. Urwalska, G. Kusoski, P. Fryszczyn i G. Stolarskiej. Szczególne podziękowania H. i A. Zamoyskim.
 18. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (18-12.03), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 19. Dziś TACA na SEMINARIUM Warszawskie.

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na kwiecień. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne.  Oraz książka o św. Wiktorii.                       

Powstał Zespół Pomocy Ukrainie przy naszej Parafii. Odpowiada za niego P. Joanna Dmochowska z 5 innymi Osobami i 23 wolontariuszami (w jedności z naszą Caritas). Rolą Zespołu będzie gromadzenie „banku danych” rodzin gotowych przyjąć Uciekinierów i przyjęć Ich w domach zgłoszonych, zabezpieczenie doraźnej pomocy, wyżywienia, leków, opieki, szkoły, kontaktów, pracy, itp.- uciekinierów. Za tydzień po Mszach świętych będzie zbiórka materialna na pomoc Uciekinierom. Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy). Dziękujemy wszystkim za jakąkolwiek troskę. Prosimy o dary higieniczno – żywnościowe od następnego poniedziałku – środy 8-9.00 lub 17-18.00.

Rada Rodziców zaprasza do zbiórki makulatury do kontenera.  

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/