Hubert

Parafia św Huberta — Zalesie Górne

WPROWADZENIE - 28.08.2016

„(…) kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, bo nie mają czym ci się odwdzięczyć? (Łk 14, 13-14)

Jak to rozumieć? Jak często nie chcemy niczego przyjmować, bo uważamy, że nie jesteśmy w stanie się zrewanżować. Zrażeni niewdzięcznością ludzką, często nie chcemy dawać, bo jesteśmy przekonani, że nikt nam nie podziękuje.

Czy trzeba tak przeliczać? Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje, i daje, nie żądając wdzięczności. Miłość nie rachuje.

Przecież wszystko otrzymujemy od Boga poprzez ludzi. A jeżeli cokolwiek dajemy, to z tego, co mamy od Boga.         

ks. Jan Twardowski

 

XXII Niedz. Zwykła - 28.08.2016

1.      Od czwartku rozpoczynamy 40. GODZ. NABOŻEŃSTWO - czyli czas ciągłej 3. dniowej Adoracji Chrystusa. Będziemy kontynuować analizę homilii Jana Pawła II z 1987 r. - Kongres Eucharystyczny.  MSZE św. o godz. 9.00 i 18.00.

 

2.      W czwartek - NOWY ROK SZKOLNY rozpoczniemy Mszą św. o godz. 8.00. Spowiedź na rozpoczęcie Nowego Roku - w I Piątek.

 

3.      Wtedy też omodlimyOFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ - 77 rocznica.

 

4.      Jutro NAB. przy RELIKWIACH  KRWI  JANA PAWŁA II, po wieczornejMszy św.

 

5.      W tym tygodniu: I CZWARTEK (modlitwa matek o powołania), PIĄTEK (spowiedź rano i od 15.00. Msza św. o godz. 16.00; odwiedzimy zgłoszonych CHORYCH) i SOBOTA MIES. Zapraszamy na godz. 17.00 na konferencję i modlitwę różańcową.  

6.      Za tydzień o godz. 10.10 Konf.  CHRZCIELNA - obowiązkowa (chrzty w nast. mies.).

7.      Za 2 tyg. (11.09) po Mszy wiecz. zapraszamy Rodziców i młodzież przygotowującą się do S. Bierzmowania. Podamy plan przygotowań młodzieży kl. I ponad-gimnazjalnych.

Zapraszamy takżemłodzież starszą, która dotychczas nie przyjęła tego Sakramentu.

8.      Przygotowanie do I KOMUNII ŚW. rozpoczniemy 11.09 o godz. 10.00.

9.      KANCELARIAjeszcze czynna w - poniedziałek i czwartek po Mszy św. wieczornej.

10.    Dziś nasz Caritas zbiera na pomoc wakacyjną naszym 8 rodzinom wielodzietnym.

11.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA. Wykonano: alejka naCmentarzu, prace hydrauliczne.           

 

KIOSK:

TYGODNIKI:Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, "Oremus" - na wrzesień, "Różaniec", "Anioł", "Tak rodzinie", "Miłujcie się" i filmy, orazkubek ŚDM

 

                                                                             

                                                               Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                   /proboszcz/

Ur. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej - 26.08.2016

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ
Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego Pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła dla nas – jako umocnienie – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Jest ona dla nas stosowną okazją do wyrażenia – z całym Kościołem katolickim w Polsce – naszej wdzięczności i uwielbienia dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach dziesiątków milionów naszych rodaków w nurt życia wiecznego. W tym ważnym momencie historii zbawienia, który ma swoje reperkusje dla naszych rodaków w Polsce i poza jej granicami, uświadamiamy sobie jednocześnie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie – w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa – odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, o Niepokalana Dziewico. Tym samym przypominamy, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w milenijnych Ślubach Jasnogórskich pozostaje nadal aktualny.

2. W Obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem i Księżmi Biskupami – Pasterzami Kościoła w Polsce, my, wierni parafii pod wezwaniem [……………………………] w [………………..] wraz z naszymi duszpasterzami, oddajemy siebie samych, nasze rodziny, wspólnoty i całą naszą parafię w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a duszpasterzy umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Oddajemy też Tobie, nasza Matko i Królowo, wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddając się dzisiaj Tobie – Bogarodzico i nasza Matko – jesteśmy przekonani, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy bowiem święcie przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, O Maryjo, jesteś dla każdego i każdej z nas „przedziwną pomocą i obroną” na drogach naszej chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą Miłością. Postanawiamy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia; przykład służby Bogu i ludziom, przykład wiary, nadziei i miłości, przykład troski o zbawienie każdego człowieka. Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie naszych wielkich Pasterzy – Świętego Papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponawiamy dziś nasze przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas przebywał.

