WPROWADZENIE - 30.03.2014

Skoro cierpienie nie jest tylko karą, czym więc jest? Jest Bożą sprawą, której nie rozumiemy.

Czasem w życiu pojawia się miłość. Też całkiem niezrozumiała. Jak ją przeprowadzisz? Czy będzie cię prowadziła do Boga?

Bóg także sprawdza człowieka przez daną przyjaźń. Nagle ją zabiera i wystawia rachunek.

Czasem daje cierpienie, które zawsze jest Jego znakiem. Jak wtedy zdasz egzamin wiary? Czy będziesz ufał Jezusowi wtedy, kiedy niczego nie rozumiesz? Czy uwierzysz Temu, który powiedział, że jest „światłością świata”?

Mówimy: człowiek umarł, zamknął oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka oczy z chwilą śmierci – otwiera je człowiekowi na inny świat. Chwila zrozumienia, jak wiele było Bożych spraw w naszym życiu, jak wiele naszego, mylnego nieraz, rozumowania.                     

Ks. Jan Twardowski

IV N. Wielkiego Postu - 30.03.2014

1.       Dziś GORZKIE ŻALE o godz. 17.00. Wypraszajmy pokój na świecie i Ukrainie.

2.       DROGA KRZYŻOWA - o 16.00 DLA DZIECI, a o 18.30 -wspólna - prowadzi RCS i SCHOLA młodzieżowa. Dziękujemy Radzie Parafialnej za Drogę Krzyżową ulicami.

3.       W sobotę ADORACJA KRZYŻA po Mszy św. wieczorne ok. 18.45. Zapraszamy.

4.       Dziś w stolicy o 13.30 - MARSZ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA.

5.       Dziś nasz CARITAS kwestuje na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej. Za każdy dar dziękujemy w ich imieniu.

6.       Jutro ostatnie spotkanie jeszcze z Błogosławionym JANEM PAWŁEM II na wieczornym nabożeństwie przy Jego Relikwiach KRWI.

7.       Jutro SP. RADY PARAFIALNEJ po Nabożeństwie do Jana Pawła II.

8.       I CZWARTEK (modl. matek o powołania),  I PIĄTEK (spowiedź i Msza św. jak zwykle; odwiedzamy CHORYCH), I SOBOTA( zapraszamy na Różaniec na 17.00).

9.       Za tydzień koncert naszego CHÓRU - PIEŚNI PASYJNYCH po Mszy św. o 9.00.

10.    Za tydzień o 10.15 - KONF. CHRZCIELNA przed CHRZTAMI w Święta i potem.

11.    Trwają Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO. Proszę o modlitwę.

12.    Dziękuję za pomoc w rekolekcjach dzieci ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ: K. Malickiej, P. Konarzewskiemu, Z. Kłoda, J. Królak i naszym Nauczycielom.

13.    Zbierane są po parafii ofiary na kwiaty do GROBU BOŻEGO. Osoby ze specjalnym ostemplowanym pismem   będą zbierać te ofiary.

14.    W kruchcie i w Top Markecie jest KOSZ NA DARY na Święta dla potrzebujących.

15.    PANÓW zapraszam do włączenia się w DYŻURY naszej STRAŻY HONOROWEJ przy GROBIE BOŻYM w Wielką Sobotę. Zapisy w zakrystii ("Bractwo św. Józefa").

16.    Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna: M. Piotrowskiemu, J. Draczowi, A. Kossakowskiemu, J. Skrzyneckiemu i M. Milnikielowi.

17.    Dziękuję Tym, którzy włączyli się w DUCHOWĄ ADOPCJĘ (< 100 osób  podjęło).

18.    DOM REKOLEKCYJNY - spotkanie z dr. Sz.Grzelakiem psychologiem zajmującym się problemami związanymi z dojrzewaniem i seksualizacją (od 9.30 do 17.00).

19.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: Ostatni raz na zakup drewna. Wykonano - ganek wejściowego do Domu Parafialnego.

                               ZAPOWIEDZI: I. Michał BOLEK-kaw. z par. tut. i Monika Katarzyna WAWRZYNIAK -panna z Góry Kalwarii.

                               KIOSK:  

TYGODNIKI - z książką PASJA ( większa cena minimalnie) i wielkopostny " Mały Gość Niedzielny", "OREMUS"- na kwiecień oraz "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH, a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńkie książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł. Dojechały IKONY w dużym asortymencie oraz filmy (polecam ze św. J.B.Mollą).

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 23.03.2014

Ile jest nieporozumień między Bogiem a człowiekiem.

Samarytanka, gdy usłyszała o wodzie żywej, myślała o wodzie źródlanej, bo ta nie wydaje się umarła, skoro się pieni, tryska, szumi, ucieka jak życie. Tymczasem Jezus mówił o źródle łaski Bożej.

Uczniowie mówili o chlebie, który piecze się z mąki, układa w koszyku, łamie, a przecież Jezus mówił o pokarmie, który posila duszę.

Trudno jest tłumaczyć z greckiego na polski, ale trudniej jest przetłumaczyć język Boga na język ludzki.

Cała Ewangelia uczy nas myśleć po Bożemu. Można by ułożyć słownik i tłumaczyć z języka ludzkiego na język Boży.

Śmierć – to spotkanie z Bogiem.

Nie ma nieszczęścia. Jest tylko cierpienie.

Cierpienie – to doświadczenie, które ma nam pomóc w dojrzewaniu.

Ks. Jan Twardowski

III N. Wielkiego Postu - 23.03.2014

1.       Dziś GORZKIE ŻALE o godz. 17.00.

2.       Dziś wprowadzamy w Relikwiach bł. Edmunda Bojanowskiego patrona wierzących świeckich i dojrzałego laikatu .

3.       We wtorek UR. ZWIASTOWANIA N.M. Panny. Zapraszam.

4.       Za tydzień w stolicy - MARSZ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Zachęcamy do włączenia się.

5.       Od jutra dzieci ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ rozpoczynają swoje rekolekcje.

6.       Zapraszamy wciąż na DROGĘ KRZYŻOWĄ- o 18.30 dla wszystkich - poprowadzi Rada Parafialna. Dziękujemy Oazie za ostatnią Drogę Krzyżową. W TEN PIĄTEK DROGA KRZYŻOWA ULICAMI ZALESIA (nie ma tej o 16.00).

7.       Od tego tygodnia będą zbierane po parafii ofiary na kwiaty do GROBU BOŻEGO. Osoby ze specjalnym ostemplowanym pismem   będą zbierać te ofiary.

8.       Dziękuje przybyłym na b. trafione i głębokie REKOLEKCJE PARAFIALNE.

9.       Trwają Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO. Bardzo dziękuje tak licznie przybyłym. Proszę nadal o modlitwę czy post za uczestniczących w nich.

10.    Omadlajmy nadal pokój na świecie i Ukrainie.

11.    W kruchcie i w Top Markecie jest KOSZ NA DARY na Święta dla potrzebujących.

12.    Dziękuję mężczyznom za udział w Ur. św. Józefa. Zapraszamy na Mszę św. o 11.00. Po niej modlić się będziemy przed figurą św. Józefa. Jest pomysł - dla mężczyzn -powstania "Bractwo św. Józefa".

13.    Dziś spotkanie kandydatów do BIERZMOWANIA.

14.    Zapraszamy MŁODZIEŻ gimnazjalną i starszą na spotkania Ruchu Czystych Serc (pon - godz. 18.50) i Scholi (pt - po Drodze Krzyżowej).

15.    CARITAS - za tydzień będzie kwestował na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej. Za każdy dar dziękujemy w ich imieniu.

16.    Bardzo proszę o pomoc w układaniu drewna - we wtorek od godz. 13.00 i środę.

17.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: od piątku - Kurs Filip dla młodych.

                               KIOSK:  

TYGODNIKI - z książką PASJA ( większa cena minimalnie) i wielkopostny " Mały Gość Niedzielny", "OREMUS"-na kwiecień oraz "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH, a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńkie książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł.

Ø  Dziś podejmujemy DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO - składając uroczyste przyrzeczenia. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca 9 miesięcy  obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie podjęte praktyki religijne. Duchowa Adopcja jest: modlitwą w obronie poczętego dziecka. Na ołtarzu Matki Bożej jest Księga Duchowej Adopcji.

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

Nagrania z Rekolekcji Wielkopostnych 2014

Wystąpienie pani prof. Marii Ryś, 16 marca 2014, Msza Św. o godz. 9:00:

Wystąpienie pana prof. Koraba, 16 marca 2014, Msza Św. o godz. 12:30:

Wystąpienie Roberta Tekieli 17 marca 2014, Msza Św. o godz. 9:00: