Uwielbienie Młodych i rekolekcje wielkopostne


Podczas rekolekcji wielkopostnych, które prowadził ks. Krzysztof Kralka, młodzież spotkała się na wieczorze uwielbienia. W czasie trwania rekolekcji odbyło się także specjalne spotkanie, na którym ks. Krzysztof opowiadał o różnych dziełach ewangelizacyjnych.

WPROWADZENIE - 17.03.2019

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej 

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.03.2019

Trwa  ROK naszego Patrona - ŚW. HUBERTA.  Uczmy się od Niego, jak się nawracać.

 1. Dziś Drugie GORZKIE ŻALE o godz. 17.00.
 2. Dziękuję za liczny udział w Rekolekcjach Parafialnych, młodym - w "Wieczorze Uwielbienia", Grupie "Mężczyzn św. Józefa" za Skupienie. (Wielu zasmakowało w Rekolekcjach, inni jeszcze nie. Odpowiedz sobie: czy znalazłeś czas na namysł nad życiem, na Rekolekcje, czy Wielki Post potraktowałeś/aś poważnie?)
 3. DROGI KRZYŻOWEJ: - o 16.00 dla DZIECI; - o 18.30 dla dorosłych (poprowadzi - Grupa ODNOWY).
 4. "Księga TRZEŹWOŚCI" - na ołtarzu Matki Bożej. Zachęcam jeszcze do wpisania się.
 5. Dziś - spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
 6. Dziś na Sumie - Msza św. o Błogosławieństwo Boże dla powstałego Koła Gospodyń Wiejskich "Zalesianki", a za tydzień na Sumie - za "Szczep Watra".
 7. Dziś - ostatnie spotkanie Kursu Naturalnego Planowania Rodziny (NPR).
 8. Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na Fundusz Budowy Kościoła. Bóg zapłać.
 9. Jutro o 19.30 - Spotkanie Odpowiedzialnych Grup Młodzieżowych.
 10. Zapraszam Wtorkowych Rekolektantów po przerwie na c.d. naszych rekolekcji.
 11. W czwartek (3. w miesiącu) - MSZA św. o UZDROWIENIE - za przyczyną św. Huberta.
 12. W piątek (jak każdego 22.) - NABOŻEŃSTWO do św. RITY (róże i kartki).
 13. Za tydzień Narodowy Dzień Życia oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
 14. Za tydzień chętni i świadomi będą mogli podjąć DUCHOWĄ ADOPCJĘ.
 15. Z racji przypadającego za tydzień Dnia ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA grupa "Zostaw Ślad" organizuje zbiórkę pieluch i innych art. higienicznych i pielęgnacyjnych dla dzieci (lub ofiara na Dom Samotnej Matki). Dziś rozdawane darmowe gazety o Duchowej Adopcji, a na ołtarzu Matki Bożej leżą ulotki o Duchowej adopcji.
 16. Za tydzień spotkanie Zostaw Ślad.
 17. Za tydzień będą już - ŚWIECE CARITAS.
 18. KOSZ NA DARY DLA BIEDNYCH - w kruchcie i w Top Markecie.
 19. Osoby z Parafii - z listą i pieczęcią, będą ZBIERAĆ na KWIATY DO GROBU BOŻEGO.
 20. Rekolekcje Szkolne zaczną się w następny poniedziałek.
 21. Ks. Sławek zachęca do przeznaczenia 1 % na Caritas naszej Archidiecezji.
 22. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek - św. Józefa Oblubieńca, w sobotę - św. Rafkę.
 23. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (22-24.03), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (29-31.03).

ZAPOWIEDZI:
II. Maciej Wojciech Troć - kaw. z Siedlec i Joanna Gołębiowska - panna z par. tut.

KIOSK:
TYGODNIKI: Idziemy, Gość Niedzielny, Niedziela: nowy -"Oremus", "Miłujcie się"Polecam: świąteczne karty pocztowe i książki: O. J.Augustyn - "W trosce o czyste sumienie", Ks.T.Dajczer -"Rozważania o wierze", "Zachwycić się miłością" i Rachunek sumienia - ks.Kralki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz