XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.11.2017

 1. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach - św. JANA z DUKLI - pustelnika, zakonnika, kaznodzieję i apostoła Lwowa i południa Polski.
 2. Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE rodziców i dzieci.
 3. We wtorek Odnowa zaprasza na kolejny WIECZÓR UWIELBIENIA o godz. 20.00.
 4. W czwartek Msza św. z MODLITWĄ o UZDROWIENIE za wstaw. św. HUBERTA.
 5. Po ostatnim Kongresie Trzeźwości zainicjowano akcję "ambasador trzeźwości" i za tydzień o godz. 16.00 organizujemy Konferencję u nas nt. trzeźwości i tzw. ambasadora trzeźwości. Już dziś zapraszam. Przypominam przy okazji, że w każdą środę odbywają się spotkania, tzw. mitingi AA.
 6. Wspomnienia: w pon. - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, w czwartek - Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, w pt. - św. Elżbiety Węgierskiej i w sobotę - bł. Karoliny Kózkówny
 7. W kończącym się ROKU SPOWIEDZI zapraszam na KORONKĘ w piątki o godz. 15.00. Wydobywać będziemy fragmenty o spowiedzi z Dzienniczka św. Faustyny.
 8. Dziękuję pocztom sztandarowym: Przyj. Z. G., Harcerzy i Totus Tuus, oraz chórowi, szafarzom, scholi młodz., ministrantom i lektorom, bielankom, Żywemu Różańcowi i Radzie Paraf.. Dziękuję za grabienie liści: Grupie Talitha Kum, Ministrantom, Wolontariuszom i Harcerzom i harcerkom, oraz szczególnie: M. Amerlik, R. Chmielewskiemu, P. Fryszczyn, M. Grzyb i wielu Kobietom pomagającym Siostrze w kościele a także w kuchni. Dziękuję tym, którzy przybyli na SUMĘ z racji ODPUSTU. Dziękuję nadto harcerzom wędrownikom za pomoc przy organizacji ruchu przy Cmentarzu.
 9. ROK SPOWIEDZI: jak często się spowiadasz, jakie są owoce tego sakramentu, jak często powinieneś....
 10. Grupa Zostaw Ślad rozdaje dziś darmową gazetę ewangelizacyjną " Dobre Nowiny".
 11. Dziś o g. 19.00 spotkanie grupy Zostaw Ślad, a także zbiórka pieluch i art. hig. dla dzieci (przez cały tydzień w kruchcie kosz dla spóźnionych).
 12. W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piątku - Kurs PRZEDMAŁŻEŃSKI (17-19.11), za 2 tyg. Kurs Filip dla młodych (24-26.11), a za miesiąc - Kurs MARYJA (8-10.12).

KIOSK:

TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela, nowe kalendarze na 2018 r., " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY.

 

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

ODPUST ŚW. HUBERTA - 05.11.2017

 1. Dziś ODPUST. SUMIE ODPUSTOWEJ przewodniczyć będzie ks. Jacek Fijałkowski, kapłan zajmujący się modlitwą o uwolnienie i egzorcysta (nasz Patron był egzorcystą).
 2. Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby pomagali przygotować kościół i otoczenie.
 3. W sobotę Święto Odzyskania NIEPODLEGLOŚCI. Msze święte o godz. 9.00, 11.00 i o 18.00.
 4. W piątek o 17.25 WYPOMINKI, a po nich Msza św. za polecanych w nich zmarłych.
 5. Wspomnienia: w piątek - św. Leona Wielkiego, a w sobotę - św. Marcina z Tours.
 6. ROK SPOWIEDZI: jak często się spowiadasz, jakie są owoce tego sakramentu, jak często powinieneś...
 7. Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE.
 8. Dziękuję za ofiary zbierane we Wszystkich Świętych na pomnik dla ks. Prałata Jana Marcjana.
 9. Dziękuję Dk. Łukaszowi i grupie Zostaw Ślad, za przygotowany wieczór Wszystkich Świętych. Szczególnie dziękują oni pomagającym: G. Kusoskiemu i R. Chmielewskiemu.
 10. Dziś na zewnątrz grupa Zostaw Ślad będzie rozdawać specjalne odblaskowe opaski ze św. Hubertem (bezpieczeństwo na drodze).
 11. Za tydzień o g. 19.00 spotkanie grupy Zostaw Ślad. Zapraszamy nowe osoby i sympatyków.
 12. Za tydzień organizują oni zbiórkę pieluch i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci.
 13. BIBLIOTEKA Parafialna zaprasza w niedziele od 10.00 -13.45. Dla dzieci słodycze.
 14. Dziękuję za ofiary - TACA INWESTYCYJNA: (podstemplowane schody, nowe stoły do Domu Parafialnego, prace tynkarskie i malarskie....).
 15. W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piątku (10-12.11) - Kurs TOBIASZ i SARA, a za 2 tyg. - Kurs PRZEDMAŁŻEŃSKI (17-19.11), za 3 tyg. Kurs Filip dla młodych (24-26.11), a za miesiąc - Kurs Maryja (8-10.12).

