XVIII NIEDZ. ZWYKŁA - 5.08.2018

XVIII NIEDZ. ZWYKLA– 5. 08. 2018

 

- ROK DUCHA ŚWIĘTEGO -używajmy darów Ducha Świętego

- 100-lecie Niepodległości Ojczyzny

 

 1. W WAKACJE: 

-KANCELARIA - PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie; nie ma NIESZPORÓW niedzielnych.

- piątkowe ADORACJE - od godz. 15.00 (od KORONKI do Miłosierdzia).

 1. Dziś o 17.30 nabożeństwo Adoracyjne
 2. Dziś o 10.10 KONF. CHRZCIELNA
 3. Dziś TACA INWESTYCYJNA: trwa remont w Domu Parafialnym i na zakupione drewno
 4. Wpiątek o 17.25 WYPOMINKI, a potem Msza św. za polecanych w nich.
 5. Zachęcam do wpisywania się do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI na sierpień (na ołtarzu Matki Bożej).
 6. Dziś podczas sumy o g. 12.30 odbędzie się Jubileusz 25-lecia s. Elżbietanki - s. Łukaszy.
 7. Odnowa w Duchu Świętym  zaprasza we wtorki także  w wakacje na spotkania o godz. 20.00
 8. W poniedziałek święto Przemienienia Pańskiego.  Msze Święte o 9.00 i 18.00.
 9. We wtorek wsp. Bł. Edmunda Bojanowskiego, w środę św. Dominika, w sobotę św. Klary.
 10. W czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), a w piątek święto św. Wawrzyńca.
 11. WAKACJE - uwrażliwiam Rodziców w ich trosce o praktyki wiary dzieci w tym czasie.
 12. Pamiętajmy o godnym stroju w kościele, niezależnie od miejsca.

KIOSK:

TYGODNIKI:Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, "Oremus", "Miłujcie się".

 

                                                          

ZAPOWIEDZI  -  II:

Adrian Artur Żórawski - kaw. z Chynowa i Natalia Kinga Doba -panna z par. tut.

Grzegorz Jaworek -kaw. zam. w Zalesiu Górnym i Marta Grzyb  - panna z Warszawy

Tadeusz Oskar Krzyżanowski -kaw. z par. tut. i  Weronika Helena Bernat - panna z Warszawy

 

ZAPOWIEDZI  -  I:

Bartłomiej Jasik - kaw. z par. tut. i Weronika Liwińska - panna z par. w Kamionce

 

                                              

 

                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                                             /proboszcz/

           

WPROWADZENIE - 29.07.2018

     Kiedy myślimy tylko o sprawach doczesnych, przyziemnych – znika nam Pan Jezus. Braknie słów do modlitwy.

  Żeby Go odnaleźć, musimy zadać sobie trud.

  Ewangelia mówi, że wstąpił na górę – chyba po to, aby nas skłonić do szukania Go, abyśmy pragnęli zwyciężyć przeszkody i wznieść się ponad to, co tylko doczesne.

***

  Widzimy tylko chleb - nie widzimy Jezusa w Komunii Świętej. Widzimy ciało - nie widzimy ducha. Widzimy ludzkie działanie - ale nie widzimy Bożej łaski.
Ile tracimy, upraszczając.

ks. Jan Twardowski

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.07.2018

-  ROK  DUCHA  ŚWIĘTEGO - używajmy darów Ducha Świętego.
- 100 lecie Niepodległości Ojczyzny - włączmy się modlitwą
.

 1. Dziękujemy wciąż za przybycie w - RELIKWIACH naszego PATRONA - ŚW. HUBERTA(655-725). Wypraszajmy łaski także Diecezji Liege i Jej Biskupowi Jeanowi Pierr Delville oraz Dyr. Skarbca diecezji- Philippowi George. (Relikwie św. Lamberta (640-705)oraz św. Servacego (IV w.), św. Remakla ((VIw.) św. Hadelina ( (VIIw), i św. Trudona (VIIw) -  swoisty  cud rozmnożenia.
 2. Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy relikwiach Krwi św. JANA Pawła II.
 3. Dziś poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św. Tradycyjnie ofiary składane będą przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom -Akcja Miva Polska.
 4. Za tydzień o 10.10 - KONFERENCJA CHRZCIELNA dla planujących CHRZTY w sierpniu czy następnych miesiącach.
 5. W tym tygodniu przypada: Czwartek (od 17.00 Adoracja), I. Piątek (spowiedź od 17.00) i I. Sobota m-ca (nabożeństwo I. sobót M-ca od 17.00).
 6. 1 Sierpnia to 74. Rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Zapraszam na wieczorną Msze św. w intencji poległych i żyjących Powstańców i łaski dla naszej Ojczyzny.
 7. Zachęcam do wpisania się do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI na sierpień (na ołtarzu Matki Bożej).
 8. Gościmy Chór Polonia. Zapraszam we wtorek w Wigilię Powstania na KONCERT PATRIOTYCZNY - po wieczornej Mszy świętej.
 9. Informuję, że za tydzień - 5 sierpnia podczas SUMY o godz.12.30 odbędzie się Jubileusz 25. lecia S. Elżbietanki - S. Łukaszy.
 10. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorki także w wakacje na spotkania o godz. 20.00.
 11. Wspomnienia: - we wtorek - św. Ignacego z Loyoli, w środę - św. Alfonsa M. Liguoriego, w czwartek - bł. Augusta Czartoryskiego a w sobotę św. Jana Marii Vianneya.
 12. Pamiętajmy o godnym stroju w kościele, niezależnie od miejsca.
 13. Dziś nasza CARITAS kwestuje na potrzeby wakacyjne naszych rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych i niepełnosprawnych.
 14. Za tydzień TACA Inwestycyjna: trwa remont w Domu Parafialnym i zakupione drewno.

