WPROWADZENIE - 19.05.2019

  Na czym polega nowość przykazania z dzisiejszej Ewangelii? Przecież Stary Testament polecał miłować bliźniego swego jak siebie samego. Stąd tyle powtarzających się codziennie powiedzeń: „Kochaj, a będą cię kochali” i „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

  Nowość tego przykazania miłości – to nagłe olśnienie, że mamy kochać ludzi tak, jak kochał ich Pan Jezus. Zapomnieć o sobie, myśleć o Nim. Tak jak On oddać dla nich nawet swoje życie, choćby się wydawało, że się kocha wbrew samemu sobie.

  Święta Teresa pisała o tym, że Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych. Wystarczy starać się kochać tak jak Pan Jezus. Wtedy On poprzez nas będzie kochał.

  Jeżeli się miłujemy, tym samym miłujemy Jezusa, spełniamy ostatnie polecenie Niewidzialnego. On też prosi o wzajemność.     

ks. Jan Twardowski

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 19.05.2019

 1. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA MAJOWE o godz. 18.00 (w niedziele o 17.30).
 2. Dziś spotkanie Rodziców kandydatów do Bierzmowania po wieczornej Mszy świętej. To spotkanie ma charakter organizacyjny.
 3. Za tydzień o 11.00 dzieci naszej parafii przeżyją swoją I KOMUNIĘ ŚW. (bardzo proszę wszystkich - poza rodziną - wybrać inną porę Mszy świętej). Po niedzieli dzieci będą przeżywać BIAŁY TYDZIEŃ. SPOWIEDŹ święta - w sobotę o godz. 17.00 dla dzieci i ich Rodzin. Sprzątanie kościoła zaczniemy od godz. 9.00.
 4. W sobotę od godz. 10.00 kandydaci do bierzmowania mają SKUPIENIE przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania 1 czerwca.
 5. We wtorek ODNOWA zaprasza na Katechezę Formacyjną o godz. 20.00.
 6. W piątek zapraszamy na DROGĘ ŚWIATŁA.
 7. Za tydzień - Dzień Matki. Pamiętajmy i okażmy Im wdzięczność.
 8. Za tydzień Suma jest prośbą o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i za Ojczyznę.
 9. Dziś można wesprzeć Fundusz Budowy Kościoła. Dziękuję także za wpłaty na konto.
 10. Nasza OAZA przeżywała Rejonowy Dzień Wspólnoty - popatrzmy na to świętowanie i formację.
 11. WSPOMNIENIA: w środę - św. RITY, piątek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych i za tydzień - św. Filipa Neri.
 12. Dziękuję za ufundowanie pozostałe relikwiarze. Pozostały jeszcze 3 relikwiarze: św. Szymona Stocka - OCarm, św. Alojzego Gonzagi - SJ oraz bł. Alfonsa Mazurka -
 13. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować na pomoc naszym samotnym, niepełnosprawnym i rodzinom wielodzietnym.
 14. Dom Rekolekcyjny: Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (24-26.05), SZKOŁA ANIMATORA (1-2.06), WIGILIA ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTEGO (8-9.06), Kurs Posłani (14-16.06).

ZAPOWIEDZI:  
II. Jakub Wojciech ARAK
- kaw z par. tut. i Marta Paulina ROCKA - panna z W-wy
I. Marcin Piotr SADOWSKI - kaw. z par. tut i Katarzyna Agnieszka WOJAKOWSKA - panna z W-wy.                                               

KIOSKTYGODNIKI: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Mały Gość Niedzielny, nowy -"Oremus", nowe - "Miłujcie się".  Polecam: nowe książki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz

WPROWADZENIE - 12.05.2019

  „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” – powiedział Pan Jezus.

  Ile spokoju odnajdujemy w tych słowach, kiedy wydaje się nam, że może nas jeszcze nie odrywa, ale oddala od Jezusa nasze zmęczenie, brak czasu, słabość ciała; wtedy, kiedy grzeszymy i chcemy powrócić; kiedy odwracamy się od Boga i nie myślimy o powrocie; kiedy wydaje się, że już nie można nam pomóc.

