XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.10.2020

Jeszcze raz dziękuję wielu za wieloaspektowe zaangażowanie się w Dzieło MISJI ŚWIĘTYCH.       
PRZED nami bardzo dużo pracy, by kontynuować i wcielić w życie MISJE.

Od dziś odprawiamy dodatkowe Msze św.: w sobotę o 19.00 (i 18.00) oraz w niedziele (dziś) o 16.30. TRANSMISJA: Mszy św. o g. 9.00 oraz 12.30 i w tygodniu o 18.00.  LINK

 1. Dziś Niedziela Poświęcenia naszej Świątyni parafialnej. Dziękujemy wszystkim, którzy dawniej i teraz troszczą się osobowo, liturgicznie i materialnie o nasz Kościół.
 2. Za tydzień Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Nie będzie na Cmentarzu MSZY ŚW. odrębnej (bo niedziela i wirus). Jest poszerzona możliwość uzyskania Odpustu i ofiarowania go przez cały listopad za zmarłych (chorzy bez obecności nawet na Cmentarzu/w kościele).
 3. Zamiast tradycyjnego Nabożeństwa Wszystkich Świętych w wigilię, proponujemy rodzinom, aby nagrały krótkie filmiki (do max 1 min) z wybranymi świętych (ich nauką, dewizami, itp). Umieszczać je będziemy na stronie Facebooka parafialnego. (prosimy o wysyłanie na FB Parafii)
 4. Jutro Nabożeństwo przy Relikwiach KRWI ŚW. JANA PAWŁA II.
 5. Zapraszamy codziennie na ADORACJĘ od 17.30 (w piątek – cały dzień) w intencji ochrony Rodzin Parafii i siły dla wszystkich służb medycznych.
 6. Dziś o 17.30 RÓŻANIEC (a w tygodniu o 18.00). Dla DZIECI – we wtorki i piątki o godz. 16.00 – z pamiątkami. W piątek zakończenie Różańca dziecięcego i skromne nagrody.
 7. SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH – on-line lub tylko w kościele.
 8. Przypominamy o ZASADACH w naszym kościele: może być jednorazowo max. 96 osób, zachowujmy bezpieczne odległości, oraz maseczki, przy wejściu jest dozownik z płynem do dezynfekcji. Ci, którzy chcą przyjąć Komunię św. na rękę mają podejść pierwsi do udzielających.
 9. Na ostatnich ławkach leżą kartki do WYPOMINEK dla wpisania bliskich zmarłych.
 10. WSPOMNIENIA: środa – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 11. Dom Rekolekcyjny: 7-8.11.Szkoła Animatora, 13-15.11.- Kurs Przedmałżeński, 20-22.11. - Kurs Posłani, 27-29.11. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.
 12. Dziś nasza CARITAS będzie kwestować na pomoc osobom starszym w parafii.
 13. Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: na zakupione drewno do ogrzewania i kolejne remonty w Domu Parafialnym.
 14. Bardzo DZIĘKUJĘ za wszelką pomoc misyjną: A. Napieralskiej (pomoc graficzną), G. Kusoskiemu (xero), Rodzinom Łada (woda) i Suska, pomoc w dekoracjach: Totus Tuus, Mężczyznom Św. Józefa, Kościół Domowy (R. Chmielewski, M. Amerlik, A. Cieślak, P. Adamczyk, M.Klein, J. Wojtyra, M. Wojciechowski, A. Frączyk, T. Chomicz, J. Oniśk, F. Wolski, i J. Mizerski) oraz M. Piotrowskiemu oraz wielu Kobietom, za pyszne ciasta dla Ojca Misjonarza.

KIOSK: TYGODNIKI oraz „Oremus” (XI i XII), książki o Prymasie Tysiąclecia, oraz nowe kalendarze ścienne, biurowe i nie tylko.

- NIE USTAWAJMY W MODLITWIE BŁAGALNEJ o oddalenie i pokonanie zarazy !!!
- Nasz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.10.2020

Jeszcze raz dziękuję wielu za wieloaspektowe zaangażowanie się w Dzieło MISJI ŚWIĘTYCH.

PRZED NAMI bardzo dużo pracy, by kontynuować i wcielić w życie prawdy nam przybliżane.

Były zaplanowane rekolekcje: ABC Chrześcijaństwa (od najbliższego wtorku), potem prelekcje i inne wydarzenia.
Niestety na skutek rygoru sanitarnego musimy ponownie przełożyć. Będziemy zaczynać do skutku !!!

