WPROWADZENIE - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.10.2021

  Dlaczego Pan Jezus zapytał Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Przecież każdy domyślał się, że niewidomy prosi o wzrok. Bóg wie o wszystkim, czego nam potrzeba, ale chce, żebyśmy Mu to powiedzieli.

  Jak ważna jest modlitwa błagalna. W niej kryje się świadomość tego, że nie zależymy od siebie. Wszystko otrzymujemy od Boga.

Modlitwa jest uchwyceniem Boga za rękę, nawet bez słów. Jego ręka stale się ku nam wyciąga i chce nam przyjść z pomocą. Świadomość, że jestem z Panem Bogiem, w Jego ręku i On jest pośrodku mnie. Bóg jest przy mnie.     

Ks. Jan Twardowski

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.10.2021

Żyjmy ODDANIEM swego życia MARYI jak uczy nas różaniec

Transmitujemy tylko Mszę św. o godz. 9.00 (w tygodniu - środy i dni ważne) (bit.ly/swHubertZG)

 1. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE dziś o 17.30, a w tygodniu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.00. To ostatni tydzień.
 2. Dziś Niedziela MISYJNA i TACA na MISJE ŚWIĘTE.
 3. Dziś witamy w Relikwiach św. ELŻBIETĘ Węgierską, Patronkę naszych SS. Elżbietanek.
 4. Dziś SKAUCI Europy podejmą oprawę Mszy św. o g.11.00, a po Mszy św. będzie spotkanie dla zainteresowanych w 2 grupach wiekowych: VI-VIII Szkoły Podstawowej i I – II Szkoły Średniej.
 5. Dziś II-gi wykład ks. Marcina z serii „Wiara i nauka”- o ewolucji (ostatni 21.XI).
 6. Za tydzień Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego Kościoła (konsekracja - 5.08.1990 r.). Okażmy wdzięczność za dom modlitwy i wszystkich budujących nasz kościół.
 7. Za tydzień w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych zapraszamy zwłaszcza Rodziny z dziećmi na tzw. WIECZÓR WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH po wieczornej Mszy świętej. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. na Cmentarzu o godz. 13.00.
 8. Jutro Nabożeństwo przy Relikwiach KRWI św. JANA PAWŁA II po wieczornej Mszy św..
 9. Jutro Spotkanie RADY PARAFIALNEJ o 19.30.
 10. Od piątku zaczniemy NOWENNĘ przed Odpustem do naszego Patrona św. Huberta.
 11. Informuję, że I. KOMUNIA ŚW. będzie – 22 maja 2022 r.
 12. Zapraszamy do naszej BIBLIOTEKI. Dziękuję za zwrot wypożyczonych dawno książek.
 13. Dziękuję obecnym wczoraj małżeństwom na spotkaniu: Jak odnowić swoje małżeństwo. Bardzo dziękuję za prowadzenie D. i P. Pangowskim i Zespołowi małżeństw.
 14. Na ławkach leżą karty na WYPOMINKI do wypisania (roczne czy jednorazowe).
 15. Do ufundowania są: figury: Serca Jezusowego, św. Michała Archanioła, św. Rodziny i św. Huberta. Dziękuję za ufundowanie ornatów ze św. Hubertem - Rafałowi Gwara.
 16. Przed nami ODPUST (7.XI). Dziękuję za grabienie liści: J. Tokarskiemu i T. Raczek oraz Grupie Odnowy, Mężczyznom św. Józefa i Oazie. Proszę jeszcze o pomoc.
 17. Pomagali: R. Gwara, Al. Kamińska, Z. Lubryczyńska, K. Trojanowskiej, T. Wawro, M. Amerlik, D. Pastuszak, M. Koźlakowski, L. Mieloch, Rodz. Bartosiewicz, R. Chmielewski, I. Wawro, M. Chmielewskiej i R. Stikute, J. Wrona i G. Stolarska. B. dziękuję.
 18. WSPOMNIENIA: dziś – św. Antoniego Clareta, czwartek – św. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza.
 19. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować, aby pomóc naszym potrzebującym.
 20. Za tydzień zmiana czasu, proszę być uważnym. Śpimy dłużej.
 21. Dom Rekolekcyjny: „Kurs Przedmałżeński” (12-14.11) i „Kurs Filip” dla małżeństw (26-28.11) oraz Kurs „W Szkole Maryi” (10-12.12). 

