XXXI Niedz. Zwykła - 2.11.2014 r.

1.       Za tydzień ODPUST PARAFIALNY. SUMA odpustowa o godz. 12.30. Przybędą inni kapłani. Pomyślmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię.

2.       Zapraszam dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

3.       "Noc WSZYSTKICH ŚWIęTYCH (zalesiańskich)". Dziękuję obecnym.

4.       Zapraszam do częstej modlitwy rodzinnej jako Owoc NAWIEDZENIA MARYI: RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny.

5.       W tym tygodniu: I CZWARTEK - modlitwa matek o powołania. I PI¡TEK Mies. Spowied¼ i Msza św. jak zwykle. Tego dnia odwiedzamy CHORYCH.

6.       Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE.

7.       We wtorek wspomnienie św. Karola Boromeusza (przy Jego relikwiach).

8.       Bardzo dziękuję Panom za pomoc w zdjęciu dekoracji na ulicach: M. Piotrowskiemu, Grzegorz Górecki i Siergiejowi, a także p. W. Skalskiemu za pomoc inną.

9.       Bardzo proszę o pomoc w grabieniu liściu na Odpust w dowolny dzień i godzinę.

10.    Dziś TACA INWESTYCYJNA: na ogrzewanie kościoła.

11.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tyg. - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 3 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI). Zapraszam.

12.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 6 tys. Ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Miłujcie się", Różaniec, książka o odnowie Parafii - Odnowiona. Polecam film o zawierzeniu Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua". Są już kalendarze na Nowy rok. 

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

XXX Niedz. Zwykła - 26.10.2014 r.

1.       Wspominamy dziś Rocznicę POŚWIęCENIA naszego KOŚCIOŁA. Zapraszam jeszcze raz dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni. Zapraszam także mężczyzn i kobiety do żywego ubogacania naszej liturgii czytaniem lekcji, śpiewem psalmu oraz prowadzeniem Modlitwy Powszechnej. Bardzo zapraszam do GRUP PARAFIALNYCH. DZIęKUJę TYM, KTÓRZY JUŻ TO CZYNI¡.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

2.       W sobotę - Ur. WSZYSTKICH ŚWIęTYCH -patrzymy w NIEBO przez żyjących Tam Świętych  - Wszystkich zbawionych. MSZE ŚW. w k-le: 9.00, 11.00 i 18.00. SUMA na CMENTARZU o g. 13.00 z wypominkami jednorazowymi.

3.       DZIEń ZADUSZNY wypada w niedzielę. Naboż. z wypominkami jedn. o godz. 17.15.

4.       "Noc WSZYSTKICH ŚWIęTYCH (zalesiańskich)" w piątek (wigilia) o godz. 19.00.

5.       ODPUST PARAFIALNY obchodzimy za tydzień w niedziele 9. XI. SUMA odpustowa o godz. 12.30. Przybędą inni kapłani. Pomyślmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię. Wizytację Ks. Biskup przesunął na 14 grudnia.

6.       Dziś NABOŻEńSTWO RÓŻAńCOWE o godz. 17.15. W piątek ostatni RÓŻANIEC, a dziś o godz. 17.15. DLA DZIECI we wtorek o 16.00 (plansze).

7.       Dziś nasza młodzież ma SPOTKANIE dla kandydatów do BIERZMOWANIA.

8.       Zapraszamy dziś dziewczynki z klas IV i V Szk. Podst. na spotkania OAZOWE.

9.       Dziś spotkanie Panów z "Totus Tuus" przygotowujące do Odpustu parafialnego.

10.    Jutro spotkanie RADY PARAFIALNEJ po Mszy św. wieczornej.

11.    DUCHOWOŚć MARYJNA: GODZINKI, RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny. Jest pomysł, aby raz na miesiąc spotykać się na nocnej adoracji. Czekam na opinie.

12.    We wtorek święto Ap. Szymona i Judy Tadeusza.

13.    Dziś CARITAS zbiera dar dla rodzin wielodzietnych, a za tydzień Taca Inwestycyjna.

14.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 3 tyg. - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 4 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI). Zapraszam.

15.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 8 tys. To ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Oremus", "Miłujcie się", "Tak Rodzinie", "Mój Anioł" (z CD), książki o odnowie Parafii. Polecam film o istocie zawierzenia Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua"- prof. Łaszewskiego. Są już kalendarze na Nowy rok.         

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

XXIX Niedz. Zwykła - 19.10.2014 r.

1.       Dziś NABOŻEńSTWO RÓŻAńCOWE dziś o godz. 17.15.

2.       Dziękuję za dar żywego pomnika dla Jana Pawła II w kwocie 2471, 97 PLN.

3.       W środę  -  liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II (modlitwa przy  Relikwiach).

4.       Dziś NIEDZIELA MISYJNA i jak zwykle TACA jest darem na misje.

5.       Dziś po Mszy św. o godz. 9.00 KONCERT MARYJNY naszego CHÓRU.

6.       Dziś w całej Polsce jest tzw. "liczenie wiernych". Sens wyjaśniałem tydzień temu.

7.       Bardzo DZIęKUJę za tak uroczyste i godne spotkanie z Maryją i udział w rekolekcjach oraz za udekorowanie domów. Wielkie słowo wdzięczności.

8.       Za wszelka pomoc okazaną przy przygotowaniu Nawiedzenia dziękuję: szczególnie s. Mateuszy i Bogdanowi Dąbrowskiemu, Jackowi Soleckiemu i wszystkim Paniom z kuchni, oraz: Elżbiecie Luciak, Elżbiecie i Tomaszowi Wolskim, Annie i Urszuli Pisarek, Iwonie Hajewskiej, Xeni Bącik, Kindze Walasek, Agnieszce van Soest, Katarzynie Trojanowskiej i Ilonie Wawro; za pomoc przy liściach: Pawłowi Borowskiemu, Krzysztofowi Kucharskiemu, Krystynie Niewiadomskiej, Barbarze Lipiec, Zosi Wichowskiej, Janinie i Wacławowi Kucharskim, Grzegorzowi Góreckiemu, Ireneuszowi Zajkowskiemu, Marii Parczewskiej, Marii Poruszek, Jadwidze i Andrzejowi Kossakowskim, Teresie i Janowi Dąbrowskim, Robertowi Stikute, Marii Walczak i Marii Świetlik. Dziękuję sołtysowi Jesówki, policji, Totus Tuus, ZHR, chórowi, młodzieży.

9.       Dziękuję PANIOM za szycie chorągiewek: Alicji Dębskiej, Barbarze Pelucha, Marzenie Sadowskiej, Małgorzacie Malinowskiej, Grażynie Niemiec, Marii Parczewskiej, Krystynie Białowąs, Renacie Ryżak, Agnieszce Lechowicz, Zdzisławie Król, Ewie Majewskiej, Ewie Wichowskiej, Danucie Żyła, Katarzynie Czublun, Katarzynie Trojanowskiej i Aleksandrze Szarama: PANOM: Marian Piotrowski, Krzysztof Niemiec, Roman Stawarek, Wacław Kucharski i Wolskiemu Tomaszowi oraz rodzinie Suska.

10.    Bardzo proszę Panów o pomoc w zdjęciu dekoracji na ulicach jutro od godz. 9.00.

11.    WYPOMINKI - intencje modlitw za zmarłych można już zgłaszać w zakrystii.

12.    Za tydzień (26.X) zapraszam na godz. 10.00, Panów z Totus Tuus na spotkanie przygotowujące do Odpustu parafialnego.

13.    Nasi ministranci zajęli I Miejsce w Piłkarskiej Lidze Ministranckiej

14.    Zapraszamy dziewczynki z klas IV i V szkoły podstawowej na spotkania OAZOWE. Pierwsze - w niedzielę 26 pa¼dziernika po Mszy o godz. 11.00.

15.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień - Kurs o wychowaniu, a za 3 tyg. Kurs Przedmałżeński (14-16.XI).

16.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Musimy dorobić jeszcze 2 ostatnie. Nasz deficyt by wypłacić sę to 10tys plus te  2 domówione.

                KIOSK:  TYGODNIKI, OREMUS, Miłujcie się,"Tak Rodzinie", książki o odnowie Parafii. Polecam film o istocie zawierzenia Maryi, oraz Totus Tuus, Tota Tua- prof. Łaszewskiego. Są już kalendarze na Nowy rok.            

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                         Ks. K. Grzejszczyk

                                                                       /proboszcz/

XXVIII Niedz. Zwykła - 12.10.2014 r.

1.       DZIŚ kolejny DZIEń PAPIESKI pod hasłem " Świętymi bąd¼cie". Ofiarami budujemy żywy pomnik Janowi Pawłowi II.

2.       Rozpoczynamy REKOLEKCJE MARYJNE PRZED NAWIEDZENIEM, by przyjąć J¡ jak JEJ dzieci. Proszę, pomyślmy już o dekoracji domów. We¼my dla innych foldery informacyjne.

3.       NABOŻEńSTWO RÓŻAńCOWE dziś o godz. 19.00.

4.       Bardzo proszę Panów o pomoc w udekorowaniu Zalesia jutro od godz. 9.00.

5.       Za wszelka pomoc okazaną przy przygotowaniu Nawiedzenia podziękuję za tydzień.

6.       SPOTKANIE przed I KOMUNI¡ ŚW. dziś  normalnie.

7.       Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 KONCERT MARYJNY naszego CHÓRU. Bardzo zapraszam.

8.    Za tydzień w całej Polsce jest tzw. "liczenie wiernych". Kościół pragnie wiedzieć ilu jest prawdziwie praktykujących w 2 grupach "dominicantes" i " comunicantes".

9.       Za tydzień także NIEDZIELA MISYJNA i jak zwykle TACA jest wsparciem na misje.

10.     W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień (17-19.10)- Rekol. o szczęściu małżeńskim i rodzinnym - z bł. małż. Quattrocchi, a za 2 tyg. Kurs o wychowaniu.

11.    Widzimy już nasze ławki. Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni (potrzebujemy jeszcze 12 tys.).

                KIOSK:  TYGODNIKI, Mały Gość Niedz. - dla dzieci, nowe Miłujcie się, "Twój Anioł", "Tak Rodzinie", książki o odnowie Parafii. Polecam film o istocie zawierzenia Maryi, oraz dojrzałe książki, prof. Łaszewskiego.

               

 

AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/