WPROWADZENIE - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.10.2021

  Dlaczego Pan Jezus zapytał Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Przecież każdy domyślał się, że niewidomy prosi o wzrok. Bóg wie o wszystkim, czego nam potrzeba, ale chce, żebyśmy Mu to powiedzieli.

  Jak ważna jest modlitwa błagalna. W niej kryje się świadomość tego, że nie zależymy od siebie. Wszystko otrzymujemy od Boga.

Modlitwa jest uchwyceniem Boga za rękę, nawet bez słów. Jego ręka stale się ku nam wyciąga i chce nam przyjść z pomocą. Świadomość, że jestem z Panem Bogiem, w Jego ręku i On jest pośrodku mnie. Bóg jest przy mnie.     

Ks. Jan Twardowski

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.10.2021

Żyjmy ODDANIEM swego życia MARYI jak uczy nas różaniec

Transmitujemy tylko Mszę św. o godz. 9.00 (w tygodniu - środy i dni ważne) (bit.ly/swHubertZG)

 1. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE dziś o 17.30, a w tygodniu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.00. To ostatni tydzień.
 2. Dziś Niedziela MISYJNA i TACA na MISJE ŚWIĘTE.
 3. Dziś witamy w Relikwiach św. ELŻBIETĘ Węgierską, Patronkę naszych SS. Elżbietanek.
 4. Dziś SKAUCI Europy podejmą oprawę Mszy św. o g.11.00, a po Mszy św. będzie spotkanie dla zainteresowanych w 2 grupach wiekowych: VI-VIII Szkoły Podstawowej i I – II Szkoły Średniej.
 5. Dziś II-gi wykład ks. Marcina z serii „Wiara i nauka”- o ewolucji (ostatni 21.XI).
 6. Za tydzień Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego Kościoła (konsekracja - 5.08.1990 r.). Okażmy wdzięczność za dom modlitwy i wszystkich budujących nasz kościół.
 7. Za tydzień w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych zapraszamy zwłaszcza Rodziny z dziećmi na tzw. WIECZÓR WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH po wieczornej Mszy świętej. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. na Cmentarzu o godz. 13.00.
 8. Jutro Nabożeństwo przy Relikwiach KRWI św. JANA PAWŁA II po wieczornej Mszy św..
 9. Jutro Spotkanie RADY PARAFIALNEJ o 19.30.
 10. Od piątku zaczniemy NOWENNĘ przed Odpustem do naszego Patrona św. Huberta.
 11. Informuję, że I. KOMUNIA ŚW. będzie – 22 maja 2022 r.
 12. Zapraszamy do naszej BIBLIOTEKI. Dziękuję za zwrot wypożyczonych dawno książek.
 13. Dziękuję obecnym wczoraj małżeństwom na spotkaniu: Jak odnowić swoje małżeństwo. Bardzo dziękuję za prowadzenie D. i P. Pangowskim i Zespołowi małżeństw.
 14. Na ławkach leżą karty na WYPOMINKI do wypisania (roczne czy jednorazowe).
 15. Do ufundowania są: figury: Serca Jezusowego, św. Michała Archanioła, św. Rodziny i św. Huberta. Dziękuję za ufundowanie ornatów ze św. Hubertem - Rafałowi Gwara.
 16. Przed nami ODPUST (7.XI). Dziękuję za grabienie liści: J. Tokarskiemu i T. Raczek oraz Grupie Odnowy, Mężczyznom św. Józefa i Oazie. Proszę jeszcze o pomoc.
 17. Pomagali: R. Gwara, Al. Kamińska, Z. Lubryczyńska, K. Trojanowskiej, T. Wawro, M. Amerlik, D. Pastuszak, M. Koźlakowski, L. Mieloch, Rodz. Bartosiewicz, R. Chmielewski, I. Wawro, M. Chmielewskiej i R. Stikute, J. Wrona i G. Stolarska. B. dziękuję.
 18. WSPOMNIENIA: dziś – św. Antoniego Clareta, czwartek – św. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza.
 19. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować, aby pomóc naszym potrzebującym.
 20. Za tydzień zmiana czasu, proszę być uważnym. Śpimy dłużej.
 21. Dom Rekolekcyjny: „Kurs Przedmałżeński” (12-14.11) i „Kurs Filip” dla małżeństw (26-28.11) oraz Kurs „W Szkole Maryi” (10-12.12). 

KIOSK: TYGODNIKI, „Oremus” (na XI i XII), nowe „Miłujcie się” i nowe książki i obrazy. Polecam kalendarze – estetyczne i z przesłaniem.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10.2021

  Myślę, że Apostołowie podejrzewali synów Zebedeusza o to, że chcieli zająć stanowiska w królestwie Mesjasza.

  Jezus tłumaczył im, że pierwszy jest ten, w Jego królestwie, kto służy innym. Nie karci jednak synów Zebedeusza za to, że chcą zasiąść po Jego prawej i lewej stronie. Odgaduje widocznie w ich pragnieniu tęsknotę za tym, żeby być blisko Niego.

  Ile razy chcemy być blisko Jezusa.

  Mówimy Mu nieraz: „Pragnę być z Tobą, nie oddalaj się ode mnie”. Każde przyjęcie Komunii świętej – to pragnienie bliskości z Nim. Jezus jednak przypomina wszystkim, którzy tęsknią za Nim, że bliski Mu jest ten, kto żyje duchem ofiary.