KIOSK:

TYGODNIKI: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny,  nowe kalendarze na 2018 r., " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY.

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

WPROWADZENIE - 29.10.2017 r.

  Dlaczego przychodzimy do kościoła? Ktoś przychodzi na Mszę świętą, ale tylko dlatego, że taka tradycja była u niego w domu rodzinnym lub chce się pokazać w nowych butach. Jest podobny do dzbana obmytego z zewnątrz, który w środku jest albo pusty, albo nawet brudny.

  Jeżeli przychodzimy do kościoła, aby odczuwać zadowolenie, to tak jakbyśmy przychodzili do siebie. A przecież czeka tu na nas Bóg. Nawet gdybym był nieprzytomny i jak kołek stał w kościele – usłyszałem, że On czeka. Choćbym był śpiący – zerwałem się jak strażak do pożaru i jestem, by pełnić Jego wolę.

***

  W rocznicę konsekracji kościoła pamiętajmy, że każdy kościół jest domem Niewidzialnego, miejscem spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Miejscem tajemnicy.

  „Niebo, ziemia ani morze pojąć, co to Bóg nie może” – śpiewamy w starej pieśni.

ks. Jan Twardowski

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.10.2017

 1. We wtorek ostatnie Nabożeństwo RÓŻAŃCOWE.
 2. Jutro kolejne Modlitwy przy Relikwiach KRWI św. JANA PAWŁA II, razem z naszymi Wolontariuszami.
 3. Dziś Rocznica POŚWIĘCENIA naszego Kościoła (konsekracja - 5.08.1990 r.). Dziękuję: adorującym Jezusa, pomagającym sprzątać, czytającym czytania i śpiewającym psalmy. Tym, którzy bardzo troszczą się o piękno naszej Świątyni i otoczenia - w tym roku: Darczyńcom: relikwiarzy, FBK-ła, tac inwestycyjnych, ornatów, ofiar na kwiaty wewnątrz i na zewnątrz, fundatorom zamówionych 2 witraży.
 4. W środę - Ur. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH -patrzymy w NIEBO przez żyjących Tam Świętych - Wszystkich zbawionych. MSZE ŚW. w k-le: 9.00, 11.00 i 18.00. SUMA na CMENTARZU o godz. 13.00 z wypominkami jednorazowymi (kartki do WYPOMINKI).
 5. ZADUSZKI w środę - Msze św. o godz. 9.00 i 18.00 z modl. jednorazowymi.
 6. ODPUST - za tydzień 5 listopada. Główne uroczystości na SUMIE (będą chlebki św. Huberta, biskup Hubert i odblaski przygotowane przez Wolontariuszy). Zapraszam szczególnie na SUMĘ wszystkich, abyśmy wraz z Księżmi z dekanatu mogli świętować dar naszego Patrona. SUMA ODPUSTOWA o godz. 12.30. Poprowadzi ją ks. Jacek Fijałkowski, kapłan z misją modlitwy o uwolnienie i egzorcysta (bo nasz Patron także był egzorcystą).
 7. Taca zbierana we Wszystkich Świętych na pomnik dla ks. Prałata Jana Marcjana.
 8. W tym tygodniu: I. CZWARTEK; I. PIĄTEK ( Spowiedź rano oraz od godz. 15.00; Odwiedzamy CHORYCH) i I. SOBOTA.
 9. W SOBOTĘ ostatnie NAB. FATIMSKIE, by pozbierać wszystkie łaski. Po wieczornej Mszy św, rozważanie, różaniec i sama procesja ze świecami wokół kościoła.
 10. We wtorek w Wigilię - Noc Wszystkich Świętych: spotkanie na bazarku przed 17.30, przejście do k-ła, różaniec, Msza św. i Nabożeństwo przy Świętych, a potem bal świętych.
 11. Bardzo proszę o pomoc w grabieniu liści. Dziękuję: A i P. Fryszczyn, I. Wawro, D. Orzechowskiej, M. Koprowskiemu, M. Wojciechowskiemu, M. Amerlik, i zwł. T. Skurczyńskiemu z Grupy Talitha kum, Wolontariuszom, Ministrantom oraz Paniom i Panom: Joli Świetlik, Maryli Andziak, rodzinie Napieralskich i J. Draczowi.
 12. Wspomnienia: w sobotę - św. Karola Boromeusza.
 13. Za 2 tyg. Wolontariusze organizują zbiórkę pieluch i art. higienicznych dla dzieci.
 14. Dziś nasza CARITAS kwestuje na pomoc naszym 5 osobom starszym, 3 rodz. wielodzietnym i 2 os. niepełnosprawnym.
 15. Za tydzień w ODPUST - TACA INWESTYCYJNA: (podstemplowane schody, nowe stoły do Domu Parafialnego, prace tynkarskie i malarskie....).
 16. W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tyg. (10-12.11) - Kurs TOBIASZ i SARA, a za 3 tyg. - Kurs PRZEDMAŁŻEŃSKI (17-19.11).

