Święty Hubert

Doczesne życie Świętego Huberta jest owiane jedną z najpiękniejszych legend, jaką kiedykolwiek świat zdołał stworzyć. Jest ona w swe treści tak nieskończenie piękna, interesująca i oryginalna i snuje się na tak przecudnej kanwie, że przetrwała w całej swej tajemniczości po dzień dzisiejszy, a w wiekach średnich obiegała świat w formie rozmaitych widowisk scenicznych, powieści, poezyj, obrazów.     

 

 

Image

         Życie św. Huberta owiane jest legendą. Miał on pochodzić z królewskiego rodu Merowingów. Urodzony około 655 roku, otrzymał najstaranniejsze wychowanie, wzrastał w cnotach aż do osiemnastego roku życia, kiedy to oddano go na dwór króla Frankonji, gdzie jako piękny młodzieniec zjednał sobie rychło szacunek i sympatię. Tu poślubił córkę Pepina z Heristal, piekną księżniczkę Floribannę. Owocem tego szczęśliwego zwiazku był syn Floribert, późniejszy biskup-męczennik w Liege (Belgia).
            Sze
ść lat trwało bogobojne i spokojne życie małżonków. Aż oto żona Huberta musiała odjechać do łoża umierającej swej matki, królowej Bathildy. Osamotniony wówczas Hubert znalazł się w towarzystwie hulaszczych rycerzy Austrazji, które wypaczyło rychło dopiękny jego tryb życia.
Niepohamowana ch
ęć użycia zagłuszyła dawne cnoty. Hulanki i barbarzyńskie wybryki, a nade wszystko i bez umiaru uprawiane polowania po lasach okolicznych, były odtąd treścią jego nowego, iście pogańskiego życia.

Image

            Aż stało się, że w dzień Bożego Narodzenia 695 roku Hubert, niepomny uroczystego święta, uganiał od świtu z paziami i wielką psiarnią, sprawiając istną rzeź w szeregach licznej zwierzyny ardeńskiego lasu. Wówczas w głębokiej i mrocznej kniei ukazał się jemu przed oczyma wspaniały biały jeleń z krzyżem, jaśniejącym niezwykłym blaskiem wśród pięknych rozłożystych rogów. Równocześnie dał się słyszeć zaziemski głos: "Hubercie ! Hubercie ! Dlaczego niepokoisz biedne zwierzęta ? Jak długo dla swej namiętności myślisz zapominać o zbawieniu duszy ?" Struchlały rycerz zsiadł z konia i padł w pokorze na kolana przed tem cudownem widzeniem, które trwało chwilę.

 

            Odtąd Hubert, który wymordował wiele zwierzyny bez jakiejkolwiek potrzeby, a jedynie, aby zaspokoić nieznajdującą hamulca pożądliwość własną - wyrzekł się na zawsze polowania. Do żony zwrócił się pełen pokory i żalu, a gdy ta niebawem zmarła, osiadł jako pustelnik w tem samem miejscu, gdzie mu się objawił ów cudowny jeleń.

Z polecenia biskupa Lamberta opuszcza Hubert chatkę pustelniczą i udaje się do Rzymu. W międzyczasie ginie Lambert zamordowany, a papież konsekruje na biskupa Huberta, który wraca do kraju, gdzie który w ciągu życia wsławia się wielką pobożnością i cudami.
            Zmar
ł w 727 r. Kościół zaliczył go w poczet świętych, a myśliwi całego świata obrali go swoim patronem, oddając mu cześć po dni dzisiejsze.

Józef Wł. Kobylański tekst z Nowoczesnego Osiedla wydanego w 1935 r. przez SPZG


Do powyższego tekstu warto dodać:
Gdy Hubert jako biskup powrócił do Leondium (Liege) z Rzymu - rozpoczął gorliwe duszpasterstwo. Zasłynął jako świetny kaznodzieja. Liege ustanowił stolicą diecezji. Podróżował po puszczy Ardeńskiej doprowadzając do całkowitego zniesienia kultu bożków pogańskich w swojej diecezji.
Do końca życia biskup Hubert dbał o wartości duchowe dając się poznać jako miłośnik przyrody -lasu.
Zmarł po krótkiej chorobie 30 maja 727 r.
Choć to powinien być dzień Jego wspomnienia w liturgii, tradycja przyjęła 3 listopada jako rocznicę przeniesienia ciała do klasztoru w Andage - obecnie Saint-Hubert w Belgii.


Święty Hubert w Zalesiu Górnym


W 1935 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego obrało Świętego Huberta patronem Zalesia Górnego.

Komitet Budowy Kaplicy w Zalesiu Górnym postanowił, że będzie jej patronował Święty Hubert.

W kaplicy zawisł obraz przedstawiający nawrócenie Huberta. Autorka p. Maria Rogowska przedstawiła to wydarzenie umieszczając na obrazie postać Pana Jezusa.

Parafia Świętego Huberta powołana do istnienia w 1978 r. jest drugą w Polsce noszącą imię tego świętego. Pierwszą była Parafia w Miłocinie pod Rzeszowem (1969).

W 1996 r. poświęcona została na placu przed kościołem Statua Świętego Huberta Biskupa.

Image


W 2001 r. w kościele umieszczony zostaje Obraz-Ikona Świętego Huberta Biskupa i ropoczyna się regularna cotygodniowa modlitwa przez wstawiennictwo Patrona Parafii.

Image

Kult Świętego Huberta w Polsce

 

W 1306 r. kronikarz Piotr Dasburg opisuje cudowne uzdrowiania wielu chorych na wściekliznę w okolicach Królewca za wstawiennictwem św. Huberta. Krzyżacy byli wtedy w posiadaniu relikwi świętego, a dzień św. Huberta był wpisany do świąt liturgicznych diecezji warmińskiej, sambijskiej i pomezańskiej.
Na terenie Polski umocnił się w epoce saskiej, szczególnie w obchodach dni hubertowskich 3 listopada.
Jest wiele kaplic i kapliczek dedykowanych Świętemu Hubertowi. Zakładane były także bractwa np. w Chełmży (istniałoXV - do początku XX w.). W 1763 r. do Chełmży sprowadzony został z Rzymu Klucz Świętego Huberta. Relikwia ta miała dziwną moc uzdrawiania z chorób, szczególnie z wścieklizny, a używana była do roku 1805.

1746 r. w Miłocinie pod Rzeszowem wybudowana została murowana kaplica myśliwska. 30 grudnia 1969 r. erygowano tam parafię pod wezwaniem Świętego Huberta.

1934 r. nowopowstała miejscowość Zalesie Górne k/ Warszawy przyjęła za swego Patrona Świętego Huberta. W 1939 r. wybudowano tu drewnianą kaplicę-kościółek, a w1978 r. erygowana została Parafia Świętego Huberta.

Przyjął się podział "kompetencji" wstawiennictwa Świętego:
- w Miłocinie Święty Hubert gromadzi przede wszystkim myśliwych
- w Zalesiu Górnym Święty Hubert gromadzi przede wszystkim leśników.