  Ile razy chcemy być blisko Jezusa, ale kiedy wymaga się od nas czegokolwiek, oddalamy się od Niego.

  Można zarzucać Jakubowi i Janowi, że myśleli o dobrych posadach w królestwie Pana Jezusa. Czy jednak nie wzrusza nas to, że chcieli być blisko Niego?

ks. Jan Twardowski

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10.2021

Żyjmy ODDANIEM swego życia MARYI jak uczył nas życiem Jan Paweł II!!!

Transmitujemy tylko Mszę św. o godz. 9.00 (w tygodniu - środy i dni ważne) (bit.ly/swHubertZG)

 1. Dziś NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o 17.30. W tygodniu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.00. Są pomoce.
 2. Za tydzień Niedziela MISYJNA i Taca na MISJE ŚWIĘTE.
 3. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach św. ELŻBIETĘ Węgierską.
 4. Dziękuję za Dar na Fundację – Dzieło Nowego Tysiąclecia w kwocie 4 tys. zł.
 5. Dziękuję obecnym tak bardzo licznie na Wieczorze Poetyckim tydzień temu. Dziękuję szczególnie P. Małgorzacie Królikowskiej, Ks. dr Andrzejowi Tańcula, ks. Karolowi Aleksandrowiczowi, Gminie, a najbardziej ks. Marcinowi Uhlikowi.
 6. Dziś pierwszy z serii „Wiara i nauka” - wykład Ks. Marcina o ewolucji człowieka (następny za tydzień - 24.X. i 21.XI. od 10.10 – 10.50).
 7. Codziennie o g. 15.00 kobiety z Domanki zapraszają na Różaniec przy Figurce Maryi.
 8. Zapraszamy do naszej BIBLIOTEKI. Panie proszą o zwrot wypożyczonych książek.
 9. Jutro Spotkanie Odp. Grup Młodzieżowych o 19.30.
 10. W czwartek MSZA ŚW. O UZDROWIENIE za przyczyną św. HUBERTA.
 11. W piątek , jak każdego 22.miesiąca NABOZEŃSTWO do św. RITYPatronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).
 12. W sobotę na g. 16.00 zapraszamy małżeństwa na kolejne spotkanie z serii Odnowić swoje małżeństwo. Temat – Granice w relacjach małżeńskich. Bardzo zapraszamy wszystkich.
 13. W sobotę – przybyło nam 4 Lektorów promowanych przez Ks. Biskupa.
 14. Za tydzień SKAUCI Europy podejmą oprawę Mszy św. o g.11.00, a po Mszy św. będzie spotkanie dla zainteresowanych w 2 grupach wiekowych: VI-VIII Sz.P. i I – II Sz. Śred..
 15. Na ławkach leżą karty na WYPOMINKI do wypisania (roczne czy jednorazowe).
 16. Do ufundowania są: ornaty: zielony, czerwony i niebieski ze św. Hubertem, figury: Serca Jezusowego, św. Michała Archanioła, św. Rodziny i św. Huberta (lub św. Józefa).
 17. Przed nami ODPUST (7.XI).Dziękuję za grabienie liści: J. Tokarskiemu i rodz. Woźniak. Proszę o jeszcze.
 18. Pomagali: G. Kusoski, Rodz. Folwarskich, A i P. Fryszczyn, B. Sapierzyńska, M. i M. Koźlakowscy, L. Mieloch, E. Kawęcka, A. Poruszek, R. Chmielewski, T. Kozłowska, I. Wawro. B. dziękuję.
 19. WSPOMNIENIA: jutro – św. Łukasz , wtorekśw. małż. Ludwik i Maria Zelia Martin, św. Paweł od Krzyża i bł. Jerzy Popiełuszko, środa – św. Jan Kanty, piątek – św. Jan Paweł II , sobota – św. Kapistran, za tydzień – św. Antoni Maria Claret.
 20. Dom Rekolekcyjny: od piątku - Kurs – „Gdybyśmy zaczynali od nowa” i później „Kurs Przedmałżeński” (12-14.11).

KIOSK: TYGODNIKI, Oremus i nowe książki, np. o O. Kolbe, ale i inne i obrazy. Polecam kalendarze – estetyczne i z przesłaniem.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.10.2021

  Każdy tak zwany porządny człowiek, z chwilą kiedy dojrzał do tego, by zapytać Jezusa, co ma czynić, żeby osiągnąć życie wieczne – uświadamia sobie, że nie wystarcza mu zwykłe, uczciwe życie. Pragnie czegoś więcej. Odgaduje większe wymagania Boże.

  Jakże często tęsknimy za życiem ofiarnym, pełnym poświęcenia dla kogoś i nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie wtedy Jezus ogarnia nas swoim miłującym spojrzeniem. Powołuje nas do większej miłości. Najważniejsze, żeby nie być bogatym młodzieńcem, który nie poszedł za głosem swojego powołania.

  Nie jesteśmy ewangelicznymi bogatymi młodzieńcami. Nie mamy winnic, owiec, baranów, drogocennego płaszcza, denarów w portfelu.

  Skoro jednak jeszcze żyjemy – mamy skarb czasu. Czy umiemy go oddać?

  Na naszych oczach oddał cały swój czas Ojciec Święty, Jan Paweł II. Nie miała chwili dla siebie Matka Teresa, nie mają wszystkie matki od rana do wieczora.

ks. Jan Twardowski