4. W duchu tego zawierzenia pragniemy coraz bardziej rozwijać w każdym i każdej z nas – osobiście i w całym Ludzie Bożym – przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy – jak uczył nas Święty Jan Paweł II – kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne (nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie), „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”. Jako świeccy katolicy, pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich; w rodzinie, przez profesjonalne zaangażowanie w dziedzinę pracy, kultury, sztuki i nauki, przez wypełnianie obowiązków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w naszym środowisku, w ojczyźnie i świecie. Chcemy wreszcie stawać się coraz bardziej wyrazicielami tej powszechnej komunii, czyli powszechnej więzi nie tylko między ludźmi, ale również między wszystkimi stworzeniami świata, które „będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny. Gdzie żaden z bytów stworzonych nie wystarcza sobie samemu. Gdzie istnieją one we wzajemnej zależności od siebie, by się uzupełniać, służąc jedne drugim. Łącząc troskę o środowisko ze szczerą miłością człowieka.

5. Abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, by w naszej codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, by nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia. Przyjmij, nasza Matko i Królowo, ten akt naszego zawierzenia, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół Święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on naszą odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszej ojczyzny. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

 

XXI NIEDZ. ZWYKLA – 21. 08. 2016

 

XXI NIEDZ. ZWYKLA– 21. 08. 2016  

 

Nie przeoczmy Jubileuszowej szansy, pogłębienia daru CHRZTU.

 

 

1.         Przypominamy, że sierpień jest miesiącem abstynencji. Na ołtarzu Matki Bożej leży Księga Abstynencji. Zachęcamy do wpisania się.

2.         W poniedziałek wsp. NMP Królowej, w czwartek wsp. św. Ludwika króla,  w sobotę wsp. św. Moniki.

3.         W środę święto św. Bartłomieja.

4.         W piątek 26.06 uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o 7:15, 9:00 i 18:00.

5.         W poniedziałek po Mszy o 18:00 nabożeństwo do św. Rity. Pamiętajmy o przyniesieniu róż.

6.          15.08 wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Pieczysk.

7.         Za tydzień nasz Caritas zbiera ofiary na potrzeby rodzin z naszej parafii.

8.         Dziś na "Zimnych Dołach" o 12:00 Msza Święta w 72. rocznicę walki Kompani Leśnej im. por. "Szarego" NSZ.

9.         -KANCELARIA - PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie; nie ma NIESZPORÓW niedzielnych.

- piątkowe ADORACJE - od godz. 15.00 (od KORONKI do Miłosierdzia).

 

KIOSK:

TYGODNIKI:Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, "Oremus" - na wrzesień, "Miłujcie się" i filmy, orazkubek ŚDM.   

 

                                                                             

 

 

 

                                                                               Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                        /proboszcz/

XX NIEDZ. ZWYKLA – 14. 08. 2016

XX NIEDZ. ZWYKLA– 14. 08. 2016

 

 

Nie przeoczmy Jubileuszowej szansy, pogłębienia daru CHRZTU.

 

 

1.          Przypominamy, żesierpień jestmiesiącem abstynencji. Na ołtarzuMatki Bożej leżyKsięga Abstynencji. Zachęcamy do wpisania się.

2.          Wponiedziałek  uroczystość Wniebowzięcia NMP, msze Święte jak w niedzielę. Tego dnia także przypada 96-ta rocznica Cudu nad Wisłą - zwycięstwa nad bolszewikami. Tego dnia z racji na uroczystość kancelaria jest nieczynna.

3.          W środę wsp. św. Jacka, wsobotę wsp. św. Bernarda.

4.           15.08 o godz. 7:00 rusza z naszej parafii pielgrzymka do Pieczysk.

5.          DziśTACA na KUL.

6.          -KANCELARIA - PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej.

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie; nie ma NIESZPORÓW niedzielnych.

- piątkowe ADORACJE - od godz. 15.00 (od KORONKI do Miłosierdzia).

 

KIOSK:

TYGODNIKI:Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, "Oremus" - na wrzesień, "Miłujcie się" i filmy, orazkubek ŚDM.       

 

                                                                             

ZAPOWIEDZI  -  II:

Dariusz GÓRECKI - kaw. z par. Chynów i Magdalena KRÓLIK - panna z par. tut.

 

 

 

                                                               Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                   /proboszcz/