KIOSK: TYGODNIKI, „Oremus” (na XI i XII), nowe „Miłujcie się” i nowe książki i obrazy. Polecam kalendarze – estetyczne i z przesłaniem.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10.2021

  Myślę, że Apostołowie podejrzewali synów Zebedeusza o to, że chcieli zająć stanowiska w królestwie Mesjasza.

  Jezus tłumaczył im, że pierwszy jest ten, w Jego królestwie, kto służy innym. Nie karci jednak synów Zebedeusza za to, że chcą zasiąść po Jego prawej i lewej stronie. Odgaduje widocznie w ich pragnieniu tęsknotę za tym, żeby być blisko Niego.

  Ile razy chcemy być blisko Jezusa.

  Mówimy Mu nieraz: „Pragnę być z Tobą, nie oddalaj się ode mnie”. Każde przyjęcie Komunii świętej – to pragnienie bliskości z Nim. Jezus jednak przypomina wszystkim, którzy tęsknią za Nim, że bliski Mu jest ten, kto żyje duchem ofiary.

  Ile razy chcemy być blisko Jezusa, ale kiedy wymaga się od nas czegokolwiek, oddalamy się od Niego.

  Można zarzucać Jakubowi i Janowi, że myśleli o dobrych posadach w królestwie Pana Jezusa. Czy jednak nie wzrusza nas to, że chcieli być blisko Niego?

ks. Jan Twardowski

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10.2021

Żyjmy ODDANIEM swego życia MARYI jak uczył nas życiem Jan Paweł II!!!

Transmitujemy tylko Mszę św. o godz. 9.00 (w tygodniu - środy i dni ważne) (bit.ly/swHubertZG)

 1. Dziś NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o 17.30. W tygodniu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.00. Są pomoce.
 2. Za tydzień Niedziela MISYJNA i Taca na MISJE ŚWIĘTE.
 3. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach św. ELŻBIETĘ Węgierską.
 4. Dziękuję za Dar na Fundację – Dzieło Nowego Tysiąclecia w kwocie 4 tys. zł.
 5. Dziękuję obecnym tak bardzo licznie na Wieczorze Poetyckim tydzień temu. Dziękuję szczególnie P. Małgorzacie Królikowskiej, Ks. dr Andrzejowi Tańcula, ks. Karolowi Aleksandrowiczowi, Gminie, a najbardziej ks. Marcinowi Uhlikowi.
 6. Dziś pierwszy z serii „Wiara i nauka” - wykład Ks. Marcina o ewolucji człowieka (następny za tydzień - 24.X. i 21.XI. od 10.10 – 10.50).
 7. Codziennie o g. 15.00 kobiety z Domanki zapraszają na Różaniec przy Figurce Maryi.
 8. Zapraszamy do naszej BIBLIOTEKI. Panie proszą o zwrot wypożyczonych książek.
 9. Jutro Spotkanie Odp. Grup Młodzieżowych o 19.30.
 10. W czwartek MSZA ŚW. O UZDROWIENIE za przyczyną św. HUBERTA.
 11. W piątek , jak każdego 22.miesiąca NABOZEŃSTWO do św. RITYPatronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).
 12. W sobotę na g. 16.00 zapraszamy małżeństwa na kolejne spotkanie z serii Odnowić swoje małżeństwo. Temat – Granice w relacjach małżeńskich. Bardzo zapraszamy wszystkich.
 13. W sobotę – przybyło nam 4 Lektorów promowanych przez Ks. Biskupa.
 14. Za tydzień SKAUCI Europy podejmą oprawę Mszy św. o g.11.00, a po Mszy św. będzie spotkanie dla zainteresowanych w 2 grupach wiekowych: VI-VIII Sz.P. i I – II Sz. Śred..
 15. Na ławkach leżą karty na WYPOMINKI do wypisania (roczne czy jednorazowe).
 16. Do ufundowania są: ornaty: zielony, czerwony i niebieski ze św. Hubertem, figury: Serca Jezusowego, św. Michała Archanioła, św. Rodziny i św. Huberta (lub św. Józefa).
 17. Przed nami ODPUST (7.XI).Dziękuję za grabienie liści: J. Tokarskiemu i rodz. Woźniak. Proszę o jeszcze.
 18. Pomagali: G. Kusoski, Rodz. Folwarskich, A i P. Fryszczyn, B. Sapierzyńska, M. i M. Koźlakowscy, L. Mieloch, E. Kawęcka, A. Poruszek, R. Chmielewski, T. Kozłowska, I. Wawro. B. dziękuję.
 19. WSPOMNIENIA: jutro – św. Łukasz , wtorekśw. małż. Ludwik i Maria Zelia Martin, św. Paweł od Krzyża i bł. Jerzy Popiełuszko, środa – św. Jan Kanty, piątek – św. Jan Paweł II , sobota – św. Kapistran, za tydzień – św. Antoni Maria Claret.
 20. Dom Rekolekcyjny: od piątku - Kurs – „Gdybyśmy zaczynali od nowa” i później „Kurs Przedmałżeński” (12-14.11).

