WPROWADZENIE - 02.02.2020

  Jeżeli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy. To ostatnie jest najtrudniejsze.

  Łatwiej ofiarować Bogu swój majątek niż swoje ambicje, dobre mniemanie o sobie, a nawet obmyśloną przez siebie świętość. Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca.

  Czasem przyjąć od Boga wszystko – nawet cierpienie – to więcej niż ofiarować.

  W ofiarowaniu Panu Bogu kryje się wielka tajemnica. Święty Ignacy Antiocheński powiedział: „Jestem pszenicą Bożą i na mąkę mnie ścierają zęby dzikich zwierząt, bym się stał czystym chlebem Chrystusa” (z Listu do Rzymian). Ofiary trzeba się uczyć.

Ks. Jan Twardowski

OFIAROWANIE PAŃSKIE - 02.02.2020

 1. Trwa ROK MISJI ŚWIĘTYCH (raz na 10 lat).
 2. Dziś święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Matki Bożej Gromnicznej).
 3. Dziś Dzień Życia Osób Konsekrowanych. O godz. 18.00 zaproszone Siostry Elżbietanki, Sercanki i Orionistki i Kapłani zakonni, odnowią swoją profesję.
 4. Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE o 10.05. Przełożone o tydzień z racji ferii.
 5. Dziś także – Konferencja CHRZCIELNA o godz. 10.10.
 6. Dziś o godz. 17.00 - KONCERT KOLĘDOWY naszego Chóru. Bardzo zapraszamy.
 7. Bardzo proszę jutro o pomoc w usunięciu jodeł i sprzątnięciu kościoła.
 8. W czwartek o g.19.00 spotkanie Mężczyzn św. Józefa (MsJ) po Mszy św. Temat – Modlitwa osobista mężczyzny.
 9. W tym tygodniu: I. Czwartek i I. Piątek miesiąca. W czwartek od 17.00 - ADORACJA o powołania, w piątek - SPOWIEDŹ rano oraz od godz. 15.30. Dodatkowa Msza św. o 16.00. Odwiedzamy zgłoszonych CHORYCH.
 10. Dziękuję Panom z „Totus Tuus” (z pocztem sztandarowym), oraz Tym, którzy byli we wtorek w katedrze na Mszy św. przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia.
 11. WSPOMNIENIA: poniedziałek – św. Błażeja i św. Hadelina, środa – św. Agaty, czwartek – św. Pawła Miki i Towarzyszy, piątek – bł. Klary Szczęsnej, sobota – św. Józefiny Bakhity.
 12. KANCELARIA do końca ferii czynna - we wtorek i piątek tylko po Mszy świętej.
 13. Dziękuję P.  G. Stolarskiej, W. Szotowi i Rodz. Targońskich.
 14. ROZBUDOWA ORGANÓW zakończona!!! Dziękuję za kolejne wpłaty na konto, podczas kolędy i bezpośrednio. Brakuje jeszcze 15 tys. Dziękuję za większe wpłaty na konto: B.  Tokarska, Rodzinie Gostkowskich, Napieralskich, Stolarskich, Pyzik, Pastuszak, Orzechowskich, Trojanowskich, Skurczyńskich, Krasuckich, Dmochowskich, Kowa, Hryniewicz, Marszalec, Walasek, Kowalskich, Kurek, Marszalec, Antos, Kwiecińskich, Stawarek, Chomicz, A. Wędrychowska, A. Sobczyk, Milnikiel, Górskich, K. Dyszkiewicz, Andziak, Wawro, Kowalskich-Klein, I. Dworakowska, J. Olendzka, S. Sońta, K. Daszkiewicz, B. Buszkowska.
 15. Dziś TACA na ZAKONY KLAUZUROWE. (Nasza TACA INWESTYCYJNA – za tydzień: na spłacenie organów, na ogrzewanie kościoła i nową kostkę).
 16. W Domu REKOLEKCYJNYM: Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (7-9.02). Chór (10-15.02), Kurs o dialogu (21-23.02) i Kurs Filip dla Małżeństw (28.02-1.03)

KIOSK:   TYGODNIKI:  Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, "Miłujcie się".  Polecam: kalendarze, nowe książki. GROMNICE – małe i duże.

PODSUMOWANIE KOLĘDY ……..

                                                                  Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz  

WPROWADZENIE - 26.01.2020

Ten, kto idzie za Jezusem, musi porzucić wszystko.

Przypomnijmy rady ewangeliczne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Każda z tych rad zaleca wyrzeczenie.

