Księża

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proboszcz
Parafii,
ksiądz 
Krzysztof
Grzejszczyk

xproboszcz5
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ksiądz
Krzysztof
Lichota,
wikariusz