PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 6.08.2017

 1. W WAKACJE:
  - KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.
  - SPOWIEDŹ w tygodniu - 10 min. przed Mszą świętą.
  - Msze święte w niedziele normalnie (jest Msza św. o 12.30).
  - ADORACJA w piątki od KORONKI do Miłosierdzia Bożego.
  - W sierpniu nie będzie NIESZPORÓW.
 1. Dziś - Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.
 2. We wtorek zapraszamy na WIECZÓR UWIELBIENIA o godz. 20.00.
 3. Zachęcam do wpisywania się do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI (na ołtarzu Matki Bożej).
 4. Dziękuję obecnym na wczorajszym NAB. FATIMSKIM. Dziękuję za tak świadome przeżywanie tych Objawień, tak ważnych dla przyszłości świata.
 5. W piątek o 17.25 WYPOMINKI, a o 18.00 Msza św. za polecanych w nich.
 6. Dziś KONF. CHRZCIELNA dla planujących CHRZEST dzieci w sierpniu i później - obowiązkowa - o godz. 10.10 w sali Domu Parafialnego.
 7. Wspomnienia: w poniedziałek – bł. Edmunda Bojanowskiego, we wtorek - św. Dominika, w środę - św. Teresy (Edyty Stein), w czwartek - św. Wawrzyńca, w piątek - św. Klary, w sobotę - św. Joanny de Chantal.
 8. Prośba o modlitwę za pielgrzymów.... niosą nasze intencje.
 9. 15 sierpnia wyruszy pielgrzymka do Pieczysk na Odpust. Zapisy w zakrystii.
 10. Dziś TACA INWESTYCYJNA : opłacona ostatnia transza zakupionego drewna, kończymy remont 4 łazienek w Domu Parafialnym ( z nową ins. elektr, hydrauliczną i całym wyposażeniem), wymiana oświetlenia na ledowe w domu, i inne bieżące
 11. Dziękuję wszystkim za pomoc w prowadzeniu pieśni podczas urlopu naszego Organisty.

KIOSK: TYGODNIKI: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny; "OREMUS", oraz płyty DVD i CD, KUBKI - specjalne o radości.

 ZAPOWIEDZI:

I. Grzegorz KREJDYNER - kaw. z . par. tut i Sylwia AUGUSTYNIAK - panna z Kędzierówki
Zbigniew PRUSKI - kaw. z W-wy i Paulina Irena GAWARSKA - panna z par. tut.
Rafał Bogusław MLECZAREK - kaw. z par. tut. i Ewa Weronika GAJEK - panna z Żabieńca

II. Adrian Tomasz KUCHARSKI - kaw. z Babic St. i Karolina Aleksandra KOSTRZYŃSKA - panna z par. tut.
Wojciech PRZYŁUCKI - kaw. z par. tut. i Renata ROSTKOWSKA - panna z W-wy

                         Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

WPROWADZENIE - 30.07.2017 r.

  Kiedy odnalazł skarb ukryty w roli – z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał, byle ów skarb pozyskać. Wystarczyło, że tylko go znalazł, jeszcze nie posiadł, a przecież z radością wyzbywał się swoich owiec, baranów, osłów, sukien, pieniędzy.

  Zwykle wydaje się, że wyrzekać się czegoś, pozbywać się – to cierpieć. Tymczasem jaka to radość wyrzec się wszystkiego dla Boga.

  Jeżeli zaczynamy się męczyć wyrzeczeniem się czegokolwiek dla Boga, to znak, że gubimy odnaleziony skarb.

  To Bóg jest tym niewidzialnym, ukrytym skarbem.

  Ci, co odnaleźli Boga, porzucają to, co jest doczesnym, widzialnym bogactwem.

  Poznają radość nawrócenia, powołania, poświęcenia.

Ks. Jan Twardowski

XVII N. ZWYKŁA - 30.07.2017

 1. W WAKACJE:
  - KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.
  - SPOWIEDŹ w tygodniu - 10 min. przed Mszą świętą.
  - Msze święte w niedziele normalnie (jest Msza św. o 12.30).
  - ADORACJA w piątki od KORONKI do Miłosierdzia Bożego.
  - W lipcu i sierpniu nie będzie NIESZPORÓW.
 1. Imieniny Ks. Czesława. Najserdeczniejsze życzenia składamy i podziękowania za służbę.
 2. Za tydzień - w niedzielę - Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.
 3. Właśnie teraz przeżywamy rocznice Światowych Dni Młodych (Krakowskich).
 4. Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy Relikwiach KRWI - św. Jana Pawła II - po wiecz. Mszy św..
 5. Sierpień jest MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI (racje religijne i patriotyczne). Zachęcam do wpisywania się do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI na ołtarzu Matki Bożej.
 6. We wtorek - 1 sierpnia wspominamy Rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. wieczorna za powstańców i o owoce tego zrywu (o 17.00 dzwony i syreny dadzą znak).
 7. W tym tygodniu wypada: I. CZWARTEK (modl. o powołania), I. PIĄTEK (spowiedź od godz. 17.00) i I. SOBOTA MIES.
 8. W SOBOTĘ zapraszam na NAB. FATIMSKIE, z procesją i analizą kolejnego objawienia sierpniowego sprzed 100 lat. Zaczniemy o 20.30 - pieśnią i rozważaniami, a o 21.00 Apel Maryjny i nasza procesja pokuto-wynagradzająca.
 9. Za tydzień obowiązkowa KONF. CHRZCIELNA dla planujących CHRZEST dzieci w sierpniu i później - o godz. 10.10 w sali Domu Parafialnego.
 10. Wspomnienia: w - św. Ignacego Loyoli , we wtorek - św. Alfonsa Liguoriego, w środę - bł. Augusta Czartoryskiego, w piątek - św. Jana Marię Vianneya.
 11. W tym tygodniu wyruszają pielgrzymki z Warszawy (także z Piaseczna). Zachęcam, tych, którzy mogą.
 12. Dziś nasza CARITAS będzie kwestowała na pomoc wakacyjną: 4 rodzinom wielodzietnym, 3 osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Dziękuję.
 13. Za tydzień TACA INWESTYCYJNA : opłacona ostatnia transza zakupionego drewna, kończymy remont 4 łazienek w Domu Parafialnym ( z nową ins. elektr, hydrauliczną i całym wyposażeniem), wymiana oświetlenia na ledowe w domu, i inne bieżące
 14. Dom Rekolekcyjny: - Rek. Wspólnoty - Św. RODZINA.
 15. Dziękuję za pomoc w prowadzeniu pieśni podczas urlopu naszego Organisty.

KIOSK: TYGODNIKI: Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy: "Miłujcie się", oraz płyty DVD i CD, KUBKI specjalne o radości.

 ZAPOWIEDZI:
I. Adrian Tomasz KUCHARSKI - kaw. z Babic St. i Karolina Aleksandra KOSTRZYŃSKA - panna z par. tut. 
Wojciech PRZYŁUCKI - kaw. z par. tut. i Renata ROSTKOWSKA - panna z W-wy  

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

WPROWADZENIE - 23.07.2017 r.

  „[…] byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy” – ostrzeżenie przed niemądrymi gorliwcami. Można być gorliwym i niemądrym, z góry potępiać człowieka złego, który może przecież stać się dobrym. Gdyby człowiek sądził po swojemu, ukamienowałby Magdalenę i urządziłby zamach na Szawła.

  Jezus ostrzega ludzi, aby sami nie wyrywali zła, dlatego że po pierwsze będą to robili ze złością, nienawiścią, co już jest grzechem, a po drugie mogą zniszczyć niechcący wiele dobra.

  Bóg wyrwie i wyrzuci cały chwast. On jeden może osądzić, co jest dobre, a co złe. Jeden wie, jak długo dojrzewa dobro.

Ks. Jan Twardowski

XVI N. ZWYKŁA - 23.07.2017

 1. W WAKACJE:
  - KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.
  - SPOWIEDŹ w tygodniu - 10 min. przed Mszą świętą.
  - Msze święte w niedziele normalnie (jest Msza św. o 12.30).
  - ADORACJA w piątki od KORONKI do Miłosierdzia Bożego.
  - W lipcu i sierpniu nie będzie NIESZPORÓW
 1. W czwartek delegacja pod przewodnictwem Czesława odebrała Relikwie bł. Czesława.
 2. Dziś - po Mszach św. poświęcenie pojazdów, z racji Patrona kierowców - św. Krzysztofa. Otrzymamy pamiątki i będziemy mogli wesprzeć polskich misjonarzy (akcja MIVA).
 3. Wspomnienia: w - św. Krystyny i św. Kingi, we wtorek - św. Jakuba Ap. i Krzysztofa, w środę - św. Joachima i Anny, piątek - św. Charbela, sobota - św. Marty.
 4. Warto wspomnieć dziś, że rok temu gościliśmy młodzież na Światowe Dni Młodych. Było to wyjątkowe wydarzenie z wyjątkowymi zaangażowaniami wielu z naszej Parafii.
 5. Dziś przy głównym wyjściu nasi wolontariusze będą rozdawać darmową gazetę - Dobre Nowiny (o wakacjach, przemówieniu Trampa, rozmowa z K. Ziemcem, aktorem z Pasji,...)
 6. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestowała na pomoc wakacyjną: 4 rodzinom wielodzietnym, 3 osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Dziękuję.
 7. Dom Rekolekcyjny: -Rek. o Radości w Duchu Świętym - (23-29.07) ZAPRASZAMY !!!,  a za tydzień - Wspólnoty - Św. RODZINA.
 8. Dziękuję za pomoc w prowadzeniu pieśni podczas urlopu naszego Organisty.

KIOSK:
TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela,; "Miłujcie się", oraz płyty DVD i CD.    

 

 ZAPOWIEDZI:

II. Artur Sylwester SZCZEPANEK - kaw. z par. tut. i Natalia MACIĄG - panna z Radomia

    Franciszek KUNICKI - kaw. z par. tut. i Urszula Karina GŁUCHOWSKA - panna z W-wy

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/