Za tydzień jeśli się nic nie zmieni uruchomimy dodatkowe Msze św. 

 1. Tydzień temu świętowaliśmy DZIEŃ PAPIESKI (tradycyjnie do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia).
 2. Dziś o 17.15 RÓŻANIEC (a w tygodniu o 18.00. Dla DZIECI – we wtorki i piątki o godz. 16.00 – z pamiątkami.
 3. Dziś witamy w Relikwiach św. Antoniego Marię CLARETA.
 4. W czwartek zapraszamy na NABOŻEŃSTWO do Św. RITY – Patronki Spraw Beznadziejnych.
 5. Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na Fundusz Budowy Kościoła.
 6. WSPOMNIENIA: poniedziałek – bł. Jerzego Popiełuszki, wtorek – św. Jana Kantego, czwartek – św. Jana Pawła II, piątek – św. Jana Kapistrana, sobota – św. Antoniego Marii Clareta.
 7. Dom Rekolekcyjny: 23-25.10.Kurs Filip dla małżeństw.
 8. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować na pomoc osobom starszym w parafii.
 9. Dziś TACA na MISJE ŚWIĘTE.

 KIOSK: KRZYŻE na pamiątkę Misji świętych,  TYGODNIKI oraz „Oremus” (XI), książki o Prymasie Tysiąclecia, oraz nowe kalendarze ścienne, biurowe i nie tylko.

 - NIE USTAWAJMY W MODLITWIE BŁAGALNEJ o oddalenie i pokonanie zarazy !!!
- Nasz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

 

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.10.2020

DZIŚ KOŃCZYMY MISJE ŚWIĘTE – czas ŁASKI i WALKI (wołajmy do Ducha Świętego i naszego Patrona teraz o OWOCE TRWAŁE).

Z serca dziękuję: za codzienną modlitwę, post, rozmowy duchowe, adopcję duchową - ulicy i „dzielnicy”), zaproszenie rodziny oraz sąsiadów, nakryty stół, flagę, czas adoracji, sponsorom różnych rzeczy, a zwłaszcza uczestniczącym w całej drodze MISJI.  

Z serca dziękujemy Ojcu Dariuszowi Piórkowskiemu SJ za cały trud i mądrość i świeżość przekazu!!!

Dziękuję za ofiary dziś złożone na TACĘ, na potrzeby oo. Jezuitów, jako wyraz naszej wdzięczności za długą pracę MISJI ŚWIĘTYCH O. Dariusza.     

PRZED NAMI B. DUŻO PRACY, by kontynuować i wcielić w życie prawdy nam przybliżane. Na pewno niektórym będzie brakować takiego czasu duchowego.

Mamy zaplanowane i rekolekcje: ABC Chrześcijaństwa (od następnego wtorku) i prelekcje i inne wydarzenia.

Dziś także po każdej Mszy św. możliwość omodlenia przez Modlitwę Wstawienniczą (w starym kościele).

 1. Dziś DZIEŃ PAPIESKI (tradycyjnie zbiórka do puszek na Dzieło Fundacji III Tysiąclecia), a młodzież z Zostaw Ślad – kremówki.
 2. Dziś o 17.15 RÓŻANIEC (a w tygodniu o 18.00. Dla DZIECI – we wtorki i piątki o godz. 16.00 – z pamiątkami.)
 3. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach św. Antoniego Marię CLARETA. Będą oo. Klaretyni.
 4. Dziś kolejne SPOTKANIE KOMUNIJNE Dzieci i Rodziców o 10.10.
 5. Dziś o 19.20 młodzież z grupy Zostaw ŚLAD ma swoje spotkanie. (spotkanie w dwóch podgrupach: 7 i 8 klasa oraz liceum i studenci).
 6. W czwartek zapraszamy na Msze św. z modlitwą o UZDROWIENIE (przez św. Huberta).
 7. WSPOMNIENIA: poniedziałek – bł. Jana Beyzyma, wtorek – bł. Honorata Koźmińskiego, środa – św. M.M. Alacoque, czwartek – św. Teresy z Avili, piątek – św. Jadwigi Śląskiej, sobota – św. Ignacego Antiocheńskiego.
 8. Dziękuję za pomoc w ułożeniu drewna: Robertowi Stikute i Filipowi Wolskiemu.
 9. Dom Rekolekcyjny: 16-18.10. - Kurs „Gdybyśmy zaczynali od nowa”.

Uruchomiony został FACEBOOK parafialny, INSTAGRAM oraz TWITTER.

KIOSK: KRZYŻE na pamiątkę Misji świętych,  TYGODNIKI oraz „Oremus” (XI), książki o Prymasie Tysiąclecia, oraz nowe kalendarze ścienne, biurowe i nie tylko. (Są ostatnie książki OO. Jezuitów !!!).

    - NIE USTAWAJMY W MODLITWIE BŁAGALNEJ o oddalenie i pokonanie zarazy !!!

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.10.2020

DZIŚ ROZPOCZYNAMY MISJE ŚWIĘTE – czas ŁASKI i WALKI (wołajmy do Ducha Świętego i naszego Patrona).

Jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę, nawet post (kto może) w tej intencji, a także o rozmowy duchowe w rodzinach. Każdy otrzymał ZAPROSZENIE (i program– 1842 szt.)  LICZĘ NA ZAANGAŻOWANIE i twórcze pomysły, a także zaproszenie rodziny i sąsiadów na właściwe punkty tych MISJI. Proszę o codzienną modlitwę zwłaszcza za mieszkańców swojej ulicyzaadoptuj duchowo mieszkańców swojej ulicy i dzielnicy.  W domu nakryjmy stół, postawmy Krzyż i świece, Biblię i wodę święconą (i zaproszenie).  

PROGRAM codzienny: Msze z naukami o godz. 9.00, 18.00 i 19.30 (zwłaszcza dla młodzieży oraz młodych małżeństw). Zapraszamy od kl. 7 Szkoły Podstawowej

ADORACJA 10 -12 i 15-17.30. RÓŻANIEC o 17.30.

Każdego dnia o godz. 20.30 są dodatkowe spotkania różnych grup i stanów.

Proszę na czas MISJI o wywieszenie FLAG (narodowych lub maryjnych lub papieskich).

Szczególnie proszę o codzienną modlitwę  za Ojca Dariusza Piórkowskiego SJ!!!

Jutro o 11.00 Msza św. za CHORYCH oraz dla obecnych Sakrament Namaszczenia Chorych.

W sobotę Nabożeństwo za zmarłych na Cmentarzu z Wypominkami piątkowymi.

Za tydzień - przynosimy Krzyże dla odnowienia przyrzeczeń CHRZTU św.

W kruchcie proponuję po butelce wody poświęconej do podjęcia postu za MISJE.                

Transmitowane będą: Msza św. w niedzielę o 12.30, w tygodniu o 9.00 i 18.00 oraz spotkania o 20.30. Dodatkowo w poniedziałek (5 X) Msza św. dla chorych o godz. 11.00.
LINK DO TRANSMISJI: bit.ly/swHubertZG                 

 1. Dziś o 17.15 RÓŻANIEC (Nabożeństwa Różańcowe w MISJE o g.17.30. A dla DZIECI – we wtorek i piątek o g.16.00).
 2. Za tydzień Dzień Papieski (ofiary naszą wdzięcznością Misjonarzowi i tradycyjnie do puszek na Dzieło Fundacji III Tysiąclecia), a młodzież z Zostaw Ślad – kremówki.
 3. Jutro o 16.00 spotkanie Katechetyczne.
 4. Dziś katecheza Chrzcielna dla planujących Chrzty w X i XI (uwaga-na 2 miesiące).
 5. WSPOMNIENIA: dziś – św. Franciszka z Asyżu, poniedziałek – św. Faustyny, wtorek – św. Brunona, środa – św. M.B. Różańcowej, piątek - św. Wincenty Kadłubek i bł. John Henry Newman.
 6. Dziś - Taca INWESTYCYJNA: zakup 50 mp drewna, 2 pokoje remontowane generalnie, przygotowania misyjne i inne bieżące remonty.
 7. Prośba o pomoc – by ułożyć pocięte drewno.
 8. Dom Rekolekcyjny: 9-11.10. – Kurs o szczęściu małżeńskim; 16-18.10. - Kurs „Gdybyśmy zaczynali od nowa”.

Uruchomiony został FACEBOOK parafialny, INSTAGRAM oraz TWITTER, oraz FILMIK zaproszenia na Misje. 

KIOSK: TYGODNIKI oraz „Oremus” (XI), książki o Prymasie Tysiąclecia, oraz nowe kalendarze ścienne, biurowe i nie tylko. (Są książki OO. Jezuitów !!!).

    - NIE USTAWAJMY W MODLITWIE BŁAGALNEJ o oddalenie i pokonanie zarazy!!!