Najłatwiej, wbrew pozorom, wyrzec się wartości materialnych, pozostać ubogim, bo wyrzekamy się tego, co zewnętrzne. Trudniej być czystym, to znaczy wyrzec się ludzkich przywiązań. Najtrudniej być posłusznym, aby we wszystkim, co nas spotyka, odczytać znak woli Bożej.

Przy czym za mało jest spełniać wolę Boża – trzeba ją pokochać.

Ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.01.2020

 1. Trwa ROK MISJI ŚWIĘTYCH (raz na 10 lat). Dziś NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO.
 2. Za tydzień święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Matki Bożej Gromnicznej). Nastąpi błogosławieństwo gromnic podczas każdej Mszy św. Przynosimy gromnice.
 3. Jest to zarazem Dzień Życia Osób Konsekrowanych. O godz. 18.00 zaproszone Siostry Elżbietanki, Sercanki i Orionistki i Kapłani zakonni, odnowią swoją profesję.
 4. Jutro – Nabożeństwo do św. JANA PAWŁA II, po wieczornej Mszy św.
 5. W sobotęSOBOTA miesiąca. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE od godz. 17.00. Bardzo zapraszamy.
 6. Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE o 10.05. Przełożone o tydzień z racji na ferie.
 7. Za tydzień – Konferencja CHRZCIELNA o godz. 10.10.
 8. KONCERT KOLĘDOWY naszego Chóru - za tydzień - przesunięty jest na wieczór na g. 17.00. Bardzo zapraszamy.
 9. Dziękuję ORIONISTKOM za piękne KOLĘDOWANIE tydzień temu.
 10. Dziękuję za ofiary na zbiórkę na operację dla WOJTUSIA w kwocie 5.740 zł.
 11. Przypomnę że spotkania Klubu AA są w środy od godz.18.00.
 12. Dziś Grupa Odnowy w Duchu Świętym na Sumie będzie składać tzw. „Nasze CREDO”.
 13. WSPOMNIENIA: poniedziałekśw. Anieli Merici, wtorek – św. Tomasza z Akwinu, piątekśw. Jana Bosco.
 14. KANCELARIA w czasie KOLĘDY czynna we wtorek i piątek tylko po Mszy świętej.
 15. ROZBUDOWA ORGANÓW zakończona!!! Dziękuję za kolejne wpłaty na konto, podczas kolędy i bezpośrednio. Brakuje jeszcze 18 tys.
 16. Dziś nasza CARITAS będzie kwestować na pomoc naszym potrzebującym: 6 osobom samotnym, 2 rodzinom wielodzietnym i 2 osobom niepełnosprawnym i bieżące sprawy.
 17. Za tydzień TACA na ZAKONY KLAUZUROWE. (Nasza TACA INWESTYCYJNA – za 2 tygodnie: na spłacenie organów, na ogrzewanie kościoła i nową kostkę).
 18. W Domu REKOLEKCYJNYM: Szkoła Animatora (1-2.02), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (7-9.02).
 19. Już w najbliższą sobotę OAZA zaprasza WSZYSTKICH na wspólną zabawę karnawałową w stylu lat 20. Początek - Mszą św. o 18.00, a po niej wspólna zabawa. Koszt wstępu 10 zł. Zaprosić możemy znajomych.

KIOSK:   TYGODNIKI:  Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, "Oremus"- na II, "Miłujcie się".  Polecam: kalendarze, nowe książki.

KOLĘDA:                                                                                                                                                  

27.01. (pon.) – NA ZAPROSZENIA
28.01. (wt.) – NA ZAPROSZENIA
29.01. (śr.) – NA ZAPROSZENIA

                                                                  Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz  

WPROWADZENIE - 19.01.2020

  Kiedy św. Jan Chrzciciel nazwał nieznanego jeszcze Jezusa Barankiem Bożym, poszli za Nim uczniowie.

  Ze słowami „Baranek Boży” spotykamy się często: w modlitwie przed Komunią świętą, w zakończeniu każdej litanii.

  Zauważmy, że w Piśmie świętym w kontekście Pana Jezusa mowa jest o dwóch barankach. W Starym Testamencie prorok Izajasz pisał o baranku ofiarnym: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). W księdze Apokalipsy spotykamy się już nie z barankiem ofiarnym, ale ze zmartwychwstałym. Tylko On jeden może wytłumaczyć tajemnice zamkniętej na wszystkie klucze księgi i otworzyć jej pieczęcie. Jeden z mędrców proponuje, by zrobił to lew, ale lew, symbol Judy, jest bezsilny.

  Baranek Nowego Testamentu jest jedynym sensem baranka Starego Testamentu.   

Ks. Jan Twardowski