Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

Pytania na spotkanie 15 grudnia 2021

CELEBROWANIE

  1. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne ukierunkowują nasze wspólne życie i misję
  2. w naszej parafii? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje?
  3. W jaki sposób wierni są zachęcani do: a) czynnego uczestnictwa w liturgii, b) pełnienia funkcji liturgicznych?
  4. Czy w naszej wspólnocie zauważasz posługę lektora (głoszenie słowa) i akolity (szafarz komunii świętej)?
  5. Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej parafii??

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI

  1. Jesteś uczniem i misjonarzem - czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób? (głoszenie Ewangelii, działalność charytatywną jako wyraz praktycznej realizacji przykazania miłości)
  2. Co przeszkadza Ci w byciu aktywnym w misji Kościoła?
  3. Jakie obszary misji są przez naszą wspólnotę zaniedbywane?
  4. W jaki sposób w naszej parafii dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich uczestniczy?
  5. Czy styl synodalny, czyli wspólne spotkania, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji, jest obecny i praktykowany w naszej parafii. Jeżeli tak podaj przykłady. Jeżeli nie, podaj w jakich obszarach tego stylu brakuje.?