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.09.2020

ROK MISJI ŚWIĘTYCH. Od najbliższej niedzieli zaczynamy MISJE.
TERMIN - 4 -11.10. br. – czyli 8 dni !!! (wołajmy do Ducha Świętego i naszego Patrona).

Jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę, nawet post (kto może) w tej intencji, a także o podjęcie rozmów duchowych w rodzinach. Każdy otrzymał ZAPROSZENIE (i program). Dziękuję ponad 50 osobom roznoszącym zaproszenia (Grupa Zostaw Ślad, Ministranci, Oaza, Odnowa). LICZĘ NA ZAANGAŻOWANIE i twórcze pomysły, a także zaproszenie rodziny i sąsiadów na właściwe punkty tych MISJI. Proszę o codzienną modlitwę zwłaszcza za mieszkańców swojej ulicyzaadoptuj duchowo mieszkańców swojej ulicy i dzielnicy.

PROGRAM codzienny: Msze z naukami o godz. 9.00, 18.00 i 19.30 (zwłaszcza dla młodzieży oraz młodych małżeństw). Zapraszamy od kl. 7 Sz. Podst.

Każdego dnia o godz. 20.30 są dodatkowe spotkania różnych grup i stanów.

Proszę na czas MISJI o wywieszenie FLAG (narodowych lub maryjnych lub papieskich).

Szczególnie proszę o codzienną modlitwę  za Ojca Dariusza Piórkowskiego SJ!!!

Codzienna ADORACJA: od 17.30-18.00 - dla uproszenia łask Misji świętych.

 1. Dziś o 17.30 NIESZPORY.
 2. Jutro NABOŻEŃSTWO przy Relikwiach KRWI św. Jana PAWŁA II po wieczornej Mszy św. o 18.30.
 3. Jutro o 19.30 spotkanie RADY PARAFIALNEJ.
 4. Od czwartku rozpoczynamy RÓŻAŃCOWE. Będą odprawiane o g. 18.00 (potem Msza św.; a dla dzieci we wtorek i piątek o g. 16.00).
 5. W tym tygodniu wypadają: I. CZWARTEK (Adoracja od godz.17.00 z intencją - o powołania); I. PIĄTEK - Spowiedź rano oraz od godz. 15.30. Odwiedzamy zgłoszonych Chorych; I. SOBOTA – o 17.00 konferencja tematyczna, o 17.30 Różaniec, o 18.00 Msza św. za ŻYWY RÓŻANIEC i Ojczyznę.
 6. Dziś - Spotkanie służby porządkowej TOTUS TUUS o 10.10.
 7. Dziś o g. 16.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania, a o 18.00 Msza św. inauguracyjna cały Kurs (wraz z Rodzicami).
 8. Dziś dzieci na swojej Mszy św. otrzymują różańce, aby wejść na drogę Jezusa i Maryi.
 9. Dziś młodzież (Zostaw Ślad) rozdaje darmową gazetę ewangelizacyjnąDobre Nowiny”.
 10. We wtorek o godz. 20.00 WIECZÓR UWIELBIENIA. Zapraszamy.
 11. Za tydzień katecheza Chrzcielna dla planujących CHRZEST w X i XI (uwaga-na 2 miesiące).
 12. WSPOMNIENIA: dziś – św. Wincentego a Paulo, poniedziałek – św. Wacława, wtorek –Święto św. Michała, Gabriela i Rafała Archaniołów, środa – św. Hieronima, czwartek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, piątek – św. Aniołów Stróżów, za tydzień – św. Franciszka z Asyżu.
 13. Dziś nasza CARITAS kwestuje na potrzebujących Parafii.
 14. Za tydzień Taca INWESTYCYJNA: zakup 50 mp drewna, 2 pokoje remontowane generalnie, przygotowania misyjne i inne bieżące remonty.
 15. Dom Rekolekcyjny: 9-11.10. – Kurs o szczęściu małżeńskim; 16-18.10. - Kurs „Gdybyśmy zaczynali od nowa”.

Uruchomiony został FACEBOOK parafialny, INSTAGRAM oraz TWITTER, oraz FILMIK zaproszenia na Misje.

KIOSK: TYGODNIKI oraz „Oremus” (XI i XII), książki o Prymasie Tysiąclecia, oraz nowe kalendarze ścienne, biurowe i nie tylko.

- NIE USTAWAJMY W MODLITWIE BŁAGALNEJ o oddalenie i pokonanie zarazy !!!

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/