  Byle trzymać się ręki Jezusa, która jest ręką Ojca.

  Jezus stale kocha, zawsze czeka. Radosna nowina o wierności Boga. Wszystko może, bo jest w Jego rękach cała wszechmoc Boża.

  Jeśli sami nie wyrwiemy się z ręki Bożej – nikt inny nie zdoła tego zrobić.   

ks. Jan Twardowski

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 12.05.2019

 1. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA MAJOWE o godz. 18.00 (w niedziele o 17.30).
 2. Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE10.00.
 3. W piątki w Okresie Wielkanocnym zapraszamy na DROGĘ ŚWIATŁA.
 4. Dziś nasza OAZA przeżywa REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY u nas od g. 13.45.
 5. Dziś Grupa "Zostaw Ślad" rozdaje darmową gazetę ewangelizacyjną "Dobre Nowiny", a wieczorem ma swoje spotkanie i zaprasza młodych na nie.
 6. We wtorek ODNOWA zaprasza na WIECZÓR UWIELBIENIA o godz. 20.00.
 7. W czwartek - Msza św. przez naszego Patrona z MODLITWĄ O UZDROWIENIE.
 8. Za tydzień ważne spotkanie Rodziców kandydatów do Bierzmowania po wieczornej Mszy świętej. To spotkanie organizacyjne.
 9. Ogłoszenie SEMINARIUM (weekendowe rekolekcje o rozeznaniu powołania - 17-19 maja).
 10. WSPOMNIENIA: jutro - Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej i św. Serwacego we wtorek - św. Macieja Apostoła, w czwartek - św. Andrzeja Boboli i św. Szymona Stocka, w piątek - bł. Zofii Czeskiej i w sobotę - św. Stanisława Papczyńskiego.
 11. Wczoraj nasi ministranci zwyciężyli mecze Ligii ministranckiej - I.  MIEJSCE. Brawo.
 12. Dziękuję obecnym na odebraniu relikwii Świętych: św. Katarzyny i bł. Michała Giedroycia.
 13. Do ufundowania są relikwiarze: św. Papieża PIUSA X, bł. Salomei, bł. Alfonsa Mazurka, bł. Hanny Chrzanowskiej, . Zofii Czeskiej, św. Gemmy Galgani, św. Klemensa Hofbauera, św. Szymona Stocka, św. Alojzego Gonzagi, św. Wincentego Pallottiego.
 14. Dziękuję za ufundowanie już: Św. HUBERTA , św. Teresy Wielkiej, św. Jana od Krzyża, św. Edyty Stein, św. Elżbiety od Trójcy Świętej, św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, bł. Michała Giedroycia.
 15. Dziś - Niedziela Dobrego Pasterza i TACA na SEMINARIUM.
 16. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (17-19.05), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (24-26.05), SZKOŁA ANIMATORA (1-2.06), WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (8-9.06).

ZAPOWIEDZI:
I. Jakub Wojciech ARAK - kaw z par. tut. i Marta Paulina ROCKA - panna z W-wy

KIOSK: TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Mały Gość Niedzielny, nowy -"Oremus", nowe - "Miłujcie się".  Polecam: nowe książki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz

WPROWADZENIE - 05.05.2019

  Czy nie zastanawia nas zachowanie świętego Piotra? Kiedyś na widok cudu Pana Jezusa powiedział, że nie jest godzien być z Nim razem: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). Tymczasem teraz, chociaż zaparł się Jezusa w czasie Jego męki, kiedy dowiedział się, że Jezus ukazał się na brzegu, nie uważa się za grzesznego, nie wstydzi się spotkania i rzuca się do wody.

  Piotr musiał już wcześniej spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałym. Musiało ono być ważniejsze niż ukazanie się niewiastom, Tomaszowi. Jezus już wcześniej musiał Piotrowi przebaczyć. Wspomnienie tamtego spotkania pozwoliło Piotrowi biec do Jezusa jak do przyjaciela.

  Jeden z Ojców Kościoła mówił: „Święty jest to ten, który po rozgrzeszeniu rzuca się w objęcia Pana Boga. Nie męczy się dawnymi przewinieniami”.             

 ks. Jan Twardowski