ŚLUBY JASNOGÓRSKIE - 26.08.1956

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI! ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKę NASZ¡ I ZA KRÓLOW¡ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczy¼nie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako ¼ródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczy¼nie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowad¼ nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.   A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

XXVI Niedz. Zwykła - 28.09.2014 r.

                               NIESZPORY MARYJNE o 17.30.

1.       NABOŻEńSTWA RÓŻAńCOWE codziennie o godz. 18.00, a DLA DZIECI - we wtorek i piątek o godz. 16.00.

2.       PRIORYTET - już za 3 tygodnie NAWIEDZI nas MARYJA. Dziękuję wielu kobietom za chęć i pomoc w szyciu dekoracji na trasę powitania Matki Bożej. Na stronie internetowej zamieszczony jest tekst ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH. Pomyślmy już o dekoracji domów, a nade wszystko zarezerwujmy czas na Rekolekcje, które zaczniemy w niedzielę 12 pa¼dziernika. Za tydzień będą foldery informacyjne.

3.       Dziś Dzieci I Komunijne otrzymają RÓŻAńCE po swojej Mszy św.

4.       OAZA spotyka się dziś po Mszy św. o godz. 11.00, a wieczorem Kościół Domowy.

5.       Jutro kolejne NABOŻEńSTWO przy relikwiach KRWI Jana Pawła II. Zapraszamy.

6.       Konferencja Chrzcielna za tydzień o godz. 10.15. Jest ona obowiązkowa.

7.       W tym tygodniu: w pon. święto Archaniołów, w śr. wsp. św. Tereski od Dzieciątka Jezus, w czw. wsp. Aniołów Stróżów,  a w sob. św. Franciszka z Asyżu.

8.       GRUPY PARAFIALNE:

- Ruch Czystych Serc (RCS) zaprasza na spotkania w poniedziałki o godz. 19.00.

- Schola młodzieżowa - w piątki o godz. 19.00.

- Totus TUUS - dziś - po Mszy św. o godz. 9.00.

9.       Przygotowania do ŚDM. Rusza Szkoła Liderów, dla osób, które chcą się zaangażować  w służbę na ŚDM (ale już potrzeba decyzji). Prosimy o zgłaszanie sie chętnych.

10.    Dziś nasz CARITAS będzie kwestował dla naszych 8 rodzin wielodzietnych i .......

11.    Są do ufundowania kolejne relikwiarze: św. Małgorzaty Alacoque, św. Wincentego a Paulo, bł. Wincentego Kadłubka.

12.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tygodnie (10-12.10) - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a za 3 tyg. (17-19.10)- Rekol. z bł. małż. Quattrocchi.

13.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: prace na Cmentarzu, przy Krzyżu, zakupy na peregrynację rzeczy technicznych. Dziękuję Dobrodziejowi parafii za poprawienie rynien przy starym kościele i nie tylko.

14.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni.

                KIOSK:  TYGODNIKI, Mały Gość Niedz. - dla dzieci, Miłujcie się, CD i DVD, oraz książki o sposobach odnowy Parafii. Polecam arcy mądry film o istocie zawierzenia Maryi, oraz wspaniałe książki, prof. Łaszewskiego.

                ZAPOWIEDZI:    II

Łukasz Witold WOLSKI- kaw. i Justyna Ilona TALKOWSKA-panna, oboje z W-wy.

 

AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz

XXV Niedz. Zwykła - 21.09.2014 r.

IM. S. MATEUSZY.

NIESZPORY NIEDZIELNE o 17.30. 

 

1.       PRIORYTET - nasze przygotowanie do NAWIEDZENIA PARAFII przez MARYJę. Dziś - 21 września prof. Łaszewski (mariolog) poprowadzi nas ku Maryi, a wieczorem o godz. 19.00 projekcja filmu "Tajemnica Tajemnic. Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata". W naszej parafii powitamy Maryję 15 pa¼dziernika (środa). Prośba o zgłoszenie się kobiet do szycia dekoracji na trasę powitania Matki Bożej.

2.       Za tydzień- 28.09 Dzieci I Komunijne otrzymają RÓŻAńCE po swojej Mszy św.

3.       Konferencja Chrzcielna za 2 tygodnie - 5.10. o godz. 10.15. Jest ona obowiązkowa.

4.       Kandydaci do Bierzmowania - dziś wieczorem po Mszy św. otrzymają indeksy.

5.       W tym tygodniu: we wtorek wspomnienie św. o. PIO, a jutro - św. RITY. Zapraszam z różami (piszemy intencje, aby je głośno wypowiedzieć na początku Mszy św.).

6.       OAZA (cała) za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 spotyka się na swojej inauguracji.

7.       GRUPY PARAFIALNE:

- Ruch Czystych Serc (RCS) zaprasza już na spotkania w poniedziałki o godz. 19.00.

- Ministranci - w soboty o godz. 10.00.

- Żywy Różaniec - środy i soboty o 17.30.

- Totus TUUS - za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00.

8.       W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień (26-28.09) - Kurs FILIP dla małżeństw, a 10-12.10. - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

9.       Dziękuję Pielgrzymom. Przywie¼liśmy św. Jadwigę w jej Relikwiach.

10.    Za tydzień nasz CARITAS będzie kwestował dla naszych rodzin wielodzietnych.......

11.    CMENTARZ - segregowanie śmieci. Prośba nasza (odpady zielone, odpady sztuczne).

12.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni.

 


KIOSK:  TYGODNIKI, OREMUS - na pa¼dziernik, Miłujcie się, CD i DVD, oraz książki o sposobach odnowy Parafii. Polecam film, który wieczorem będziemy oglądać.

 

ZAPOWIEDZI:

Łukasz Witold WOLSKI- kaw. i Justyna Ilona TALKOWSKA-panna, oboje z W-wy.

 

AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                              

 

 

Ks. K. Grzejszczyk

              /proboszcz/