XXXIVI Niedziela Zwykła - 24.11.2013

1.        KOŃCZYMY ROK WIARY UROCZYSTYM JEJ WYZNANIEM. Towarzyszyły w Nim: 2 KSIĘGI - KKK i Dok. Soborowe, 2 SYMBOLE - paschał i chrzcielnica. Za nami Rekolekcje chrzcielne, podejmowane modlitwy za nas, bliskich i pogubionych, ok 6252 razy powtarzaliśmy modlitwę - "Panie przymnóż nam wiary", omawialiśmy CREDO, patrzyliśmy a wiarę Świętych i Błogosławionych, 300 egz. Encykliki, dużo więcej osób przychodzi na Msze św. w tygodniu, coraz aktywniejsze  zaangażowanie w posługę Czytań, Psalmu i Modlitwę Powszechną, większa grupa adoruje Jezusa w piątki i wtorki.

2.        Za tydzień rozpoczynamy ADWENT, a w nim RORATY. Rekolekcje Adwentowe będą od 15 grudnia.

3.        Za tydzień na wszystkich Mszach św. nastąpi poświęcenie OPŁATKÓW na stół wigilijny. Rozprowadzać je będą nasze Siostry Sercanki.

4.        Zachęcam dzieci z rodzicami do zrobienia WIEŃCA ADWENTOWEGO. Poświęcimy je za tydzień.

5.        Za tydzień powitamy w Relikwiach - św. Brata ALBERTA - świadka wiary.

6.        Dziś Nieszpory o godz. 17.30.

7.        Jutro kolejne NAB. przy RELIKWIACH KRWI JANA PAWŁA II z krótka prezentacją co JPII mówił o wierze.

8.        Za tydzień spotkanie młodych przed Sakr. Bierzmowania oraz Rodziców tej Grupy.

9.        Konferencja PRZEDCHRZCIELNA będzie w I niedzielę grudnia o godz. 10.00.

10.     Dziś nasz CARITAS zbiera ofiary na wsparcie naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osoby niepełnosprawnej.

11.     W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień Weekendowe rekolekcje z bł. małżeństwem Quattrocchi. Zapraszam.

12.     TACA INWESTYCYJNA za tydzień. Na drewno do ogrzewania kościoła oraz zbieramy środki na ławki.

13.     Bardzo dziękuję za ofiary na pomoc mieszkańcom FILIPIN tydzień temu.

14.     KIOSK:  TYGODNIKI, magazyn RÓŻANIEC, Miłujcie się, Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam  POCZTÓWKI naszego k-ła.

 

ZAPOWIEDZI:

I. Kacper FISZER - kaw. z W-wy i Alina Marta BRZOZOWSKA - panna z par. tut.         

                                                                                                                                              Ks. K.Grzejszczyk 

/proboszcz/

Wprowadzenie - 17.11.2013

Proroctwo o zburzeniu świątyni razem z miastem kojarzyło się Żydom z proroctwem o końcu świata.

Świątynia w Jerozolimie była dla nich najpewniejszym zabezpieczeniem, gwarantującym, że dopóki istnieje, Bóg jest Panem Izraela i nigdy go nie opuści.

Kiedy pisano Ewangelię, świątynia była już zburzona – a jednak świat się nie zawalił.

Jakże często Pan Bóg burzy nasze własne drogi do Niego i wymyślone przez nas sposoby służenia Mu – podobnie jak burzy świątynie.

Zaufajmy Bogu. On wyznacza nam takie drogi, jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób mamy Mu służyć.

Ks. Jan Twardowski

XXXIII Niedziela Zwykła -17.11.2013

1.        Za tydzień nastąpi ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY. Towarzyszyły w Nim: 2 KSIĘGI - KKK i Dok. Soborowe, 2 SYMBOLE -paschał i chrzcielnica. Za nami Rekolekcje chrzcielne, podejmowane modlitwy za nas, bliskich i pogubionych, ok 5 tyś razy powtarzaliśmy modlitwę-Panie przymnóż nam wiary, omawialiśmy CREDO, patrzyliśmy a wiarę świętych i błogosławionych, 300 egz. Encykliki, dużo więcej osób przychodzi na Msze św. w tygodniu, coraz aktywniejsze  zaangażowanie w posługę czytań, psalmu i modl. powsz., większa grupa adoruje Jezusa w piątki (cały dzień) i wtorki. KOŃCZYMY ROK WAIRY UROCZYSTYM JEJ WYZNANIEM. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 - WSPÓLNIE odnowimy wiarę i ją wyznamy, o 11.00 - DZIECI SZKOLNE i OAZA wyznają wiarę, na SUMIE - ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM złoży przyrzeczenia WIARY, a podczas Mszy św. Wieczornej MŁODZIEŻ odnowi decyzję drogi wiary. POTRAKTUJMY TO BARDZO SERIO!

2.        Bardzo dziękuję za wspólne świętowanie NIEPODLEGŁOSCI w kościele.  Dziś na i po Sumie -z racji 11.11. Koncert CHÓRU, by tą radość kontynuować.

3.        Dziś Nieszpory o godz. 17.30.

4.        Dziś po Mszy wieczornej przygotowanie do Sakr. Bierzmowania.

5.        W czwartek jako III w mies. Msza św. z MODL. O UZDROWIENIE za przyczyną św. Huberta.

6.        W tygodniu wspomnienie i Msza św. przy relikwiach: w poniedziałek - bł. Karoliny Kózkówny, w środę - św. Rafała Kalinowskiego, a w piątek św. Rity. Szczególne modlitwy z poświęceniem róż na Mszy św. wieczornej.  W poniedziałek przypominamy i zapraszamy na spotkanie RCS, którego patronką jest bł. Karolina.

7.        Za tydzień nasz CARITAS jak zwykle w ostatnią niedz. mies. będzie zbierał ofiary na wsparcie naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osoby niepełnosprawnej.

8.        Konferencja PRZEDCHRZCIELNA będzie w I niedzielę grudnia.

9.        W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień KURS o wychowaniu  (spot muzyczny), a za 2 tyg. Weekendowe rekolekcje z bł. małżeństwem Quattrocchi. Zapraszam.

10.     W kancelarii zbierane są dziś składki na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA. Widzicie propozycję modelowej ławki kościelnej, ale przyjedzie jeszcze kompletna ławka inna.

11.     Dziś ZBIÓRKA DO PUSZEK na pomoc po tajfunie na FILIPINACH.

12.     KIOSK:  TYGODNIKI, magazyn RÓŻANIEC, Miłujcie się, Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam  POCZTÓWKI naszego k-ła.          

                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

/proboszcz/