Księża

 

 
 
Proboszcz
Parafii, ks.
Krzysztof
Grzejszczyk

xproboszcz3

xproboszcz5
  

 
 
Ks. Kamil Kiełpikowski,
wikariusz

 kielpik2

 
 
Łukasz Szlak
Diakon