KIOSK: TYGODNIKI, Oremus i nowe książki, np. o O. Kolbe, ale i inne i obrazy. Polecam kalendarze – estetyczne i z przesłaniem.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.10.2020

Żyjmy ODDANIEM swego życia MARYI jak uczył nas życiem Jan Paweł II!!!

Transmitujemy tylko Mszę św. o godz. 9.00 (w tygodniu - środy i dni ważne) (bit.ly/swHubertZG).

 1. Dziś NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o 17.30. W tygodniu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.00. Są pomoce.
 2. Dziś DZIEŃ PAPIESKINie lękajcie się”. Jest to wielki dzień wdzięczności i dumy za łaski Boże dane naszemu Narodowi w osobie Karola Wojtyły i Jego Rodziców.
 3. Dziś z tej racji zbierane są ofiary do puszek na tzw. żywy pomnik Jana Pawła II.
 4. Wieczorem zapraszamy na bardzo wyjątkowy Wieczór Poetycki z ok. 200-lecia urodzin C. K. Norwida. Wieczór uświetni P. Małgorzata Królikowska (poezja) i Ks. dr Andrzej Tańcula (organy) i specjalna sceneria oświetleniowa.
 5. Jak zwykle Młodzież z Zostaw Ślad rozprowadza KREMÓWKI (ofiary na ich działalność).
 6. Zapraszamy do naszej BIBLIOTEKI. Wiele książek z przemówieniami Jana Pawła II.
 7. Dziś Spotkanie KOMUNIJNE o 10.05 (dzieci i Rodziców). Spotkania są obowiązkowe.
 8. We wtorek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia o g. 20.00.
 9. W czwartek po wieczornej Mszy św. ok. 19.00 Mężczyźni św. Józefa (MsJ) zapraszają mężczyzn na spotkanie - nt. Męskiej wspólnoty i wzajemnej modlitwie braterskiej.
 10. W najbliższą sobotę o 11.00 - 4 Chłopców otrzyma tzw. Promocję Lektorską w Wilanowie.
 11. Za tydzień zapraszamy na pierwszy z całej serii „Wiara i nauka” - wykład Ks. Marcina o ewolucji człowieka (niedziele – 17.X. i 24.X. oraz 21.XI. od 10.10 – 10.50).
 12. Na ostatnich ławkach wyłożone są karty na WYPOMINKI do wypisania w domu i przyniesienia za tydzień (jednorazowe czy roczne).
 13. Grupa młodych Zostaw Ślad w piątek wyjeżdża na weekend formacyjny. Omadlajmy Ich.
 14. OAZA dziękuje za modlitwę na czas wyjazdu formacyjnego i zaprasza na Różaniec w piątek -18.00.
 15. Przed nami ODPUST (7.XI).Bardzo proszę o pomoc w grabieniu liści w dowolnym czasie.
 16. Bardzo dziękuję: Totus Tuus, P. i L. Gwardys, F. Callowi, R. Chmielewskiemu, Piekarni Zalesie, M. Piotrowskiemu, B. Kowalczyk, E. Brinken, K. Kultys, A. Olszak, M. Kowalskiej, M. Woźniak, K. Gągała, Z. Lubryczyńskiej, W. Skalskiemu, A. Pisarek, M. Sadowskiemu, A. Kamińskiej, K. i K. Milanowskim, J. Kultysowi, J. Oniśkowi, M. i E. Pałczyńskim, K. Trojanowskiej i M. Chmielewskiej.
 17. WSPOMNIENIA: jutro – św. Jana XXIII PP, wtorekbł. Jana Beyzyma, środa – bł. Honorata Koźmińskiego, czwartekśw. Małgorzaty Marii Alacoque, piątek – św. Teresy z Avila, sobota – św. Jadwigi Śląskiej.
 18. Dom Rekolekcyjny: Kurs - Gdybyśmy zaczynali od nowa (22-24.10) i później Kurs Przedmałżeński (12-14.11). 

KIOSK: TYGODNIKI, Oremus i nowe książki o O. Kolbe i obrazy. Polecam kalendarze – estetyczne i z przesłaniem.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/