WPROWADZENIE - 12.05.2019

  „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” – powiedział Pan Jezus.

  Ile spokoju odnajdujemy w tych słowach, kiedy wydaje się nam, że może nas jeszcze nie odrywa, ale oddala od Jezusa nasze zmęczenie, brak czasu, słabość ciała; wtedy, kiedy grzeszymy i chcemy powrócić; kiedy odwracamy się od Boga i nie myślimy o powrocie; kiedy wydaje się, że już nie można nam pomóc.

  Byle trzymać się ręki Jezusa, która jest ręką Ojca.

  Jezus stale kocha, zawsze czeka. Radosna nowina o wierności Boga. Wszystko może, bo jest w Jego rękach cała wszechmoc Boża.

  Jeśli sami nie wyrwiemy się z ręki Bożej – nikt inny nie zdoła tego zrobić.   

ks. Jan Twardowski

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 12.05.2019

 1. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA MAJOWE o godz. 18.00 (w niedziele o 17.30).
 2. Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE10.00.
 3. W piątki w Okresie Wielkanocnym zapraszamy na DROGĘ ŚWIATŁA.
 4. Dziś nasza OAZA przeżywa REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY u nas od g. 13.45.
 5. Dziś Grupa "Zostaw Ślad" rozdaje darmową gazetę ewangelizacyjną "Dobre Nowiny", a wieczorem ma swoje spotkanie i zaprasza młodych na nie.
 6. We wtorek ODNOWA zaprasza na WIECZÓR UWIELBIENIA o godz. 20.00.
 7. W czwartek - Msza św. przez naszego Patrona z MODLITWĄ O UZDROWIENIE.
 8. Za tydzień ważne spotkanie Rodziców kandydatów do Bierzmowania po wieczornej Mszy świętej. To spotkanie organizacyjne.
 9. Ogłoszenie SEMINARIUM (weekendowe rekolekcje o rozeznaniu powołania - 17-19 maja).
 10. WSPOMNIENIA: jutro - Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej i św. Serwacego we wtorek - św. Macieja Apostoła, w czwartek - św. Andrzeja Boboli i św. Szymona Stocka, w piątek - bł. Zofii Czeskiej i w sobotę - św. Stanisława Papczyńskiego.
 11. Wczoraj nasi ministranci zwyciężyli mecze Ligii ministranckiej - I.  MIEJSCE. Brawo.
 12. Dziękuję obecnym na odebraniu relikwii Świętych: św. Katarzyny i bł. Michała Giedroycia.
 13. Do ufundowania są relikwiarze: św. Papieża PIUSA X, bł. Salomei, bł. Alfonsa Mazurka, bł. Hanny Chrzanowskiej, . Zofii Czeskiej, św. Gemmy Galgani, św. Klemensa Hofbauera, św. Szymona Stocka, św. Alojzego Gonzagi, św. Wincentego Pallottiego.
 14. Dziękuję za ufundowanie już: Św. HUBERTA , św. Teresy Wielkiej, św. Jana od Krzyża, św. Edyty Stein, św. Elżbiety od Trójcy Świętej, św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, bł. Michała Giedroycia.
 15. Dziś - Niedziela Dobrego Pasterza i TACA na SEMINARIUM.
 16. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (17-19.05), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (24-26.05), SZKOŁA ANIMATORA (1-2.06), WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (8-9.06).

ZAPOWIEDZI:
I. Jakub Wojciech ARAK - kaw z par. tut. i Marta Paulina ROCKA - panna z W-wy

KIOSK: TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Mały Gość Niedzielny, nowy -"Oremus", nowe - "Miłujcie się".  Polecam: nowe książki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz

WPROWADZENIE - 05.05.2019

  Czy nie zastanawia nas zachowanie świętego Piotra? Kiedyś na widok cudu Pana Jezusa powiedział, że nie jest godzien być z Nim razem: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). Tymczasem teraz, chociaż zaparł się Jezusa w czasie Jego męki, kiedy dowiedział się, że Jezus ukazał się na brzegu, nie uważa się za grzesznego, nie wstydzi się spotkania i rzuca się do wody.

