Pracownicy Parafii

  s. Mieczysława

   

 p. Jacek

 pjacek3

 p. Leokadia

  pLeokadia2