ZAPOWIEDZI:
I. Adrian Artur ŻÓRAWSKI-kaw.z Chynowa i Natalia Kinga DOBA- panna z par. tut.

    - Grzegorz JAWOREK - kaw. z Zal. Grn. i Marta GRZYB - panna z W-wy,

   - Tadeusz Oskar KRZYŻANOWSKI - kaw. z par. tut. i Weronika Helena BERNAT - panna z W-wy.

II. Paweł Adam MARCHLEWSKI - kaw. i Magdalena CZAPSKA - panna; oboje z par. tut.

   - Jakub Szymon MAŁECKI - kaw. z Piaseczna i Magdalena KOWALSKA - panna z par. tut.

KIOSK:
TYGODNIKI: Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, nowe "Miłujcie się".  Polecam : "Ogień Ducha Świętego", "Jakby Nowa Pięćdziesiątnica", "Sprawiedliwi".                        

W WAKACJE: 

- KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie.

- ADORACJA w piątki od KORONKI do Miłosierdzia Bożego.

                                                                          Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz/

XVI NIEDZ. ZWYKŁA - 22. 07. 2018

XVI NIEDZ. ZWYKŁA - 22.07.2018

 

1. Z największa radością zawiadamiam już finalnie, że w ostatnią sobotę z rąk Biskupa Liege Jeana Pierra Delville odebraliśmy w małej delegacji proboszcza i PP. Joanny i Krzysztofa Olendzkich- RELIKWIE naszego PATRONA - ŚW. HUBERTA(655-725). Mieliśmy przemiłe spotkanie najpierw z Dyr. Skarbca diecezji- Philippe George, zwiedzając przebogate dziedzictwo kultury i wiary tamtego regionu. Otrzymaliśmy w jakimś wielkim geście zaufania także Relikwie św. Lamberta (640-705)oraz św. Servacego (IV w.), św. Remakla ((VIw.) św. Hadelina ( (VIIw), i św. Trudona (VIIw) czyli swoisty cud rozmnożenia.

2. Od jutra rozpoczniemy NOWENNĘ dziękczynną za przybycie naszego PATRONA.

3. Im ks.Czesława za nami, a przed nami nowego wikariusza ks. Krzysztofa.

4. Dziś o 17.30 NAB. do św. RITY - Patronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).

5. Wspomnienia: - pon. - św. św. Brygidy, patronki Europy, we wtorek - św. Kingę, w środę - św. Jakuba Ap. , w czwartek - św. Joachima i Annę, a w sobotę św. Charbela.

6. Za tydzień na sumie Prosić będziemy o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i za naszą Ojczyznę.

7. Za tydzień poświęcimy pojazdy po każdej mszy św. Tradycyjnie ofiary składane będą przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom -Akcja Miva Polska.

8. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorki także w wakacje na spotkania o godz. 20.00.

9. Pamiętajmy także o godnym stroju w kościele, niezależnie od miejsca.

10. Dom Rekolekcyjny: Rek Oazowe młodz.-studenckie- III.st. - 3-19.08.

 

ZAPOWIEDZI:

I. Paweł Adam MARCHLEWSKI - kaw. i Magdalena CZAPSKA- panna, oboje z par. tut.

Jakub Szymon MAŁECKI - kaw. z Piaseczna i Magdalena KOWALSKA - panna z par. tut.

 

KIOSK: TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela, nowe "Miłujcie się". Polecam : "Ogień Ducha Świętego", "Jakby Nowa Pięćdziesiątnica", "Sprawiedliwi".

 

W WAKACJE:

- KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie (jest Msza św. o 12.30).

- ADORACJA w piątki od KORONKI do Miłosierdzia Bożego.

Ks. K. Grzejszczyk

/proboszcz/