Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.04.2024

Dla chorych transmisja LITURGII - pod loginem - bit.ly/swHubertZG.

 1. Dziś przyjmiemy w relikwiach BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO. Dziękuję o. Radosławowi Tomczakowi, franciszkaninowi z Łagiewnik Łódzkich.
 2. Dziś święto CHRZTU POLSKI.
 3. Dziś - SPOTKANIE KOMUNIJNE dla dzieci i Rodziców.
 4. Od jutra Msze św. w starym kościele z wyjątkiem dużych celebr.
 5. W piątek po wieczornej Mszy św. III-cia DROGA ŚWIATŁA. Zapraszamy.
 6. W czwartek - MSZA św. z MODLITWĄ O UZDROWIENIE przez wstawiennictwo naszego PATRONA. Zapraszamy.
 7. W sobotę o g. 16.00 zapraszamy na kolejne spotkanie MAŁŻEŃSKIE: „My a przyjaciele”. Dar przyjaciół. Zapewniona jest opieka dla dzieci.
 8. W sobotę kandydaci do Bierzmowania jadą do teatru Roma na sztukę o św. Janie Pawle II.
 9. Za tydzień kandydaci na Ministrantów będą przeżywać promocję na Ministrantów o g. 11.00.
 10. Za tydzień podczas Mszy św. wieczornej celebracja z udziałem świadków Bierzmowania.
 11. Za tydzień po Mszy św. o g. 18.00 spotkanie organizacyjne rodziców dzieci jadących do Broku.
 12. Za tydzień będzie czynna kawiarenka.
 13. Za tydzień z woli naszego Biskupa TACA na SEMINARIUM.
 14. Za tydzień gościć będziemy przedstawicieli „Dla Polonii”. Zajmują się prowadzeniem polonijnego liceum z internatem w W-wie na Mokotowie. Uczniowie to potomkowie Polaków zesłanych do Kazachstanu w 1936 i 40 r. zesłańców skazywanych na Sybir oraz potomków Polaków pozostawionych poza granicami Polski za wschodnią granicą. Pozyskane z ofiar środki Fundacja przeznacza na utrzymanie uczniów w internacie oraz działania mające na celu utrzymanie bieżące szkoły i budowę własnej siedziby. Będą kwestować po Mszach.
 15. Bardzo dziękuję naszemu ŻYWEMU RÓŻAŃCOWI za codzienną modlitwę w intencji naszej Parafii.
 16. WSPOMNIENIA: wtorek - św. Bernadetty Soubirous.
 17. Pomagali: B. Luty, D. Pastuszak i K. Wawro oraz M. Walewski i M. Folwarski.
 18. Dziś - MARSZ dla ŻYCIA i RODZINY w Warszawie.
 19. DOM REKOLEKCYJNY: Kurs Przedmałżeński (19-21.04) i Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (26-28.04.).
 20. Dziękuję Tym, którzy mądrze i dojrzale głosowali w wyborach samorządowych.
 21. Pamiętajmy w modlitwie o niewyjaśnionej wciąż KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ i prośmy Boga o pełną prawdę o tym wydarzeniu.

Urodziny Ks. Czesława Wujkowskiego. Dziękujemy za wszelkie łaski i obdarowanie nas Jego obecnością i kapłańska posługą w te czcigodne 82 urodziny.  

Dziękuję wszystkim, którym los Polski jest drogi – i stają po stronie prawdy w modlitwie i czynie. 

                               Ks. K. Grzejszczyk /proboszcz/