KIOSK:

TYGODNIKI: Niedziela, Gość Niedzielny,  Idziemy, "Mały Gość Niedz.", "Oremus" na listopad, nowe kalendarze na 2018 r., nowe - " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY.                     

                                         Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.10.2017

 1. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE o 18.00. Dla dzieci - we wtorki i piątki o godz. 16.00 z pomocami. Został ponad tydzień. Apeluję o mobilizację. Dziś wspominamy także św. RITĘ - patronkę spraw beznadziejnych. Modlitwę dołączymy do Różańca i dlatego będzie on dziś o godz. 17.15. (Kartki z intencjami i Róże).
 2. Dziś liturgiczne wspomnienie św. JANA PAWŁA II.
 3. Dziś także NIEDZIELA MISYJNA. Omadlajmy trud polskich Misjonarzy.
 4. Za tydzień święto ROCZNICY POŚWIĘCENIA naszego kościoła, a na Sumie modlić się będziemy o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i za naszą Ojczyznę.
 5. Schola dziecięca w sobotę jedzie na Konkurs Piosenki Religijnej do Warszawy. Wyjazd z parkingu o godz. 8.30.
 6. Zapraszamy już w Wigilię Wszystkich Świętych na Noc Wszystkich Świętych z modlitwą i nie tylko duchowymi atrakcjami: spotkanie na bazarku o 17.30, przejście do k-ła, różaniec, Msza św. i Nabożeństwo przy Relikwiach Świętych, a potem bal w salce parafialnej.
 7. Bardzo proszę o zrobienie porządków przy swoich grobach na naszym Cmentarzu. Przypominam także o opłatach po 20 latach.
 8. Dziękujemy za dar okularów na Misje. Dziękuję Wolontariuszom. W darze było ponad 300.
 9. Dziękuję za podpisy przeciw aborcji eugenicznej. Podpisało się ponad 350 osób.
 10. Dziękuję za tak liczny udział w spotkaniu z Andrzejem Sową.
 11. Na końcu kościoła wyłożone są nowe kartki do wpisania zmarłych na tzw. WYPOMINKI.
 12. Bardzo proszę o pomoc w grabieniu liści. Dziękuję 8 osobom z Grupy Talitha kum oraz Panom: Draczowi, Siergiejowi i Bogdanowi.
 13. Wspomnienia: w sobotę - święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 14. Dziękuję za ofiary złożone dziś na TACĘ MISYJNĄ dla polskich misjonarzy.
 15. W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piątku - Kurs o WYCHOWANIU, za 3 tyg. (10-12.11) - Kurs TOBIASZ i SARA, a za miesiąc - Kurs PRZEDMAŁŻEŃSKI (17-19.11).

KIOSK:

TYGODNIKI: Gość Niedzielny,  Idziemy, Niedziela, "Mały Gość Niedz.", "Oremus" na listopad, nowe - " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY.

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/