  Piotr musiał już wcześniej spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałym. Musiało ono być ważniejsze niż ukazanie się niewiastom, Tomaszowi. Jezus już wcześniej musiał Piotrowi przebaczyć. Wspomnienie tamtego spotkania pozwoliło Piotrowi biec do Jezusa jak do przyjaciela.

  Jeden z Ojców Kościoła mówił: „Święty jest to ten, który po rozgrzeszeniu rzuca się w objęcia Pana Boga. Nie męczy się dawnymi przewinieniami”.             

 ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 05.05.2019

 1. Dziś przyjęliśmy Świętego Kościoła - Stanisława KAZIMIERCZYKA. Niech patronuje dojrzałej wierze (bł. Stanisław Kazimierczyk: Izajasz Boner, św. Jana Kanty, św. Szymon z Lipnicy, bł. Michał Giedroyc oraz Świętosław Milczący, zwany Błogosławionym).
 2. Maj to MIESIĄC MARYI. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA MAJOWE o godz. 18.00 (w niedziele o 17.30).
 3. Dziś KONFERENCJA CHRZCIELNA 10.10 w Domu Parafialnym.
 4. Dziś Spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 5. Jutro o g. 16.00 Spotkanie katechetyczne.
 6. Jutro o 19.30 spotkanie Odpowiedzialnych Grup i Formacji Młodzieżowych.
 7. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Mężczyzn św. Józefa (MśJ).
 8. W piątek o 17.20 WYPOMINKI, a potem Msza św. Wypominkowa.
 9. W piątki w Okresie Wielkanocnym w miejsce Drogi Krzyżowej zapraszamy na DROGĘ ŚWIATŁA - radosne rozważanie tajemnic Zmartwychwstania.
 10. Po Drodze Światła - spotkanie Zelatorek Róż Żywego Różańca.
 11. Za tydzień OSTATNIE SPOTKANIE KOMUNIJNE (obecność obowiązkowa!!!).
 12. Za tydzień OAZA przeżywa REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY u nas od g. 13.45.
 13. Za tydzień Grupa Zostaw Ślad ma swoje spotkanie i zaprasza młodych na nie.
 14. Ogłoszenie SEMINARIUM (weekendowe rekolekcje o rozeznaniu powołania - 17-19 maja).
 15. WSPOMNIENIA: jutro - św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego, w środę - św. Stanisława, za tydzień - św. Leopolda Mandicia.
 16. Wyjazd po relikwie w piątek w Krakowie: o 16.30 odbierzemy - św. Katarzyny Aleksandryjskiej (w kościele OO. Reformatów ul. Reformacka 4) i bł. Michała Giedroycia (w kościele św. Marka, ul. św. Marka 10 o godz. 18.00, a o 18.30 Msza św. z przekazaniem Relikwii).
 17. Do ufundowania są relikwiarze: Św. HUBERTA, św. Papieża Piusa X, bł. Salomei, św. Teresy Wielkiej, św. Jana od Krzyża, św. Edyty Stein, św. Szymona Stocka, św. Elżbiety od Trójcy Świętej, bł. Alfonsa Mazurka, św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, bł. Michała Giedroycia.
 18. Dziś TACA INWESTYCYJNA - trwa remont w pomieszczeniach po Ks. Prałacie i inne bieżące remonty i naprawy (Dziękuje za wpłaty na konto oraz na organy).
 19. Za tydzień - Niedziela Dobrego Pasterza i TACA na SEMINARIUM.
 20. Dom Rekolekcyjny: Szkoła Animatora (11-12.05), Kurs Przedmałżeński (17-19.05), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (24-26.05). 

ZAPOWIEDZI
II. Paweł Jan RAKOWSKI - kaw z par. tut. i Klaudia CIEŚLAK - panna z par. Bożem 
Łukasz KULTYS - kaw z par. tut. i Urszula ŻUKOWSKA - panna z Suwałk

KIOSKTYGODNIKI: Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, nowy -"Oremus", nowe - "Miłujcie się".  Polecam: nowe książki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz