WPROWADZENIE - 3.12.2017

  W świętym czuwaniu kryje się ostrzeżenie i nadzieja.

  Ostrzeżenie, że możemy przegapić wielką sprawę, nadzieja, że Bóg chce się nami posługiwać.

  Czuwajmy nawet wtedy, gdy przedłuża się Jego nieobecność i mogłoby się wydawać, że nie przyjdzie.

  Kiedy myślimy o Bogu, starajmy się zachowywać jak zakochani, którzy stale czekają na spotkanie, telefon, rozmowę, najmniejszy upominek.

  Kto kocha, czeka na ukochanego.

  Czasem oczekiwanie jest już miłością.

ks. Jan Twardowski

I NIEDZIELA ADWENTU - 3.12.2017

 1. Od ADWENTU zaczniemy pracę duchową przez - ROK D U C H A   Ś W I Ę T E G O. (wyjaśnienie w zaproszeniu na Rekolekcje).
 2. Dziś NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE o godz. 17.30.
 3. Za 2 tygodnie rozpoczynamy REKOLEKCJE ADWENTOWE. Do wzięcia folder zapowiadający Rekolekcje z zaproszeniem Proboszcza.
 4. RORATY codziennie o 7.00. Zapraszamy z lampionami. Dla dzieci są pomoce.
 5. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach BŁ. CZESŁAWA.
 6. W piątek Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.PANNY. Msze św.: 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. O g. 12.00 - GODZINA ŁASKI. O godz. 16.00 dzieci komunijne otrzymają MEDALIKI.
 7. W czwartek po Mszy św. (w wigilię) zostanie odśpiewany AKATYS ku czci MARYI.
 8. Zostały zawieszone WOTA przy naszym ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej.
 9. Dziś święcimy OPŁATKI. Poświęcone opłatki na stół wigilijny rozprowadzają nasze Sercanki przy wyjściu z kościoła.
 10. W piątek o 17.25 WYPOMINKI, a potem Msza św. Wypominkowa.
 11. Powstała nowa RÓŻA Żywego Różańca (20 osób) i na Sumie zostanie włączona do Grupy.
 12. Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE, a za 2 tyg. KONFERENCJA CHRZCIELNA na Święta (obowiązkowa).
 13. Za tydzień SPOTKANIE grupy młodzieżowej "Zostaw ślad", a także będą rozprowadzać świąteczne ciasteczka na wsparcie Wolontariatu na cały przyszły rok. Dziś zaś rozprowadzają darmową gazetę ewangelizacyjną "Dobre Nowiny".
 14. Jutro o godz. 20.00 spotkanie odpowiedzialnych za Grupy Młodzieżowe.
 15. W czwartek wypada I. CZWARTEK M-ca, prosić będziemy o powołania z Zalesia Górnego.
 16. Wspomnienia: w pon. - św. Barbary, w środę - św. Mikołaja Bpa, , czwartek - św. Ambrożego, w sobotę - św. Jana Diego.
 17. Są już ŚWIECE Caritas, jako Wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Ceny Caritas 5 i 10 PLN.
 18. Zamówione są kwiaty do Żłóbka. Kto chce wesprzeć może wrzucić dar do dużych puszek.
 19. Pod chórem i w Top-Markecie można złożyć dar spożywczy dla potrzebujących.
 20. W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piątku - Kurs MARYJA (8-10.12). Zapraszam !!!
 21. Dziękuję za TACĘ INWESTYCYJNĄ (ogrzewanie k-ła, odnowioną salę pod k-łem, nową szafę na szaty liturgiczne, remonty, przeglądy i konserwacje).

KIOSK:

TYGODNIKI: Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela, Karty świąteczne, nowe kalendarze, " Mały Gość Niedz.", lampiony, " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY. Polecam na prezent album O. Koprowskiego oraz książkę "Cuda św. Kingi".

 

                        Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/

WPROWADZENIE - 26.11.2017 r.

  Czytamy o Chrystusie Królu, który zasiądzie na swym tronie chwały w otoczeniu aniołów, a przecież w czasie sądu okaże się, że przychodził do nas jako nasz bliźni głodny, spragniony, bezdomny, obdarty, prześladowany.

  Trzeba ze wzruszeniem rozpoznać niewidzialnego Króla – w biedaku oczekującym od nas miłości.
     Ilu jest cichych uroczystości Chrystusa Króla bez wspaniałych procesji. Każde zwycięstwo nad własną słabością, każde nawrócenie – to dyskretne świętego tego Króla.  
 

Ks. Jan Twardowski

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26.11.2017

 1. Dziś ostatnia niedziela Roku Liturgicznego i Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. (Akt Oddania Najśw. Sercu Jezusa i dar Odpustu).
 2. Za tydzień już ADWENT. Podejmijmy go z przekonaniem. Rekolekcje Adwentowe będą od 17 grudnia (od III Niedz. Adwentu).
 3. ROK SPOWIEDZI: jakie są owoce, przewartościowania, wnioski tego sakramentu ?
 4. W piątek zapraszam na KORONKĘ (ROKU SPOWIEDZI) - fragmenty o spowiedzi z Dzienniczka św. Faustyny.
 5. Następny Rok przeżywać będziemy z K-łem w Polsce jako ROK DUCHA ŚWIĘTEGO.
 6. Dziś SPOTKANIE grupy młodzieżowej "Zostaw ślad".
 7. Dziś na Sumie Odnowa w Duchu Świętym odnowi zobowiązania zaangażowania.
 8. Także na Sumie prosić będziemy Boga o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i za naszą Ojczyznę.
 9. Jutro po wiecz. Mszy św. kolejne Nabożeństwo przy Relikwiach Krwi św. Jana Pawła II. Pomagają prowadzić je młodzi z Wolontariatu, którym patronuje Jan Paweł II.
 10. Jutro spotkanie Rady Parafialnej po wieczornym Nabożeństwie.
 11. W piątek PIĄTEK M-ca (SPOWIEDŹ - rano i od 16.30; dodatkowa Msza św. o godz. 16.00. Odwiedzamy CHORYCH) i I. SOBOTA M-ca (Konferencja i Różaniec o godz. 17.00 oraz Msza św. za członków Żywego Różańca). Jest to Nabożeństwo I. SOBÓT m-ca.
 12. Dziękuję obecnym za zaangażowanie w ruch "ambasador trzeźwości".
 13. Wspomnienia: w czwartek - święto św. Andrzeja Ap., a w sobotę - bł. Rafała Chylińskiego.
 14. Dziś CARITAS kwestuje na pomoc naszym potrzebującym: starszym, niepełnosprawnym i małż. wielodzietnym. Tak włączmy się w tzw. Dzień Ubogich.
 15. Za tydzień będą już ŚWIECE CARITAS, jako Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
 16. W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tyg. - Kurs MARYJA (8-10.12). Zapraszam !!!
 17. Dziękuję w imieniu naszego Biskupa za TACĘ na SEMINARIUM DUCHOWNE.
 18. Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: na ogrzewanie k-ła, odnowione salę pod prezbiterium, nowa szafa na szaty liturgiczne, remonty kosiarki i podkaszarki, przeglądy i konserwacje.

KIOSK:

TYGODNIKI: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny, Karty świąteczne, kalendarze na 2018 r., " Mały Gość Niedz.", lampiony, " Miłujcie się", inne NOWE KSIĄŻKI oraz nowe IKONY.

                       Ks. K. Grzejszczyk

                                               /proboszcz/